• Prima   /  Relații internaţionale   /  Cooperarea cu Organizaţii internaţionale

  Cooperarea cu Organizaţii internaţionale

    Asociaţia Internaţională pentru Securitate Socială

   

  Asociaţia Internaţională pentru Securitate Socială (ISSA)

  www.issa.int

  Asociaţia Internaţională pentru Securitate Socială este o organizaţie internaţională importantă de unificare a administraţiilor naţionale şi a agenţiilor care se ocupă cu securitatea socială. ISSA difuzează informaţii, desfăşoară activităţi de cercetare, asigură consultanţă  şi oferă o platformă membrilor săi pentru formarea unei  politici dinamice în domeniul securităţi sociale în întreaga lume.

  Fondată în anul 1927 ISSA întruneşte 350 de membri din 150 de ţări.

  Odiectivul principal al ISSA este promovarea dinamică a securitaţii sociale ca dimensiune socială a procesului globalizării în lume prin acordarea de sprijin la nivel înalt a gestionării administrative în domeniul securităţii sociale. ISSA pledează pentru securitatea socială care să poată adapta şi folosi abordări inovatoare pentru a proiecta şi pune în aplicare perspective globale, coerente, s-a concentrat asupra operaţiunilor active şi viitoare de politici şi programe care să asigure accesul garantat la securitatea socială.

  Cum îşi desfăşoară activitatea ISSA  

  Asociaţia Internaţională pentru Securitate Socială este o organizatie construită pe principii de membru, activităţile căreia sunt administrate de trei organisme statutare:

  Adunarea Generală, este cel mai înalt organism statutar, în care sunt reprezentanţii în mod direct a tuturor membrilor Asociaţiei. Ea aprobă Statutul Organizaţiei. Ca regulă, Adunarea Generală are loc la fiecare trei ani.

  Consiliul este un organism ales al Asociatiei, format din delegaţi plenipotenţiari din fiecare ţară, în care ISSA are cel puţin un membru cu drepturi depline. Fiecare ţară este reprezentată în cadrul Consiliului de către un delegat plenipotenţiar. În special, funcţiile lui principale sunt de a alege Preşedintele, Biroul Trezorier, membri ai Comisiei de Control şi Secretarul General. Ca o regulă, Consiliul se întruneşte în timpul şedinţei Adunării Generale.

  Biroul este organul de conducere al Asociaţiei, care este compus din Preşedinte al ISSA, Trezorier, Secretar general şi din membrii aleşi care reprezentă diferite regiuni geografice ale lumii. Funcţiile  principale sunt stabilirea Planului de acţiuni, graficului de lucru şi liniilor directoare pe care trebuie să le urmeze la elaborarea unui Program de activităţi şi a bugetului Asociaţiei,  în stabilirea programului de priorităţi, monitorizarea şi evaluarea realizărilor actuale, în luarea deciziilor privind cererile de aderare şi adoptarea unor norme financiare. Biroul determină, de asemenea, structura şi ia decizii cu privire la acreditarea comitetelor tehnice, necesare pentru punerea în aplicare a programului de activitate al Asociaţiei. Biroul se întruneşte cel puţin o dată pe an. Reprezentanţii oficiali sunt Preşedintele ISSA, Vicepreşedinte, Trezorierul şi Secretarul General.

  Membrii ISSA

  Începând cu luna aprilie anul 2011, ISSA întruneşte 333 de organizaţii membre (258 depline şi 75 asociat) în 152 de ţări.

  ISSA oferă două tipuri de membru: depline şi asociat. Membri cu drepturi depline ISSA pot fi departamente guvernamentale, instituţii, agenţii şi alte departamente şi federaţiile lor, care administrează oricare ramură a securităţii sociale. Membri asociaţi sunt organizaţiile ale căror scopuri sunt compatibile cu obiectivele ISSA, dar nu sunt implicate nemijlocit  în administrarea de management pentru securitate socială.

  Avantajele de apartenenţă la ISSA

  Reţeaua şi platformele pentru schimb

  • Oportunităţi unice pentru stabilirea contactelor în cadrul comunităţii internaţionale pentru securitate socială.
  • Accesul la expertiză regională şi tehnică prin intermediul reţelelor ISSANET, care operează în regim on-line pentru schimb de informaţii şi de cooperare între membrii ISSA. Contacte la nivel personal în timpul reuniunilor, seminarelor şi conferinţelor ISSA.
  • Reuniuni cu experţii şi reprezentanţii altor organizaţii internaţionale şi regionale în cadrul activităţilor ISSA, inclusiv OIM, OCDE, OMS şi Banca Mondială.

  Servicii de informare şi buletine informative electronice

  • Ştiri şi informaţii din lume privind securitatea socială, exemple de cele mai bune practici, de cercetare şi analiză politică pe portalul web şi e-newsletter-ul de securitate socială „Observatorul asigurării sociale".
  • Ce se întâmplă în cadrul Asociaţiei, evenimente preconizate şi ştiri despre alte evenimente şi servicii ISSA prin intermediul e-newsletter cu cele mai recente ştiri Noutati. 

  Conferinte şi evenimente

  • Participarea la diverse activităţii a programului ISSA.
  • Oportunităţi de organizare, de comunicare şi implicare pe celălalţi la diverse activităţi ISSA, inclusiv forumuri globale şi regionale pentru securitate socială.

  Reprezentanţa internaţională

  • Facilitarea creării unui mediu pozitiv la nivel internaţional pentru securitate socială şi pentru organele de conducere a securitaţii sociale prin participarea ISSA la evenimente-cheie internaţionale şi în parteneriate cu alte organizaţii internaţionale.

  Servicii de consultanţă şi servicii de suport

  • Serviciul Tehnic de Informaţii, responsabil pentru apeluri individuale şi asigurarea posibilităţii recurgerii la experţii tehnici şi administrativi în domeniul securităţii sociale din organizaţiile membre din întreaga lume.
  • Servicii de Consultanţă privind dispunerea de cursuri de formare referitor la diferite aspecte ale securităţii sociale şi cooperare pentru dezvoltare pe baze bilaterale între organizaţiile membre în domeniul instruirii.
  • Seminare tehnice destinate problemelor pentru securitate socială care sunt relevante pentru unele regiuni.

  Publicaţii şi resurse ISSA

  • ISSA publică o serie de comentarii şi publicaţii, inclusiv:

   

  • Revista Internaţională pentru Securitate Socială, principala publicaţie trimestrială internaţională în domeniul securităţii sociale.

   

  • Buletin informativ pentru Politici Sociale, care reflectează şi analizează problemele majore şi tendinţele din lume privind securitatea socială.

   

  • Ghidul Programelor pentru securitate socială*, care prezintă o descriere a programelor pentru securitate socială suplimentară şi privată în peste 170 de ţări.
  • Asigurarea suplimentară şi privată în toată lumea** care reprezintă sisteme de pensii suplimentare şi private în circa 60 de ţări din înteaga lume.
  • Altele mai succinte, publicaţii tematice şi potrivite de prezentare a rezultatelor studiilor, informaţii privind cele mai bune practici şi instrucţiuni tehnice.

   

  *Produs de cooperare ISSA şi U. S. Social Security Administration
  ** În cooperare cu Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare şi Organizaţia Internaţională a organelor abilitate de reglementare a sistemul de pensii.

   

   

   

   

   

  Istoria ISSA  

   

  Asociaţia Internaţională pentru Securitate Socială: un rol unic, în lumea organizaţiilor internaţionale

  Rădăcinile Asociaţiei Internaţionale pentru Securitate Socială se trag încă din secolul 19, de pe când s-a recurs la asigurări reciproce, ca răspuns colectiv al muncitorilor europeni din industrie la boli, şomaj, invaliditate şi bătrâneţe.   

  După primul război mondial în cîteva regiuni au început să se dezvolte rapid programe de asigurari sociale şi problemele pentru protecţie socială au fost incluse în ordinea de zi a organizaţiilor internaţionale noi înfiinţate. În luna mai anul 1927 pentru prima dată reprezentanţii societăţilor de ajutor  reciproc şi a fondurilor de asigurări de sănătate au fost incluşi în componenţa delegaţiilor naţionale la cea de- a zecea Conferinţă Internaţională a Muncii, care a avut loc la Geneva. În ordinea de zi a fost întroducerea unor cerinţe de reglementare internaţională pentru protecţia economică şi de sănătate a lucrătorilor prin intermediul asigurărilor sociale. Grupul de delegaţi a decis să înfiinţeze o asociaţie internaţională, menită să promoveze şi să întărească sistemul de asigurări de sănătate în lume.

   

  Crearea bazelor: 1927 - 1947

   

  Conferinţa internaţională a uniunilor naţionale ale societăţilor de ajutor reciproc şi a fondurilor de asigurări de sănătate a fost înfiinţată în luna octombrie  1927. Cu susţinerea lui Albert Thomas, primul director al OIM, la conferinţă au venit delegaţi din 17 organizaţii, care reprezentau aproximativ 20 de milioane de asiguraţi din Austria, Belgia, Cehoslovacia, Franţa, Germania, Luxemburg, Polonia, Elveţia şi Regatul Unit. La Geneva, cu sprijinul OIM a fost instituit Secretariatul.

  Foarte repede, obiectivele organizaţiei s-au extins şi au început să includă asigurarea pentru bătrâneţe, invaliditate şi de urmaş, iar în anul 1936 a fost  schimbată denumirea  organizaţiei în Conferinţa internaţională privind securitatea socială, cunoscută sub denumirea de CIMAS, după abrevierea denumirii sale în limba franceză.

  Fondul Naţional de Asigurări Sociale din Peru a devenit prima instituţie ne-europenă, care a intrat în componenţa CIMAS. În anul 1935, Preşedintele SUA, Franklin D. Roosevelt a semnat Legea privind securitatea socială, folosind un termen nou, care combina „securitatea economică" cu „protecţia socială". La scurt timp au început negocierile de aderare la CIMAS a Consiliului pentru Securitate Socială SUA, care au fost întrerupte de cel de-al doilea Război Mondial. În anul 1941, preşedintele Roosevelt şi prim-ministru al Regatului Unit Winston Churchill în Carta Atlanticului au făcut public angajamentele privind îmbunătăţirea standardelor de muncă, dezvoltarea economică, precum şi securitatea socială pentru toţi. În toiul războiului, anul 1942, Guvernul britanic a publicat Planul Beveridge, numit astfel după autorul său principal, Domnul Beveridge, care a contribuit la crearea  primului sistem unificat de securitate socială. În Franţa, Pierre Laroque a condus eforturile guvernului de extindere a protecţiei sociale pentru a cuprinde toată populaţia şi în anul 1946 a apărut un sistem naţional pentru securitate socială.

  În anul 1944, când s-a conturat momentul de cotitură în război, OIM în  Declaraţia de la Philadelphia, de o mare importanţă istorică, a solicitat măsuri sporite pentru  securitate socială, precum şi o  îmbunătăţire la nivel internaţional şi regional, a cooperării sistematice şi directe între instituţiile pentru securitate socială. În Declaraţie de asemenea, s-a făcut apel pentru un schimb regulat de informaţii şi studiul problemelor comune în legătură cu dirijarea administrativă a sistemului pentru securitate socială. În  Declaraţia de la Philadelphia, s-a declarat, că o pace mondială durabilă poate fi realizată numai, dacă se bazează pe o justiţie socială, inclusiv prin răspândirea  securităţii sociale asupra întregii populaţiei.

  Constituţia din 1947

  Marcând aniversarea a 20-a a existenţei organizaţiei, cea de-a 8-a Adunare Generală CIMAS a ratificat o nouă Constituţie. Din acel moment, accesul de membru al organizaţiei a devenit liber pentru structurile pentru securitate socială care se aflau sub controlul statului, ca în Regatul Unit, Uniunea Sovietică şi Statele Unite ale Americii. Participarea departamentelor guvernamentale la o structură administrativă independentă de gestionare a făcut ISSA unicală, în lumea organizaţiilor internaţionale. A fost creat un nou nume: CIMAS a devenit Asociaţia Internaţională pentru Securitate Socială  (ISSA).

  Un an mai târziu, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolul 22, care recunoaşte că „Orice persoană, în calitate de membru al societăţii are dreptul la securitate socială". În anul 1952, OIM a adoptat Convenţia privind standardele minime pentru securitate socială (№ 102).

   

  Răspândit în întreaga lume: 1947 - 1975

   

  Războiul Rece a adâncit ruptura ideologică între ţările industrializate. Cu toate acestea, această perioadă a fost de asemenea, era de decolonizare, a sporit  importanţa lumii a treia, ceea ce a predeterminat  transformarea ISSA într-o organizaţie cu adevărat mondială, reprezentată în toate regiunile.

  Sub conducerea preşedinţilor Renato Morelli, Italia, Reinhold Melas, Austria, şi Dezhardana Jerome, Belgia, precum şi secretarii generali Rudolf Aladar Metal, Austria, şi Leo Vildmanna, Austria, timp de trei decenii de după cel de-al doilea război mondial numărul de membri ai organizaţiei a crescut de la 39 membri cu drepturi depline din 21 de ţări în anul 1947 - până la 246 membri cu drepturi depline din 104 ţări în anul 1977, iar din anul 1955 ISSA a început să primească în rândurile sale membri asociaţi.

  În anul 1949, Institutul de Asigurări Sociale din Turcia a devenit primul membru al ISSA în Asia, numărul de membri din această regiune a crescut semnificativ în anii 1950. Către anul 1957, numărul de ţări din America Latină, unde deja erau membri ai ISSA, a crescut la 18.

  Atunci când ţările africane au început să obţină independenţa, numărul de membri ai ISSA din această regiune a crescut de asemenea rapid: organizaţiile Francofone conduceau în perioada anilor 1957-1967, în timp ce numărul de membri vorbitori de limba engleza din Africa a crescut semnificativ după anul 1967. Rezultatul  extinderii durabile a ISSA într-un sfert de secol a fost cea de-a 17-a Adunare Generală, care a avut loc la Abidjan, în anul 1973 - prima adunare de pe continentul african.

  Activitatea tehnică

  În anul 1947 în Constituţie a fost introdusă prevederea privind înfiinţarea comitetelor tehnice. Această prevedere a fost cea mai importantă acţiune pentru dezvoltarea ISSA şi a metodelelor de organizare a muncii pentru următorii 20 de ani. În primul rând au fost create Comitetul permanent medico-social, redenumit în anul 1971, şi Comitetul permanent pentru asigurări de sănătate şi de asigurări în caz de boală, şi Comitetul permanent al societăţilor de ajutor reciproc.

  În anii următori s-au creat Comitete Tehnice Permanente, numite mai târziu Comisii, care se ocupau de problemele, cum ar fi alocaţiile familiale, asigurări de şomaj şi menţinerea locurilor de muncă, prevenirea riscurilor profesionale, asigurări contra accidentelor de muncă şi boli profesionale, de asigurări pentru limită de vârstă, dizabilitate, pierderii întreţinătorilui, probleme actuariale şi statistice, organizarea şi metodele de lucru, precum şi aspectele legale pentru securitate socială. Ultimul, în anul 2007, a fost înfiinţat Comitetul tehnic privind investiţiile fondurilor pentru securitate socială.

  Activitatea de cercetare 

  În anul 1955 Constituţia a fost modificată pentru a asigura organizarea de cercetare, însă numai la mijlocul anilor 1960, ISSA a început o activitate sistematică în acest domeniu. În anul 1966, a avut loc o întâlnire la masă rotundă privind problemele sociologice pentru securitate socială, organizat în comun de ISSA şi Asociaţia Internaţională pentru Sociologice, în Evian, Franţa. Prima conferinţă de cercetare a avut loc la Viena în anul 1969. Biroul a înfiinţat în anul 1972, Comitetul consultativ pentru cercetare în domeniul securităţii sociale.  Acesta a fost transformat într-un Comitet tehnic cu drepturi depline printr-un amendament la Constituţie, adoptată la cea de-a 26-a Asamblee Generală în anul 1998, ceea ce a condus la acelaşi  nivel de cercetare cu alte tipuri de activităţi tehnice ale Asociaţiei.

  Consolidarea: 1975 - 1990 

  Sub conducerea secretarului general Vladimir Rysa (Marea Britanie), în aceşti ani au fost realizate mari succese în dezvoltarea activităţilor regionale şi de cercetare, precum şi o creştere a  număruuil şi varietăţii de publicaţii cu privire la rezultatele acestei activităţi. 

  Primul program regional, inclusiv întâlniri regionale, conferinte si instruire pentru cele patru regiuni ale ISSA, a fost propus şi aprobat la cea de-a 19-a Adunare Generală (Madrid, anul 1977). Rolul activităţilor regionale a fost recunoscut ca o contribuţie esenţială la lucrările tehnice ale comisiilor permanente.

  Astfel, primele conferinţe regionale din această perioadă au avut loc la Cairo (1978), Ottawa (1979) şi Taşkent (1979). Programul de cercetare a fost inclus în Constituţie, la cea de-a 21-a  Adunare Generală (Geneva, 1983), deşi el exista de la începutul anilor 1970, sub supravegherea Comitetului consultativ pentru cercetare în securitatea socială. Prima reuniune a şefilor organizaţiilor membre ISSA din regiunea Pacific a avut loc în Fiji în anul 1989. ISSA a dezvoltat un program de editare şi a început punerea în aplicare a sistemelor de prelucrare electronică a datelor în anii 1970. Publicaţia trimestrială a Asociaţiei, Revista Internaţională de Asistenţă Socială, a confirmat statutul ei de publicaţie ştiinţifică privind securitatea socială.

  Formarea discuţiei: 1990 - 2004

   

  La hotar de secole, în toiul reflectării într-o lumină negativă a rolului de asistenţă socială şi costurile aferente economice, a devenit mai evident, că ISSA trebuie să apară şi să se angajeze activ în discuţii în întreaga lume, prin promovarea unui dialog mai echilibrat şi informat între factorii de decizie politică, precum şi participarea activă la evenimente internaţionale, la care se abordează problemele pentru securitate socială.

  La şedinţa Biroului ISSA la Stockholm în anul 1994, sub conducerea preşedintelui Carl Gustaf Sherman, s-a decis crearea unui forum de dialog internaţional despre rolul important al securităţii sociale în dezvoltarea socială şi economică.

  Bazându-se pe rezultatele pozitive al Iniţiativei de la Stockholm în anul 1999 la Roma, preşedintele ISSA Johan Verstraeten a dat naştere la a doua iniţiativă ISSA, „Consolidarea credibilităţii securităţii sociale", pentru a îmbunătăţi perspectivele de realizare a acoperirii universale şi de asigurări sociale adecvate.

  În această perioadă, numărul membrilor a crescut de la 237 membri cu drepturi depline şi 69 membri asociaţi dîn 121 de ţări până la 275 de membri titulari şi 107 membri asociaţi din 148 de ţări. Aderarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din Republica Populară Chineză în anul 1993 a fost un important punct de reper în dezvoltarea reţelei de membri ai ISSA.

  Transmiterea cunoştinţelor şi a informaţiilor 

  Sub conducerea secretarului general al ISSA Dalmera D. Hoskins (Statele Unite) ca un eveniment important din această perioadă a fost adoptarea de noi metode de comunicare pentru menţinerea conexiunii cu membrii ISSA şi cu lumea în general. Un exemplu notabil a fost deschiderea site-ului ISSA, www.issa.int, care oferă informaţii actualizate în mod constant  privind activitatea Asociaţiei în cele patru limbi de lucru. Un alt eveniment important a fost modernizarea bazelor de date internaţionale a Asociaţiei, oferind informaţii  la toate aspectele pentru securitate socială.  Aceste baze de date, cunoscute ca securitate socială în lume (SSV), au fost transformate în Serviciul electronic de distribuţie de informaţii. La început, în anul 1997, informaţia se oferea pe CD-ROM, iar din anul 1998 - prin Internet (www.issa.int / SSV).

  Crearea unei noi ISSA: 2004 - până în prezent 

  Marcând cei 75 de ani, ISSA a intrat într-o nouă eră. Pentru prima dată preşedinte al ISSA, este aleasă o femeie - doamna Corazon de la Paz-Bernardo din Filipine. La postul de secretar general al ISSA este ales dl Hans-Horst Konkolewsky din Danemarca. El primeşte sarcina de a organiza o nouă ISSA, o organizaţie dinamică, care trebuie să se adapteze la realitatea în schimbare şi în mod constant să coordoneze acţiunile sale cu necesităţile organizaţiilor membre.

  În scopul consolidării lucrului la nivel regional şi subregional, a fost deschis primul birou ISSA de tip nou, Biroul sub-regional al statelor arabe în Asia, în Amman, în anul 2005, conducerea şi personalul căruia erau reprezentaţi de către însuşi membrii ei. Gazdă a fost Corporaţia de securitate socială a Iordaniei. Birourile de comunicare ISSA trebuiau în cel mai scurt timp să fie deschise în altele câteva regiuni.

  Pentru atingerea noilor obiectivele ISSA în sprijinul dinamic al securităţii sociale în anul 2007,  prima în lume a creat Observatorul Securităţii Sociale. Primul forum mondial pentru Securitate socială ISSA s-a desfăşurat la Moscova (Federaţia Rusă), în luna septembrie a aceluiaşi an. In timpul Forumului a fost definit conceptul ISSA, un sistem dinamic pentru securitate socială care într-o măsură mai mare să asigure programe accesibile şi durabile de protecţie socială. Consiliul ISSA a susţinut această abordare, adoptând un program nou şi promiţător pe termen de trei ani şi bugetul Asociaţiei a cărui temă centrală a devenit " Securitatea socială dinamică - o garanţie a dimensiunii sociale într-o lume în curs de globalizare".

  Forumul Mondial pentru securitate socială, care a avut loc în anul  2010, în Cape Town, a reafirmat angajamentul faţă de această abordare, când Secretarul General al ISSA, Hans-Horst Konkolewsky a susţinut promovarea în întreaga lume a "culturii securităţii sociale" ca o bază legitimă pentru componentele financiare, sociale şi politice pentru securitate socială într-o perioadă dificilă de timp. În cadrul şedinţei Consiliului ISSA, a fost ales un nou preşedinte al ISSA. Preşedinte a devenit Errol Frank Stuve din Ţările de Jos.

  În decurs de opt decenii, ISSA s-a transformat cu adevărat într-o Asociaţie mondială, care întruneşte astăzi 350 de organizaţii din peste 150 de ţări. Ţinând cont de problemele imense cu care se confruntă lumea, angajamentul Asociaţiei privind dezvoltarea securităţii sociale, ca niciodată în trecut, va fi nevoie de a asigura justiţia socială pentru toţi.

   

    Protocoale de colaborare

  Din momentul creării, Casa Naţională de Asigurări Sociale a întreprins un şir de acţiuni în vederea stabilirii relaţiilor de cooperare cu organismele internaţionale şi atragerii experţilor străini pentru consultanţă, precum şi stabilirii relaţiilor de colaborare cu organizaţiile omoloage de peste hotare în vederea schimbului de experienţă în domeniul asigurărilor sociale.

  În acest context, până în prezent au fost stabilite relaţii de colaborare şi încheiate Protocoale de colaborare în domeniul asigurărilor sociale cu următoarele instituţii:

  - Administraţia Centrală de Asigurări Naţionale cu Pensii a Ungariei;

  - Institutul Naţional de Asigurări Sociale al Republicii Italiene;

  - Fondul de Pensii al Federaţiei Ruse;

  - Fondul Social al Republicii Kârgâze;

  - Centrul Administrativ de Stat de Asigurări Sociale al Republicii Lituania;

  - Institutul de Asigurări Sociale al Republicii Polone;

  - Institutul Naţional de Securitate Socială al Republicii Bulgaria;

  - Fondul de Stat pentru Protecţie Socială al Republicii Azerbaidjan;

  - Casa Naţională de Pensii Publice din România;

  - Administrația Cehă de Securitate Socială.

  Totodată, CNAS tinde să extindă cooperarea la nivel internaţional cu instituţiile omoloage şi din alte ţări, precum şi cu alte organisme internaţionale şi organizaţii non-guvernamentale din domeniu.

   

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY