<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> http://www.cnas.md/ 20.07.2019 ro http://www.cnas.md/ Copyright (c) 2019 http://www.cnas.md/Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 // Subprograme BASS]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=4954&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2019/ 19.07.2019 13:22 Cuantumul indemnizației <![CDATA[Cuantumul indemnizației // Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=562&id=4953&t=/Alte-prestatii-sociale/Indemnizatii/Indemnizatie-pentru-incapacitate-temporara-de-munca/Cuantumul-indemnizatiei/ 19.07.2019 12:16 Termen de examinare <![CDATA[Termen de examinare // Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=562&id=4952&t=/Alte-prestatii-sociale/Indemnizatii/Indemnizatie-pentru-incapacitate-temporara-de-munca/Termen-de-examinare/ 19.07.2019 12:15 Condiţii de acordare <![CDATA[Condiţii de acordare // Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=562&id=4951&t=/Alte-prestatii-sociale/Indemnizatii/Indemnizatie-pentru-incapacitate-temporara-de-munca/Conditii-de-acordare/ 19.07.2019 12:13 În atenţia contribuabililor care nu au ridicat de la CTAS carnetele de muncă scanate <![CDATA[În atenţia contribuabililor care nu au ridicat de la CTAS carnetele de muncă scanate // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4949&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-contribuabililor-care-nu-au-ridicat-de-la-CTAS-carnetele-de-munca-scanate/ În atenţia contribuabililor]]> 17.07.2019 08:12 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 6 luni ale anului 2019 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 6 luni ale anului 2019 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4948&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-6-luni-ale-anului-2019/ Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 6 luni ale anului 2019]]> 16.07.2019 11:34 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 iulie 2019 (Formularul nr.3 CNAS) <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 iulie 2019 (Formularul nr.3 CNAS) // Rapoarte lunare operative]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=4947&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raport-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-1-iulie-2019-Formularul-nr3-CNAS/ 16.07.2019 11:28 CNAS informează: toate prestaţiile sociale se achită conform orarului stabilit <![CDATA[CNAS informează: toate prestaţiile sociale se achită conform orarului stabilit // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4946&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-informeaza-toate-prestatiile-sociale-se-achita-conform-orarului-stabilit/ CNAS informează: toate prestaţiile sociale se achită conform orarului stabilit]]> 16.07.2019 08:40 Începând cu 1 iulie 2019, indemnizaţia unică la naşterea copilului s-a majorat <![CDATA[Începând cu 1 iulie 2019, indemnizaţia unică la naşterea copilului s-a majorat // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4944&t=/Mass-media/Noutati/Incepand-cu-1-iulie-2019-indemnizatia-unica-la-nasterea-copilului-s-a-majorat/ Începând cu 1 iulie 2019, indemnizaţia unică la naşterea copilului s-a majorat]]> 12.07.2019 09:35 Informația privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţă Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.07.2019 <![CDATA[Informația privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţă Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.07.2019 // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=4943&t=/Statistica/Informatia-privind-beneficiarii-de-pensii-alocatii-sociale-de-stat-si-indemnizatii-adresate-familiilor-cu-copii-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-la-situatia-de-01072019/ 11.07.2019 12:01 Informația privind beneficiarii de pensii și alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţă Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial) <![CDATA[Informația privind beneficiarii de pensii și alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţă Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial) // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=4942&t=/Statistica/Informatia-privind-beneficiarii-de-pensii-i-alocatii-sociale-de-stat-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-aspect-teritorial/ 11.07.2019 12:00 Cuantumul indemnizaţiei <![CDATA[Cuantumul indemnizaţiei // Indemnizaţie de maternitate femeilor asigurate şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=559&id=4939&t=/Alte-prestatii-sociale/Indemnizatii/Indemnizatie-de-maternitate-femeilor-asigurate-si-sotiilor-aflate-la-intretinerea-sotilor-asigurati/Cuantumul-indemnizatiei/ 09.07.2019 12:01 Planul anual de acţiuni al Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anul 2019 (actualizat la 21.05.2019) <![CDATA[Planul anual de acţiuni al Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anul 2019 (actualizat la 21.05.2019) // Planuri de activitate]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4938&t=/Rapoarte/Planuri-de-activitate/Planul-anual-de-actiuni-al-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-anul-2019-actualizat-la-21052019/ 08.07.2019 12:55 Raportul cu privire la monitorizarea contractelor pentru trimestrul II, anul 2019 <![CDATA[Raportul cu privire la monitorizarea contractelor pentru trimestrul II, anul 2019 // Rapoarte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=650&id=4935&t=/Achizitii-publice/Rapoarte/Raportul-cu-privire-la-monitorizarea-contractelor-pentru-trimestrul-II-anul-2019/ 05.07.2019 12:24 Plăţi sociale pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice <![CDATA[Plăţi sociale pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4934&t=/Mass-media/Noutati/Plati-sociale-pentru-victimele-reabilitate-ale-represiunilor-politice/ Casa Naţională de Asigurări Sociale comunică că actualmente în sistemul public de asigurări sociale se află la evidenţă 7399 persoane din rândul victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990. Acestea, în afară de pensie sau alocaţie socială de stat ]]> 05.07.2019 11:34 Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale <![CDATA[Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale // Regulamentul CNAS]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=663&id=4932&t=/Despre-CNAS/Regulamentul-CNAS/Regulamentului-privind-organizarea-si-functionarea-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale/ 03.07.2019 13:02 CNAS a obţinut două diplome de excelenţă <![CDATA[CNAS a obţinut două diplome de excelenţă // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4933&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-a-obtinut-doua-diplome-de-excelenta/ Casa Naţionala de Asigurări Sociale a obţinut două diplome de excelenţă pentru organizarea sistemului de control intern managerial şi pentru dezvoltarea activităţii de audit intern la conferinţa anuală în domeniul controlului financiar public intern, organizate de Ministerul Finanţelor cu genericul ]]> 03.07.2019 11:06 Condiţii de acordare <![CDATA[Condiţii de acordare // Ajutor material unic copiilor care au pierdut întreţinătorul participant la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=659&id=4928&t=/Alte-prestatii-sociale/Ajutoare/Ajutor-material-unic-copiilor-care-au-pierdut-intretinatorul-participant-la-lichidarea-urmarilor-avariei-de-la-CAE-Cernobil/Conditii-de-acordare/ 02.07.2019 07:29 Acte necesare <![CDATA[Acte necesare // Ajutor material unic copiilor care au pierdut întreţinătorul participant la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=659&id=4929&t=/Alte-prestatii-sociale/Ajutoare/Ajutor-material-unic-copiilor-care-au-pierdut-intretinatorul-participant-la-lichidarea-urmarilor-avariei-de-la-CAE-Cernobil/Acte-necesare/ 02.07.2019 07:29 Cuantumul ajutorului material unic <![CDATA[Cuantumul ajutorului material unic // Ajutor material unic copiilor care au pierdut întreţinătorul participant la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=659&id=4930&t=/Alte-prestatii-sociale/Ajutoare/Ajutor-material-unic-copiilor-care-au-pierdut-intretinatorul-participant-la-lichidarea-urmarilor-avariei-de-la-CAE-Cernobil/Cuantumul-ajutorului-material-unic/ 02.07.2019 07:29 De la 1 iulie creşte vârsta de pensionare şi stagiul de cotizare necesar <![CDATA[De la 1 iulie creşte vârsta de pensionare şi stagiul de cotizare necesar // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4924&t=/Mass-media/Noutati/De-la-1-iulie-creste-varsta-de-pensionare-si-stagiul-de-cotizare-necesar/            Începând cu 1 iulie, curent, se majorează vârsta standard de pensionare. Astfel, bărbaţii care intenţionează să-şi realizeze dreptul  la pensie pentru limită de vârstă după 1 iulie 2019 trebuie să  cunoască că pot beneficia de acest drept dacă au ]]> 01.07.2019 08:01 Raportul auditului conformităţii acordării pensiilor în Republica Moldova <![CDATA[Raportul auditului conformităţii acordării pensiilor în Republica Moldova // Rapoarte externe]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=655&id=4922&t=/Rapoarte/Rapoarte-externe/Raportul-auditului-conformitatii-acordarii-pensiilor-in-Republica-Moldova/ 28.06.2019 14:00 Informaţia privind executarea recomandărilor Hotărârii Curţii de Conturi nr. 98 din 21 decembrie 2019 „Privind Raportul auditului conformităţii acordării pensiilor în Republica Moldova <![CDATA[Informaţia privind executarea recomandărilor Hotărârii Curţii de Conturi nr. 98 din 21 decembrie 2019 „Privind Raportul auditului conformităţii acordării pensiilor în Republica Moldova // Rapoarte externe]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=655&id=4921&t=/Rapoarte/Rapoarte-externe/Informatia-privind-executarea-recomandarilor-Hotararii-Curtii-de-Conturi-nr-98-din-21-decembrie-2019-Privind-Raportul-auditului-conformitatii-acordarii-pensiilor-in-Republica-Moldova/ 28.06.2019 13:59 Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar încheiat 2018 <![CDATA[Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar încheiat 2018 // Rapoarte externe]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=655&id=4920&t=/Rapoarte/Rapoarte-externe/Raportul-auditului-financiar-al-Raportului-Guvernului-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-anul-bugetar-incheiat-2018/ 28.06.2019 13:57 Servicii de deservire a climatizoarelor de tip split <![CDATA[Servicii de deservire a climatizoarelor de tip split // Anunţ]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=396&id=4918&t=/Achizitii-publice/Anunt/Servicii-de-deservire-a-climatizoarelor-de-tip-split/ 28.06.2019 13:05 Vechimea în serviciu a beneficiarilor instituţiilor de forţă se majorează <![CDATA[Vechimea în serviciu a beneficiarilor instituţiilor de forţă se majorează // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4917&t=/Mass-media/Noutati/Vechimea-in-serviciu-a-beneficiarilor-institutiilor-de-forta-se-majoreaza/ Începând cu 1 iulie, curent, vechimea în serviciu necesară pentru stabilirea pensiei beneficiarilor instituţiilor de forţă se majorează cu 6 luni şi urmează să fie 24 ani 6 luni. Dreptul la pensie pentru vechime în serviciu îl au militarii care au ]]> 28.06.2019 10:41 Din 1 iulie, părinţii care revin la muncă au dreptul la indemnizaţia pentru îngrijirea copilului <![CDATA[Din 1 iulie, părinţii care revin la muncă au dreptul la indemnizaţia pentru îngrijirea copilului // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4925&t=/Mass-media/Noutati/Din-1-iulie-parintii-care-revin-la-munca-au-dreptul-la-indemnizatia-pentru-ingrijirea-copilului/ Începând cu 1 iulie anul curent, mamele sau taţii care după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului îşi reiau activitatea cu program integral sau parţial în câmpul muncii, desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit sau se eliberează înainte de expirarea ]]> 28.06.2019 08:23 Taţii vor avea mai mult timp la dispoziţie pentru a cere indemnizaţia paternală <![CDATA[Taţii vor avea mai mult timp la dispoziţie pentru a cere indemnizaţia paternală // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4916&t=/Mass-media/Noutati/Tatii-vor-avea-mai-mult-timp-la-dispozitie-pentru-a-cere-indemnizatia-paternala/ Termenul în care tatăl copilului nou-născut poate să depună cererea pentru acordarea indemnizaţiei paternale a fost extins până la 12 luni de la naşterea copilului. Modificarea intră în vigoare la 1 iulie 2019. Potrivit Codului Muncii, tatăl beneficiază de dreptul ]]> 28.06.2019 05:31 Proceduri noi la calcularea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă <![CDATA[Proceduri noi la calcularea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4915&t=/Mass-media/Noutati/Proceduri-noi-la-calcularea-indemnizatiilor-pentru-incapacitate-temporara-de-munca/ Din 1 iulie 2019, se vor aplica noile proceduri de calculare şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Conform noilor reglementări, angajatorul va stabili, calcula şi achita, din mijloacele financiare proprii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată ]]> 27.06.2019 06:29 Şedinţă de lucru a conducerii CNAS cu conducătorii subdiviziunilor teritoriale <![CDATA[Şedinţă de lucru a conducerii CNAS cu conducătorii subdiviziunilor teritoriale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4914&t=/Mass-media/Noutati/Sedinta-de-lucru-a-conducerii-CNAS-cu-conducatorii-subdiviziunilor-teritoriale/ Conducerea Casei Naţionale de Asigurări Sociale a organizat o şedinţă de lucru, care a devenit deja tradiţională, cu şefii subdiviziunilor teritoriale. Scopul întrunirii a fost îmbunătăţirea comunicării organizaţionale în cadrul CNAS, inclusiv privind unele aspecte ce ţin de prestarea ]]> 26.06.2019 10:49