<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> http://www.cnas.md/ 09.04.2020 ro http://www.cnas.md/ Copyright (c) 2020 http://www.cnas.md/Salariul angajaților CNAS pentru o zi de muncă a fost donat pentru lupta cu COVID-19 <![CDATA[Salariul angajaților CNAS pentru o zi de muncă a fost donat pentru lupta cu COVID-19 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5188&t=/Mass-media/Noutati/Salariul-angajatilor-CNAS-pentru-o-zi-de-munca-a-fost-donat-pentru-lupta-cu-COVID-19/ Angajații Casei Naționale de Asigurări Sociale donează 315 mii lei pentru a sprijini și ajuta autoritățile medicale în lupta cu COVID-19. Resursele financiare accumulate din remunerarea pentru o zi de muncă au fost transferate la contul bancar, deschis de Ministerul ]]> 09.04.2020 09:25 Informatia privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţă Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.04.2020 (pînă la indexare) <![CDATA[Informatia privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţă Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.04.2020 (pînă la indexare) // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=5187&t=/Statistica/Informatia-privind-beneficiarii-de-pensii-alocatii-sociale-de-stat-si-indemnizatii-adresate-familiilor-cu-copii-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-la-situatia-de-01042020-pina-la-indexare/ 07.04.2020 12:19 Ca excepţie, doar două zile CNAS va recepţiona acte pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate <![CDATA[Ca excepţie, doar două zile CNAS va recepţiona acte pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5186&t=/Mass-media/Noutati/Ca-exceptie-doar-doua-zile-CNAS-va-receptiona-acte-pentru-stabilirea-indemnizatiei-de-maternitate/ Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Națională de Asigurări Sociale prelungește termenul de suspendare a activității de primire a cetățenilor în audiență, relații cu publicul, atât în oficiul central, cât și în ]]> 06.04.2020 11:28 Două zile specialiştii CTAS vor recepționa acte pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate <![CDATA[Două zile specialiştii CTAS vor recepționa acte pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5185&t=/Mass-media/Noutati/Doua-zile-specialistii-CTAS-vor-receptiona-acte-pentru-stabilirea-indemnizatiei-de-maternitate/ Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunţă că doar în zilele de 7 și 8 aprilie, între orele 7.30 și 15.00, casele teritoriale de asigurări sociale vor recepţiona acte pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate. Excepţie vor constitui CTAS Soroca și ]]> 05.04.2020 07:39 CNAS a transferat ajutorul pentru perioada rece a anului şi ajutorul social într-un timp mai scurt <![CDATA[CNAS a transferat ajutorul pentru perioada rece a anului şi ajutorul social într-un timp mai scurt // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5184&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-a-transferat-ajutorul-pentru-perioada-rece-a-anului-si-ajutorul-social-intr-un-timp-mai-scurt/ Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă că astăzi, 3 aprilie, a fost transferat prestatorilor de servicii de plată ajutorul pentru perioada rece a anului în sumă de 98,5 mln lei. De asemenea, a fost efectuat şi transferul pentru ]]> 03.04.2020 11:32 Beneficiarii de pensii, care dețin carduri bancare, pot ridica banii <![CDATA[Beneficiarii de pensii, care dețin carduri bancare, pot ridica banii // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5183&t=/Mass-media/Noutati/Beneficiarii-de-pensii-care-detin-carduri-bancare-pot-ridica-banii/ Pe data de 2 aprilie, curent, Casa Naţională de Asigurări Sociale a transferat instituțiilor bancare, mijloacele bănești destinate achitării pensiilor deținătorilor de carduri bancare în sumă de 652,4 mln lei. Prin intermediul instituțiilor bancare se deservesс 267361 beneficiari de pensii ]]> 02.04.2020 12:12 Comunicat informativ privind măsurile de susținere a populației pe durata stării de urgență <![CDATA[Comunicat informativ privind măsurile de susținere a populației pe durata stării de urgență // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5182&t=/Mass-media/Noutati/Comunicat-informativ-privind-masurile-de-sustinere-a-populatiei-pe-durata-starii-de-urgenta/ Astăzi, 1 aprilie 2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de Lege cu privire la unele măsuri de susținere a populației pe durata stării de urgență, elaborat în scopul susţinerii populaţiei în perioada stării de urgenţă, instituită de către Parlamentul ]]> 02.04.2020 00:08 CNAS a transferat banii pentru achitarea pensiilor și alocatiilor sociale <![CDATA[CNAS a transferat banii pentru achitarea pensiilor și alocatiilor sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5181&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-a-transferat-banii-pentru-achitarea-pensiilor-i-alocatiilor-sociale/ Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă că astăzi, 1 aprilie,  au fost transferate mijloace financiare în suma de 845 707,04 mii lei pentru beneficiarii de pensii și alocații sociale, care primesc banii prin intermediul Î.S. ”Poșta Moldovei”. Reamintim ]]> 01.04.2020 09:40 682194 de pensionari vor primi pensii indexate <![CDATA[682194 de pensionari vor primi pensii indexate // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5180&t=/Mass-media/Noutati/682194-de-pensionari-vor-primi-pensii-indexate/ Casa Naţională de Asigurăti Sociale comunică că din 1 aprilie 2020 toate pensile vor fi indexate cu 4,83%, coeficientul de indexare constituind media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani.La 1 aprilie vor fi indexate pensiile ]]> 31.03.2020 12:00 CNAS suspendă temporar activitatea, inclusiv a Centrului de Apel <![CDATA[CNAS suspendă temporar activitatea, inclusiv a Centrului de Apel // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5179&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-suspenda-temporar-activitatea-inclusiv-a-Centrului-de-Apel/ În conformitate cu DISPOZIȚIA Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 6 din 26 martie 2020, începând cu 30 martie până la 3 aprilie, curent, angajații din sectorul bugetar nu vor merge la muncă. Această decizie se referă și la specialiștii Casei ]]> 28.03.2020 10:25 Raportul privind activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anul 2019 <![CDATA[Raportul privind activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anul 2019 // Rapoarte anuale privind activitatea CNAS]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=417&id=5178&t=/Rapoarte/Rapoarte-anuale-privind-activitatea-CNAS/Raportul-privind-activitatea-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-anul-2019/ 28.03.2020 10:21 În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5176&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS/ Casa Naţională de Asigurări Sociale, reaminteşte că data de 25 martie 2020 reprezintă termenul limită de declarare şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea ]]> 24.03.2020 10:00 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2020 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2020 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5175&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-2-luni-ale-anului-2020/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 2 luni ale anului 2020 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 4557,1 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (23491,0 ]]> 23.03.2020 12:06 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 martie 2020 <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 martie 2020 // Rapoarte lunare operative]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=5174&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raportprivind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-statconform-clasificatiei-economicela-situatia-din-01-martie-2020/ 23.03.2020 12:04 CNAS a efectuat transferurile pentru toate prestaţiile sociale <![CDATA[CNAS a efectuat transferurile pentru toate prestaţiile sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5173&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-a-efectuat-transferurile-pentru-toate-prestatiile-sociale/ Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoștința beneficiarilor de prestații sociale că au fost efectuate transferurile pentru toate prestaţiile sociale în marime de circa 392,8 mln lei, inclusiv banii destinaţi achitării indemnizaţiilor pentru familiile cu copii. Pentru indemnizaţia de maternitate ]]> 18.03.2020 15:30 CNAS sistează temporar primirea cetățenilor <![CDATA[CNAS sistează temporar primirea cetățenilor // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5172&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-sisteaza-temporar-primirea-cetatenilor/ În legătură cu declararea de catre Parlamentul Republicii Moldova a Stării de Urgență națională pentru perioada 17 martie -15 mai 2020 din cauza situației epidemiologice cu COVID-19, Casa Națională de Asigurări Sociale sistează temporar, în toate subdiviziunile sale teritoriale, primirea ]]> 18.03.2020 08:39 Lista telefoanelor disponibile în cadrul CTAS pentru acordarea consultațiilor <![CDATA[Lista telefoanelor disponibile în cadrul CTAS pentru acordarea consultațiilor // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5171&t=/Mass-media/Noutati/Lista-telefoanelor-disponibile-in-cadrul-CTAS-pentru-acordarea-consultatiilor/ Lista telefoanelor disponibile în cadrul CTAS pentru acordarea consultațiilor    ]]> 16.03.2020 14:45 Spre atenţia femeilor aflate în concediul de maternitate şi familiilor cu copii <![CDATA[Spre atenţia femeilor aflate în concediul de maternitate şi familiilor cu copii // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5170&t=/Mass-media/Noutati/Spre-atentia-femeilor-aflate-in-concediul-de-maternitate-si-familiilor-cu-copii/ În contextul în care în Republica Moldova a fost anunţat Cod roşu la nivel naţional referitor la situaţia epidemiologică a infecţiei cu COVID-19, Casa Naţională de Asigurări Sociale comunică, că conform legislaţiei în vigoare, termenul de adresare pentru stabilirea indemnizaţiei ]]> 16.03.2020 14:33 Beneficiarii de bilete de tratament le vor putea folosi după stabilizarea situaţiei epidemiologice <![CDATA[Beneficiarii de bilete de tratament le vor putea folosi după stabilizarea situaţiei epidemiologice // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5169&t=/Mass-media/Noutati/Beneficiarii-de-bilete-de-tratament-le-vor-putea-folosi-dupa-stabilizarea-situatiei-epidemiologice/ În legătură cu situaţia epidemiologică prin COVID-19, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică prin Hotărârea nr. 9 din 15.03.2020, a hotărât sistarea activităţii Centrelor de reabilitare/recuperare, inclusiv balneosanatoriale, până la 01.04.2020 ora 00.00. Ca urmare, începând cu 16.03.2020, Casa Naţională de ]]> 16.03.2020 14:01 Până la sfârşitul lunii martie CNAS va deservi doar cetăţenii care depun cereri pentru stabilirea prestaţiilor sociale <![CDATA[Până la sfârşitul lunii martie CNAS va deservi doar cetăţenii care depun cereri pentru stabilirea prestaţiilor sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5168&t=/Mass-media/Noutati/Pana-la-sfarsitul-lunii-martie-CNAS-va-deservi-doar-cetatenii-care-depun-cereri-pentru-stabilirea-prestatiilor-sociale/ Până la sfârşitul lunii martie. curent, CNAS restricţionează parţial accesul persoanelor în incinta subdivizunilor sale teritoriale. În perioada indicată în casele teritoriale de asigurări sociale vor fi deserviţi  doar cetăţenii care depun cereri pentru stabilirea pensiilor şi  prestaţiilor sociale. Termenul ]]> 16.03.2020 07:52 Mesaj către beneficiarii de prestaţii sociale şi persoanele asigurate <![CDATA[Mesaj către beneficiarii de prestaţii sociale şi persoanele asigurate // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5167&t=/Mass-media/Noutati/Mesaj-catre-beneficiarii-de-prestatii-sociale-si-persoanele-asigurate/ Casa Naţională de Asigurări Sociale, în condiţiile de creştere a gradului de răspândire a infecţiilor virale, îşi continuă activitatea în aşa fel ca să presteze servicii în termen şi calitativ. Totodată solicităm un grad mai mare de responsabilitate de la vizitatorii ]]> 11.03.2020 14:27 Banii pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă au fost transferaţi <![CDATA[Banii pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă au fost transferaţi // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5166&t=/Mass-media/Noutati/Banii-pentru-plata-indemnizatiilor-pentru-incapacitate-temporara-de-munca-au-fost-transferati/ Casa Naţională de Asigurări Sociale a efectuat pe data de 10 martie, curent, transferul în sumă de  66 mln. lei  pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. CNAS anunţă că 52 770 beneficiari pot ridica indemnizaţiile pentru incapacitate temporară ]]> 11.03.2020 14:19 Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii pot fi solicitate prin e-Cerere <![CDATA[Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii pot fi solicitate prin e-Cerere // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5165&t=/Mass-media/Noutati/Indemnizatiile-adresate-familiilor-cu-copii-pot-fi-solicitate-prin-e-Cerere/ În contextul în care în Republica Moldova a fost anunţat Cod Portocaliu de Coronavirus, Casa Naţională de Asigurări Sociale vine cu recomandări pentru familiile cu copii care vin să depună cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Familiile cu copii ]]> 11.03.2020 14:06 Stimate Doamne, <![CDATA[Stimate Doamne, // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5164&t=/Mass-media/Noutati/Stimate-Doamne/ De 8 Martie, Ziua internaţională a femeii, vă aduc cele mai calde şi mai sincere urări de bine. Vă doresc să vă realizaţi în plan profesional,  să vă bucuraţi de viaţă, să vi se împlinească toate visele, să fiţi fericite ]]> 06.03.2020 08:27 Asigurarea socială a cetăţenilor Republicii Moldova care muncesc în Regatul Spaniei <![CDATA[Asigurarea socială a cetăţenilor Republicii Moldova care muncesc în Regatul Spaniei // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5163&t=/Mass-media/Noutati/Asigurarea-sociala-a-cetatenilor-Republicii-Moldova-care-muncesc-in-Regatul-Spaniei/ În perioada  3-5 martie 2020 la Chişinău a avut loc cea de a doua rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei. Delegaţia a fost compusă din experţi în domeniul asigurărilor sociale ]]> 05.03.2020 13:30 Un mărţişor de primăvară în dar <![CDATA[Un mărţişor de primăvară în dar // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5162&t=/Mass-media/Noutati/Un-martisor-de-primavara-in-dar/ În a doua zi de martie mai mulţi vizitatori şi beneficiari de prestaţii au fost plăcut surprinşi de gestul angajaţilor CTAS Botanica, care le-au oferit câte un mărţişor, simbolul Primăverii. La fel au procedat şi la casele teritoriale din alte ]]> 02.03.2020 06:26 Casa Naţională de Asigurări Sociale extinde Centrul de Apel specializat <![CDATA[Casa Naţională de Asigurări Sociale extinde Centrul de Apel specializat // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5161&t=/Mass-media/Noutati/Casa-Nationala-de-Asigurari-Sociale-extinde-Centrul-de-Apel-specializat/ Din 2 martie, curent, Casa Naţională de Asigurări Sociale extinde Centrul de Apel specializat, lărgind domeniile de activitate şi triplând  numărul specialiştilor antrenaţi în Centru. Măsurile au fost luate ţinând cont de numărul mare de apeluri parvenite la serviciul „Linia ]]> 02.03.2020 06:24 Lista cadourilor primite şi declarate de angajaţii CNAS în 2019 <![CDATA[Lista cadourilor primite şi declarate de angajaţii CNAS în 2019 // Prevenirea corupţiei]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=604&id=5160&t=/Despre-CNAS/Prevenirea-coruptiei/Lista-cadourilor-primite-si-declarate-de-angajatii-CNAS-in-2019/ 28.02.2020 12:58 Moldova-Federaţia Rusă: au început negocierile pe marginea Acordului privind cooperarea în domeniuil asigurării cu pensii <![CDATA[Moldova-Federaţia Rusă: au început negocierile pe marginea Acordului privind cooperarea în domeniuil asigurării cu pensii // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5159&t=/Mass-media/Noutati/Moldova-Federatia-Rusa-au-inceput-negocierile-pe-marginea-Acordului-privind-cooperarea-in-domeniuil-asigurarii-cu-pensii/ În perioada 25-27 februarie, curent, o delegaţie a ţării noastre din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi ]]> 27.02.2020 13:02 Anunţ de intenţie achiziţionarea serviciilor de pază fizică <![CDATA[Anunţ de intenţie achiziţionarea serviciilor de pază fizică // Anunţ]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=396&id=5152&t=/Achizitii-publice/Anunt/Anunt-de-intentie-achizitionarea-serviciilor-de-paza-fizica/ 19.02.2020 08:58