• Prima   /  Despre CNAS   /  Subdiviziunile teritoriale   /  Atribuţiile CTAS

  Atribuţiile Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale

  Casele teritoriale de asigurări sociale (CTAS) sunt subdiviziuni structurale, servicii publice desconcentrate, administrate în mod direct, fără personalitate juridică, care prestează servicii de asigurări sociale și asigură deservirea populației la nivel teritorial.

  Deservirea cetățenilor în cadrul Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale este:

  de luni până joi de la ora 08:00 până la ora 17:00, iar vineri până la ora 15:00, cu asigurarea graficului flexibil pentru ora de masă.

  Programul de lucrul este afişat la intrarea în CTAS.

  CTAS au următoarele atribuţii de bază:

  1)    ţine evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – BASS), la nivel teritorial;

  2)    înregistrea plătitorii de contribuţii la BASS;

  3)    recepţionează şi examinează cererile privind solicitarea eşalonării stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor); 

  4)    recepţionează şi prelucrează declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS, forma BASS-AN) de corectare şi primare, prezentate cu întârziere pentru perioadele de până la 01.01.2018;

  5)    examinează declaraţiile persoanelor asigurate prezentate în termen de către angajatori, pentru perioada 1999-2017, şi întocmește demersuri de corectare a datelor în REVIND, în scopul utilizării acestora la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale;

  6)    perfectează contractele individuale de asigurări sociale la adresarea persoanelor fizice;

  7)    certifică stagiul de cotizare, în baza datelor din contul personal de asigurări sociale, la solicitarea persoanei asigurate;

  8)    recepţionează și examinează cererile persoanelor fizice cu privire la atribuirea parolelor de acces la contul curent a persoanelor asigurate;

  9)    arhivează documentele aferente domeniului înregistrării şi evidenţei plătitorilor şi contribuţiilor de asigurări sociale;

  10)    recepţionează, înregistrează şi examinează cererile şi documentele necesare pentru stabilirea pensiilor  şi altor prestaţii sociale;

  11)    stabilește pensii şi alte prestaţii sociale, cu emiterea deciziilor corespunzătoare;

  12)  emite decizii de suspendare/reluare/prelungire a plăţii pensiilor şi altor prestaţii sociale, conform legislaţiei;

  13)  reexaminează pensiile și alte prestații sociale în conformitate cu legislația, cu emiterea deciziilor corespunzătoare;

  14)  prelucrează certificatele de viață pentru persoanele, care și-au stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat acord privind asigurările sociale și emite decizii de prelungire a termenului de plată a pensiilor;

  15)  emite procese verbale privind calcularea sumelor de prestaţii sociale plătite necuvenit, precum şi întreprinde măsuri întru restituirea sumelor plătite necuvenit;

  16)  perfectează, arhivează şi gestionează dosarele de pensionare/personale ale beneficiarilor de prestaţii sociale;

  17)  recepţionează, înregistrează și examinează cererile pentru eliberarea biletelor de tratament balneosanatorial;

  18)  întocmeşte acorduri cu agenţii economici pentru realizarea drepturilor asiguraţilor la tratament balneosanatorial;

  19)  eliberează bilete de tratament balneosanatorial sau acordă compensaţii în cazul imposibilităţii acordării biletelor, persoanelor eligibile;

  20)  întocmește rapoarte privind utilizarea biletelor de tratament balneosanatorial;

  21)  consultă și informează plătitorii de contribuţii și beneficiarii de prestații sociale cu privire la serviciile prestate de către CNAS;

  22)  eliberează informaţii din sistemul public de asigurări sociale şi legitimaţii beneficiarilor de prestaţii sociale;

  23)  scanează carnetele de muncă prezentate de către persoanele fizice pentru activitatea realizată pînă la 01.01.1999;

  24)  primeşte şi examinează petiţiile şi adresările parvenite de la persoane fizice și juridice pe întrebările ce ţin de domeniul asigurărilor sociale de stat, cu întocmirea răspunsurilor;

  25)  recepționează și examinează formularele și actele prezentate pentru aplicarea prevederilor Acordurilor internaţionale încheiate între Republica Moldova şi alte state în domeniul securității sociale;

  26)  prelucrează informația cu privire la prelungirea gradului de dizabilitate a beneficiarilor de pensii de dizabilitate și alocații sociale persoanelor cu dizabilități;

  27)  pregăteşte şi prezintă informaţii pe domeniile de activitate, la solicitarea autorităților administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţilor societăţii civile;

  28)  participă, la solicitare, la şedinţele organizate de autoritățile administraţiei publice locale;

  29)  asigură activitățile de secretariat aferente realizării atribuțiilor CTAS.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY