• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Compensaţii   /  Compensaţie bănească pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl

  Compensaţie bănească pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl

  Persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, conform Legii nr. 909/1992 cu privire la protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, Hotărârii Guvernului nr. 575/1992 cu privire la acordarea de înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi şi Regulamentului privind modul de asigurare cu bilete gratuite de tratament în instituţiile balneosanatoriale şi de plată a compensaţiei băneşti, în schimbul biletelor, persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1152/2008, în cazul în care nu este posibilă procurarea şi acordarea biletului conform profilului instituţiei balneosanatoriale recomandate sau există contraindicaţii medicale privind tratamentul balneosanatorial, au dreptul la o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al unui bilet (în continuare compensație), începând cu trimestrul doi al anului de gestiune.

  Pentru a beneficia de compensaţie persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl și copiii acestora, până la 31 decembrie a anului de gestiune, depun la CTAS de la locul de domiciliu cerere de acordare a compensației. 

   

   

  Pentru a beneficia de compensaţie persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl și copiii acestora, până la 31 decembrie a anului de gestiune, depun la CTAS de la locul de domiciliu cerere de acordare a compensației cu prezentarea următoarelor documente:

  a) originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  b) originalul şi copia certificatului de naştere - în cazul copiilor;

  c) confirmarea privind imposibilitatea acordării biletului pentru anul respectiv, eliberată de instituţiile medico-sanitare în a căror evidenţă se află persoana, sau Concluzia medicală (model aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale), eliberată în baza înscrierilor din carnetul de dezvoltare al copilului (Formular nr.112/e), referitor la starea sănătăţii copilului, inclusiv cu indicarea contraindicaţiilor de tratament de reabilitare/recuperare - în cazul copiilor;

  d) concluzia medicală, conform modelului aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, eliberată în baza înscrierilor din Fişa medicală a bolnavului de ambulatoriu (Formular nr.025/e), în cazul în care solicitantul are contraindicaţii medicale la tratamentul balneosanatorial - în cazul adulților;

  e) originalul şi copia legitimaţiei de participare la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl sau experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare a solicitantului, în cazul copiilor, a părintelui.

   

  Mărimea compensaţiei se stabileşte anual de către Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

  În anul 2021, pentru beneficiarii maturi a fost stabilită mărimea compensaţiei în cuantum de 7115 lei. Pentru copiii cu vârsta de la 14 ani până la 18 ani mărimea compensaţiei a fost stabilită în cuantum de 6572 lei, pentru copiii cu vârsta de la 7 ani până la 14 ani - în cuantum de 5437 lei, iar pentru copiii cu vârsta de la 4 ani până la 7 ani - în cuantum de 3942 lei.

   

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY