<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> http://www.cnas.md/ 01.12.2020 ro http://www.cnas.md/ Copyright (c) 2020 http://www.cnas.md/CNAS solicită Certificatele de viaţă de la beneficiarii de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale de securitate socială <![CDATA[CNAS solicită Certificatele de viaţă de la beneficiarii de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale de securitate socială // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5358&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-solicita-Certificatele-de-viata-de-la-beneficiarii-de-pensii-stabilite-in-baza-prevederilor-acordurilor-internationale-de-securitate-sociala/ Casa Naţională de Asigurări Sociale atenţionează despre necesitatea prezentării Certificatelor de viaţă de către beneficiarii de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale de securitate socială.Persoanele, care domiciliază pe teritoriul unui stat cu care Republica Moldova a semnat un acord în domeniul securităţii sociale (Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia, Belarus) şi beneficiază de pensie acordată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, pentru continuarea procesului de plată a prestaţiei pe parcursul anului următor, ]]> 01.12.2020 06:36 În atenția solicitanților de certificate pe suport de hârtie <![CDATA[În atenția solicitanților de certificate pe suport de hârtie // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5357&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-solicitantilor-de-certificate-pe-suport-de-hartie/ Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează că începând cu 01.12.2020 subdiviziunile teritoriale (casele teritoriale de asigurări sociale) nu vor mai elibera certificate pe suport de hârtie pentru a fi prezentate la diferite instituţii de stat. Autorităţile publice pot obţine informaţiile necesare ]]> 27.11.2020 14:26 Notă informativă la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.796/2016 cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale <![CDATA[Notă informativă la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.796/2016 cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale // Consultari publice proiecte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=627&id=5356&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-proiecte/Nota-informativa-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-cu-privire-la-modificarea-i-completarea-Hotararii-Guvernului-nr7962016-cu-privire-la-aprobarea-componentei-nominale-a-Consiliului-de-Administratie-al-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale/ 27.11.2020 13:25 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.796/2016 cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale <![CDATA[Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.796/2016 cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale // Consultari publice proiecte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=627&id=5355&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-proiecte/Proiectul-Hotararii-Guvernului-cu-privire-la-modificarea-i-completarea-Hotararii-Guvernului-nr7962016-cu-privire-la-aprobarea-componentei-nominale-a-Consiliului-de-Administratie-al-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale/ 27.11.2020 13:21 Site-ul CNAS a devenit accesibil pentru persoanele cu deficienţe de vedere <![CDATA[Site-ul CNAS a devenit accesibil pentru persoanele cu deficienţe de vedere // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5354&t=/Mass-media/Noutati/Site-ul-CNAS-a-devenit-accesibil-pentru-persoanele-cu-deficiente-de-vedere/ Site-ul CNAS a devenit accesibil pentru persoanele cu deficienţe de vedere]]> 23.11.2020 15:33 În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5353&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS/ Casa Naţională de Asigurări Sociale, reaminteşte că data de 25 noiembrie 2020 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la ]]> 23.11.2020 09:23 CNAS a finisat operaţiunile de transfer pentru plata prestaţiilor sociale pentru noiembrie <![CDATA[CNAS a finisat operaţiunile de transfer pentru plata prestaţiilor sociale pentru noiembrie // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5352&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-a-finisat-operatiunile-de-transfer-pentru-plata-prestatiilor-sociale-pentru-noiembrie/ CNAS a finisat operaţiunile de transfer pentru plata prestaţiilor sociale pentru noiembrie]]> 20.11.2020 13:14 Regulamentul cu privire la acordarea accesului persoanelor asigurate la contul curent de asigurări sociale prin intermediul Sistemului Informaţional ACCES CPAS <![CDATA[Regulamentul cu privire la acordarea accesului persoanelor asigurate la contul curent de asigurări sociale prin intermediul Sistemului Informaţional ACCES CPAS // Regulamente]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=459&id=5351&t=/Pentru-platitorii-de-contributii/Regulamente/Regulamentul-cu-privire-la-acordarea-accesului-persoanelor-asigurate-la-contul-curent-de-asigurari-sociale-prin-intermediul-Sistemului-Informational-ACCES-CPAS/ 19.11.2020 06:42 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 noiembrie 2020 <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 noiembrie 2020 // Rapoarte lunare operative]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=5348&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raport-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economicela-situatia-din-01-noiembrie-2020/ 17.11.2020 13:14 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 10 luni ale anului 2020 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 10 luni ale anului 2020 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5347&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-10-luni-ale-anului-2020/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 10 luni ale anului 2020, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 20624,9 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (24572,1 ]]> 17.11.2020 12:09 Beneficiarii de indemnizaţii pentru familii cu copii își pot ridica banii <![CDATA[Beneficiarii de indemnizaţii pentru familii cu copii își pot ridica banii // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5343&t=/Mass-media/Noutati/Beneficiarii-de-indemnizatii-pentru-familii-cu-copii-ii-pot-ridica-banii/ Beneficiarii de indemnizaţii pentru familii cu copii își pot ridica banii]]> 13.11.2020 14:56 22571 de persoane au beneficiat de reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă în anul 2020 <![CDATA[22571 de persoane au beneficiat de reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă în anul 2020 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5342&t=/Mass-media/Noutati/22571-de-persoane-au-beneficiat-de-reexaminarea-pensiei-pentru-limita-de-varsta-in-anul-2020/ 22571 de persoane au beneficiat de reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă în anul 2020 ]]> 13.11.2020 14:26 În atenţia persoanelor asigurate <![CDATA[În atenţia persoanelor asigurate // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5341&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-persoanelor-asigurate/ Casa Naţională de Asigurări Sociale, reiterează îndemnul către persoanele asigurate de a-şi verifica în mod electronic starea contului personal de asigurări sociale. Posibilitatea verificării informaţiei din conturile personale ale persoanelor asigurate prin intermediului aplicaţiei ACCES CPAS este disponibilă pe pagina ]]> 11.11.2020 13:54 CNAS continuă achitarea prestaţiilor sociale pe luna noiembrie <![CDATA[CNAS continuă achitarea prestaţiilor sociale pe luna noiembrie // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5340&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-continua-achitarea-prestatiilor-sociale-pe-luna-noiembrie/ CNAS continuă achitarea prestaţiilor sociale pe luna noiembrie]]> 11.11.2020 13:52 În atenţia persoanelor care desfăşoară activitate necalificată cu caracter ocazional <![CDATA[În atenţia persoanelor care desfăşoară activitate necalificată cu caracter ocazional // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5339&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-persoanelor-care-desfasoara-activitate-necalificata-cu-caracter-ocazional/ În atenţia persoanelor care desfăşoară activitate necalificată cu caracter ocazional]]> 10.11.2020 10:20 Plata pensiilor şi altor prestaţii sociale se efectuează conform graficului <![CDATA[Plata pensiilor şi altor prestaţii sociale se efectuează conform graficului // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5338&t=/Mass-media/Noutati/Plata-pensiilor-si-altor-prestatii-sociale-se-efectueaza-conform-graficului/ Conform graficului stabilit, pe parcursul perioadei următoare, vor mai fi făcute transferuri pentru achitarea indemnizaţiilor pentru familiile cu copii, ajutorului social, ajutorului de şomaj, etc. ]]> 09.11.2020 15:22 Raport conform HG 493/2020 Anexa nr.3. <![CDATA[Raport conform HG 493/2020 Anexa nr.3. // Rapoarte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=650&id=5337&t=/Achizitii-publice/Rapoarte/Raport-conform-HG-4932020-Anexa-nr3/ 04.11.2020 11:34 Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Moldova şi Belarus intră în vigoare la 1 noiembrie <![CDATA[Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Moldova şi Belarus intră în vigoare la 1 noiembrie // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5336&t=/Mass-media/Noutati/Acordul-in-domeniul-securitatii-sociale-dintre-Moldova-si-Belarus-intra-in-vigoare-la-1-noiembrie/ La 1 noiembrie, curent, intră în vigoare Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Belarus, semnat la 23 octombrie 2019 şi Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind securitatea socială, semnat la ]]> 30.10.2020 13:59 Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii pot fi solicitate prin e-Cerere <![CDATA[Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii pot fi solicitate prin e-Cerere // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5333&t=/Mass-media/Noutati/Indemnizatiile-adresate-familiilor-cu-copii-pot-fi-solicitate-prin-e-Cerere/ Casa Naţională de Asigurări Sociale vine cu recomandări pentru familiile cu copii care solicită stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Familiile cu copii pot solicita acordarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii prin depunerea cererilor în mod electronic prin serviciul electronic "e-Cerere. ]]> 28.10.2020 11:22 CNAS a achitat prestaţiile sociale pe luna octombrie în mărime deplină <![CDATA[CNAS a achitat prestaţiile sociale pe luna octombrie în mărime deplină // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5332&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-a-achitat-prestatiile-sociale-pe-luna-octombrie-in-marime-deplina/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că în luna octombrie 2020 plata pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor, suportului financiar, ajutoarelor, compensaţiilor au fost efectuate la timp şi în mărime deplină,  suma totală a transferurilor fiind de circa  2,6 miliarde lei. Pentru indemnizaţia de ]]> 27.10.2020 11:38 Planul de achiziţii a Casei Naţionale de Asigurări Sociale în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru trimestrul IV anului 2020 <![CDATA[Planul de achiziţii a Casei Naţionale de Asigurări Sociale în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru trimestrul IV anului 2020 // Plan de achiziţii publice]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=532&id=5331&t=/Achizitii-publice/Plan-de-achizitii-publice/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Socialein-domeniul-tehnologiei-informatiei-i-comunicatiilorpentru-trimestrul-IV-anului-2020/ 26.10.2020 13:18 Moldova-Federaţia Rusă: a doua rundă de negocieri pe marginea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului privind securitatea socială <![CDATA[Moldova-Federaţia Rusă: a doua rundă de negocieri pe marginea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului privind securitatea socială // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5330&t=/Mass-media/Noutati/Moldova-Federatia-Rusa-a-doua-runda-de-negocieri-pe-marginea-Aranjamentului-Administrativ-pentru-aplicarea-Acordului-privind-securitatea-sociala/ La 26 octombrie, curent, a demarat cea de a două rundă de negocieri pe marginea Aranjamentului Administrativ între Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Federaţiei Ruse privind aplicarea Acordului între ]]> 26.10.2020 10:22 CNAS solicită Certificatele de viaţă de la beneficiarii de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale de securitate socială <![CDATA[CNAS solicită Certificatele de viaţă de la beneficiarii de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale de securitate socială // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5329&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-solicita-Certificatele-de-viata-de-la-beneficiarii-de-pensii-stabilite-in-baza-prevederilor-acordurilor-internationale-de-securitate-sociala/ Casa Naţională de Asigurări Sociale atenţionează despre necesitatea prezentării Certificatelor de viaţă de la beneficiarii de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale de securitate socială. Persoanele, care domiciliază pe teritoriul unui stat cu care Republica Moldova a semnat un acord ]]> 21.10.2020 06:10 În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5328&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS/ În conformitate cu prevederile art. 265 a Codului Civil nr. 1107 din 06.06.2002, dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este ]]> 20.10.2020 12:31 Termen de depunere/examinare a cererii <![CDATA[Termen de depunere/examinare a cererii // Indemnizaţia urmaşilor personalului medical decedat ca urmare a desfăşurării activităţii medicale în lupta cu COVID-19]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=681&id=5326&t=/Pensii/Indemnizatia-urmasilor-personalului-medical-decedat-ca-urmare-a-desfasurarii-activitatii-medicale-in-lupta-cu-COVID-19/Termen-de-depunereexaminare-a-cererii/ 20.10.2020 08:53 Cuantumul indemnizaţiei <![CDATA[Cuantumul indemnizaţiei // Indemnizaţia urmaşilor personalului medical decedat ca urmare a desfăşurării activităţii medicale în lupta cu COVID-19]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=681&id=5327&t=/Pensii/Indemnizatia-urmasilor-personalului-medical-decedat-ca-urmare-a-desfasurarii-activitatii-medicale-in-lupta-cu-COVID-19/Cuantumul-indemnizatiei/ 20.10.2020 08:53 Condiţii de acordare <![CDATA[Condiţii de acordare // Indemnizaţia urmaşilor personalului medical decedat ca urmare a desfăşurării activităţii medicale în lupta cu COVID-19]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=681&id=5324&t=/Pensii/Indemnizatia-urmasilor-personalului-medical-decedat-ca-urmare-a-desfasurarii-activitatii-medicale-in-lupta-cu-COVID-19/Conditii-de-acordare/ 20.10.2020 08:52 Acte necesare <![CDATA[Acte necesare // Indemnizaţia urmaşilor personalului medical decedat ca urmare a desfăşurării activităţii medicale în lupta cu COVID-19]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=681&id=5325&t=/Pensii/Indemnizatia-urmasilor-personalului-medical-decedat-ca-urmare-a-desfasurarii-activitatii-medicale-in-lupta-cu-COVID-19/Acte-necesare/ 20.10.2020 08:52 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 octombrie 2020 <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 octombrie 2020 // Rapoarte lunare operative]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=5311&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raport-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-1-octombrie-2020/ 16.10.2020 06:32 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2020 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2020 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5310&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-9-luni-ale-anului-2020/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 9 luni ale anului 2020, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 18003,0 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (24572,1 ]]> 16.10.2020 06:07