<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> http://www.cnas.md/ 14.11.2019 ro http://www.cnas.md/ Copyright (c) 2019 http://www.cnas.md/Informaţie în ajutorul persoanelor, care s-au aflat în concediul medical <![CDATA[Informaţie în ajutorul persoanelor, care s-au aflat în concediul medical // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5051&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-in-ajutorul-persoanelor-care-s-au-aflat-in-concediul-medical/ Casa Naţională de Asigurări Sociale stabileşte indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă în baza datelor din certificatele de concedii medicale, care sunt introduse şi transmise de către instituţiile medicale prin intermediul Portalului certificatelor de concediu medical. Pentru informarea cetăţenilor, pe pagina ]]> 12.11.2019 13:40 COMUNICAT DE PRESĂ <![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5050&t=/Mass-media/Noutati/COMUNICAT-DE-PRESA/ La 11 noiembrie, curent, colectivului Casei Naţionale de Asigurări Sociale i-a fost prezentat noul director general, d-na Elena Ţîbîrnă. Noul director general al CNAS a fost prezentat de către Ala Nemerenco, ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Oficialul a  remarcat ]]> 11.11.2019 13:58 Beneficiarii pot ridica indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă începând de astăzi <![CDATA[Beneficiarii pot ridica indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă începând de astăzi // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5048&t=/Mass-media/Noutati/Beneficiarii-pot-ridica-indemnizatiile-pentru-incapacitate-temporara-de-munca-incepand-de-astazi/ Casa Naţională de Asigurări Sociale anunţă beneficiarii că pot ridica, începând cu 8 octombrie, curent, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. Pentru aceasta Casa Naţională de Asigurări Sociale a efectuat transferul în sumă de 39,8 mln. lei  pentru 19689 beneficiari ]]> 08.11.2019 07:42 Acordurile în domeniul securităţii sociale aplicate de către CNAS - instrumente eficiente de protejare a bunăstării persoanelor asigurate <![CDATA[Acordurile în domeniul securităţii sociale aplicate de către CNAS - instrumente eficiente de protejare a bunăstării persoanelor asigurate // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5047&t=/Mass-media/Noutati/Acordurile-in-domeniul-securitatii-sociale-aplicate-de-catre-CNAS-instrumente-eficiente-de-protejare-a-bunastarii-persoanelor-asigurate/ Republica Moldova a reglementat relaţiile privind asigurarea socială a cetăţenilor care domiciliază şi lucrează sau au lucrat pe teritoriul  celor 12 state europene prin intermediul acordurilor de securitate socială semnate de statul nostru cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, ]]> 31.10.2019 06:55 INFORMAŢIA privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în perioada ianuarie - septembrie 2019 <![CDATA[INFORMAŢIA privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în perioada ianuarie - septembrie 2019 // Deplasări de serviciu în străinătate]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=674&id=5046&t=/Transparenta-decizionala/Deplasari-de-serviciu-in-strainatate/INFORMATIAprivind-deplasarile-de-serviciu-efectuate-in-strainatate-de-catre-personalulCasei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-perioada-ianuarie-septembrie-2019/ 29.10.2019 09:35 Republica Moldova şi Republica Belarus au semnat acordul în domeniul securităţii sociale <![CDATA[Republica Moldova şi Republica Belarus au semnat acordul în domeniul securităţii sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5042&t=/Mass-media/Noutati/Republica-Moldova-si-Republica-Belarus-au-semnat-acordul-in-domeniul-securitatii-sociale/ Pe data de 23 octombrie Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, domnul Victor Socolan şi ministrul muncii şi protecţiei sociale a Republicii Belarus, dna Irina Costevici au semnat Acordul între  Republica Moldova şi Republica Belarus în ]]> 24.10.2019 13:17 CNAS: toate prestaţiile sociale se achită conform orarului stabilit <![CDATA[CNAS: toate prestaţiile sociale se achită conform orarului stabilit // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5035&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-toate-prestatiile-sociale-se-achita-conform-orarului-stabilit/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că în luna octombrie 2019 finanţarea pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor, suportului financiar, ajutoarelor, compensaţiilor, etc. au fost efectuate conform orarului stabilit. Către data de 18 octombrie, curent, s-au transferat prestatorilor de servicii de plată sursele necesare ]]> 23.10.2019 13:23 În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5036&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS/ Casa Naţională, reaminteşte că data de 25 octombrie 2019 reprezintă termenul limită de declarare şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind ]]> 23.10.2019 13:23 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 octombrie 2019 <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 octombrie 2019 // Rapoarte lunare operative]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=5034&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raport-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-1-octombrie-2019/ 16.10.2019 16:39 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2019 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2019 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5033&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-9-luni-ale-anului-2019/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 9 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 16760,4 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21869,9 ]]> 16.10.2019 11:24 Indicaţii metodice cu privire la declararea perioadelor de incapacitate temporară de muncă de către întreprinderile rezidenţi ai parcului IT <![CDATA[Indicaţii metodice cu privire la declararea perioadelor de incapacitate temporară de muncă de către întreprinderile rezidenţi ai parcului IT // Instrucţiuni]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=458&id=5032&t=/Pentru-platitorii-de-contributii/Instructiuni/Indicatii-metodice-cu-privire-la-declararea-perioadelor-de-incapacitate-temporara-de-munca-de-catre-intreprinderile-rezidenti-ai-parcului-IT/ 15.10.2019 12:13 Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la situaţia de 01.10.2019 <![CDATA[Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la situaţia de 01.10.2019 // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=5028&t=/Statistica/Informatie-privind-beneficiarii-de-pensii-alocatii-sociale-de-stat-si-indemnizatii-adresate-familiilor-cu-copii-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-la-situatia-de-01102019/ 08.10.2019 11:59 Informaţie privind beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial), la situaţia de 01.10.2019 <![CDATA[Informaţie privind beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial), la situaţia de 01.10.2019 // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=5027&t=/Statistica/Informatie-privind-beneficiarii-de-pensii-si-alocatii-sociale-de-stat-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-aspect-teritorial-la-situatia-de-01102019/ 08.10.2019 11:53 Beneficiarii pot ridica indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă pentru luna septembrie, începând de astăzi <![CDATA[Beneficiarii pot ridica indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă pentru luna septembrie, începând de astăzi // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5026&t=/Mass-media/Noutati/Beneficiarii-pot-ridica-indemnizatiile-pentru-incapacitate-temporara-de-munca-pentru-luna-septembrie-incepand-de-astazi/ Casa Naţională de Asigurări Sociale anunţă beneficiarii că pot ridica, începând cu 8 octombrie, curent, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. Pentru aceasta  Casa Naţională de Asigurări Sociale a efectuat transferul în sumă de circa 19,6 mln. lei pentru plata ]]> 08.10.2019 08:11 Raportul cu privire la monitorizarea contractelor pentru trimestrul III, anul 2019 <![CDATA[Raportul cu privire la monitorizarea contractelor pentru trimestrul III, anul 2019 // Rapoarte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=650&id=5025&t=/Achizitii-publice/Rapoarte/Raportul-cu-privire-la-monitorizarea-contractelor-pentru-trimestrul-III-anul-2019/ 07.10.2019 13:15 Modalitatea de prezentare a Dării de seamă IPC 18 în dependenţă de tipul dării de seamă <![CDATA[Modalitatea de prezentare a Dării de seamă IPC 18 în dependenţă de tipul dării de seamă // Instrucţiuni]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=458&id=5024&t=/Pentru-platitorii-de-contributii/Instructiuni/Modalitatea-de-prezentare-a-Darii-de-seama-IPC-18-in-dependenta-de-tipul-darii-de-seama/ 04.10.2019 10:47 Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, 1 iulie 2019 <![CDATA[Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, 1 iulie 2019 // Clasificatoare]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=473&id=5023&t=/Pentru-platitorii-de-contributii/Clasificatoare/Clasificatorul-categoriilor-persoanelor-asigurate-1-iulie-2019/ 04.10.2019 10:46 Cu privire la aplicarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate <![CDATA[Cu privire la aplicarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate // Instrucţiuni]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=458&id=5022&t=/Pentru-platitorii-de-contributii/Instructiuni/Cu-privire-la-aplicarea-Clasificatorului-categoriilor-persoanelor-asigurate/ 27.09.2019 12:52 CNAS lansează un nou serviciu electronic <![CDATA[CNAS lansează un nou serviciu electronic // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5021&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-lanseaza-un-nou-serviciu-electronic/ Casa Naţională de Asigurări Sociale lansează un nou serviciu electronic ,,Statutul certificatului de concediu medical". El poate fi accesat de beneficiarii de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă pe pagina-web a instituţiei de la butonul cu aceeaşi denumire prin introducerea ]]> 26.09.2019 10:59 Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9002) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9002) // Rapoarte periodice]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5020&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072019-9002/ 19.09.2019 12:23 Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9003) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9003) // Rapoarte periodice]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5019&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072019-9003/ 19.09.2019 12:21 Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9004) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9004) // Rapoarte periodice]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5018&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072019-9004/ 19.09.2019 12:20 Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9005) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9005) // Rapoarte periodice]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5017&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072019-9005/ 19.09.2019 12:19 Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9006) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9006) // Rapoarte periodice]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5016&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072019-9006/ 19.09.2019 12:18 Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9008) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9008) // Rapoarte periodice]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5015&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072019-9008/ 19.09.2019 12:17 Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9010) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9010) // Rapoarte periodice]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5014&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072019-9010/ 19.09.2019 12:16 Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9011) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9011) // Rapoarte periodice]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5013&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072019-9011/ 19.09.2019 12:15 Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9012) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9012) // Rapoarte periodice]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5012&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072019-9012/ 19.09.2019 12:12 Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9019) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01.07.2019 (9019) // Rapoarte periodice]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5011&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072019-9019/ 19.09.2019 12:08 Raport de performanţă la situaţia de 01.01.2019 (9002) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01.01.2019 (9002) // Rapoarte anuale privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=439&id=5010&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-anuale-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01012019-9002/ 19.09.2019 10:48