• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Compensaţii   /  Compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare persoanelor participante la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl şi la experienţele nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiective atomice civile sau militare

  Compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare persoanelor participante la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl şi la experienţele nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiective atomice civile sau militare

  De compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare beneficiază persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobâl, precum şi persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate se află în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobâl, dintre care fac parte:
      a) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat la lichidarea urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobâl;
      b) militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în perioada respectivă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni şi au fost atraşi la lucrări de lichidare a urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobâl;

  c) persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au dobândit cetăţenia Republicii Moldova;

  d) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1986-1987 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobâl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare;

  e) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1988-1990 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobâl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi în cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare;

  f) persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare.

  Plata compensaţiei băneşti se efectuează prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei" sau prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat, prin cerere, de către beneficiar.

  În cazul nesolicitării sumelor compensaţiei băneşti de către beneficiar pe parcursul a 3 luni consecutive, ÎS „Poşta Moldovei" le restituie lunar pe contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

  Plata compensaţiei băneşti neachitate pe o perioadă de 3 luni consecutive şi rambursate pe contul Casei Naţionale de Asigurare Sociale se reia de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului, pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării. 

   

  La cererea de stabilire a compensaţiei se anexează copiile următoarelor documente:
      a) actul de identitate al beneficiarului, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;
        b) legitimaţia de participant la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, iar pentru  persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare legitimaţia sau, după caz, certificatele eliberate de către centrele militare ale Ministerului Apărării.

   

  Mărimea compensaţiei se indexează anual, la 1 aprilie, conform hotărârii de Guvern, reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

  În anul 2016 mărimea compensaţiei bănească lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare s-a indexat cu 9,7% şi începând cu 1 aprilie 2016 constituie 633,14 lei lunar.

  În anul 2017 mărimea compensaţiei  băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare s-a indexat cu 6,8% şi începând cu 1 aprilie 2017 constituie 676,19 lei lunar.

  În anul 2018 mărimea compensaţiei  băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare s-a indexat cu 6,6% şi începând cu 1 aprilie 2018 constituie, 720,82 lei lunar.

  În anul 2019 mărimea compensaţiei  băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare s-a indexat cu 5,3% şi începând cu 1 aprilie 2019 constituie,  759,02 lei lunar.  

  În anul 2020 mărimea compensaţiei  băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare s-a indexat cu 4,83 %, şi începând cu 1 aprilie 2020 constituie, 795,68 lei lunar. 

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY