• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Compensaţii   /  Compensaţie unică pentru prejudiciul adus sănătăţii persoanelor cu dizabilităţi din rândul participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl şi la experienţele nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare

  Compensaţie unică pentru prejudiciul adus sănătăţii persoanelor cu dizabilităţi din rândul participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl şi la experienţele nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare

  a)      De compensaţie unică pentru prejudiciul adus sănătăţii beneficiază persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate a fost stabilită ca fiind cauzată de catastrofa de la Cernobâl sau de experienţele nucleare, avariile cu radiaţie ionizată şi consecinţele lor la obiectivele atomice civile sau militare, din rândul:

  b)      persoanelor (trimise temporar sau în delegaţie) care au participat la lichidarea consecinţelor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări de la C.A.E. Cernobâl;

  c)      militarilor, salariaţilor din cadrul organelor afacerilor interne, supuşilor serviciului militar, recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupe şi organele Comitetului de Stat pentru Securitate, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni, fiind antrenaţi la lucrări de lichidare a consecinţelor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări de la C.A.E. Cernobâl;

  d)     persoanelor care au venit în 1986 din zona moartă sau din zona de strămutare, a căror dizabilitate a fost stabilită ca fiind cauzată de catastrofa de la Cernobâl şi care au primit cetăţenia Republicii Moldova;

  e)      persoanelor care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalide, în urma

        experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele

        atomice civile sau militare:  

  Această compensaţie se plăteşte tuturor persoanelor cu dizabilităţi, indiferent de data stabilirii dizabilităţii.

   

  - cerere;

  - buletinul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  - legitimaţia de participare la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl;

  - carnetul de muncă;

  - certificatul eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de structurile acestuia sau de Comisia de litigii de pe lângă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei ce confirmă că stabilirea dizabilităţii  este cauza avariei de la Cernobâl sau experienţele nucleare, avariile cu radiaţie ionizată şi consecinţele lor la obiectivele atomice civile sau militare.

   

  Compensaţia unică se stabileşte în mărimea unui salariu mediu lunar pe republică, pe luna premergătoare lunii în care s-au adresat pentru acordarea compensatiei, pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii profesionale de muncă.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY