<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> https://cnas.gov.md/ 19.04.2024 ro https://cnas.gov.md/ Copyright (c) 2024 https://cnas.gov.md/Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 nr.419 din 22 d,ecembrie 2023 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 nr.419 din 22 d,ecembrie 2023 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=6652&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2024-conform-Legii-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pentru-anul-2024-nr419-din-22-decembrie-2023/ 12.01.2024 14:26 Repartizarea bugetului asigurlrilor sociale de stat pe anul 2023, precizat in temeiul art.1 5 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr.357 /2022 gi art. 17 lit.m) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 n.359/2022(redistribuirea alocafiilor bugetare aprobate în Fondul de reducere a vulnerabilitătii energetice, în calitate de transferuri la BASS pentru acoperirea insuficienței de mijloace financiare pentru acordarea compensafiei la energie sub formă de plată monetară <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurlrilor sociale de stat pe anul 2023, precizat in temeiul art.1 5 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr.357 /2022 gi art. 17 lit.m) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 n.359/2022(redistribuirea alocafiilor bugetare aprobate în Fondul de reducere a vulnerabilitătii energetice, în calitate de transferuri la BASS pentru acoperirea insuficienței de mijloace financiare pentru acordarea compensafiei la energie sub formă de plată monetară // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=6616&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurlrilor-sociale-de-stat-pe-anul-2023-precizat-in-temeiul-art1-5-din-Legea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2023-nr357-2022-gi-art-17-litm-din-Legea-bugetului-de-stat-pe-anul-2023-n3592022redistribuirea-alocafiilor-bugetare-aprobate-in-Fondul-de-reducere-a-vulnerabilitatii-energetice-incalitate-de-transferuri-la-BASS-pentru-acoperirea-insuficientei-de-mijloace-financiare-pentru-acordarea-compensafiei-la-energie-sub-forma-de-plata-monetara/ 20.12.2023 12:50 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, precizat conform Hotărîrii Guvernului nr.889 din 22.11.2023 privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 357/2022 și Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022 și alte redistribuiri interne <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, precizat conform Hotărîrii Guvernului nr.889 din 22.11.2023 privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 357/2022 și Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022 și alte redistribuiri interne // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=6596&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2023-precizat-conform-Hotaririi-Guvernului-nr889-din-22112023-privind-redistribuirea-unor-alocatii-aprobate-prin-Legea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2023-nr-3572022-i-Legea-bugetului-de-stat-pentru-anul-2023-nr3592022-i-alte-redistribuiri-interne/ 08.12.2023 09:31 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 precizat conform Legii nr.296 din 19.10.2023 pentru modificarea Legii BASS pe anul 2023 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 precizat conform Legii nr.296 din 19.10.2023 pentru modificarea Legii BASS pe anul 2023 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=6569&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2023-precizat-conform-Legii-nr296-din-19102023-pentru-modificarea-Legii-BASS-pe-anul-2023/ 02.11.2023 13:09 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 precizat conform Legii nr.169 din 22.06.2023 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 nr. 357 din 22 decembrie 2022 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 precizat conform Legii nr.169 din 22.06.2023 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 nr. 357 din 22 decembrie 2022 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=6418&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2023precizat-conform-Legii-nr169-din-22062023-pentru-modificarea-Legii-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pentru-anul-2023-nr-357-din-22-decembrie-2022/ 04.07.2023 11:46 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat precizat pe anul 2023, conform devizului de cheltuieli pentru întreținerea Casei Naționale de Asigurări Sociale pe anul 2023 (precizat). <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat precizat pe anul 2023, conform devizului de cheltuieli pentru întreținerea Casei Naționale de Asigurări Sociale pe anul 2023 (precizat). // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=6375&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-precizat-pe-anul-2023-conform-devizului-de-cheltuieli-pentru-intretinerea-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pe-anul-2023-precizat/ 31.05.2023 12:50 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, aprobat conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023, nr. 357 din 22 decembrie 2022 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, aprobat conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023, nr. 357 din 22 decembrie 2022 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=6129&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2023-aprobat-conform-Legii-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pentru-anul-2023-nr-357-din-22-decembrie-2022/ 11.01.2023 11:36 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat precizat pe anul 2022 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat precizat pe anul 2022 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=6110&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-precizat-pe-anul-2022/ 22.12.2022 12:30 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, precizat conform Hotărîrii Guvernului nr. 784 din 16.11.2022 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, precizat conform Hotărîrii Guvernului nr. 784 din 16.11.2022 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=6085&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2022-precizat-conform-Hotaririi-Guvernului-nr-784-din-16112022/ 30.11.2022 06:39 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, precizat conform Hotărîrii Guvernului nr. 710 din 19.10.2022 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, precizat conform Hotărîrii Guvernului nr. 710 din 19.10.2022 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=6066&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2022-precizat-conform-Hotaririi-Guvernului-nr-710-din-19102022/ 11.11.2022 12:11 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 precizat <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 precizat // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=6009&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2022-precizat/ 26.09.2022 05:18 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat precizat pe anul 2022 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat precizat pe anul 2022 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5837&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-precizat-pe-anul-2022/ 19.05.2022 14:03 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5721&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2022/ 24.01.2022 08:54 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat aprobat pe anul 2022 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat aprobat pe anul 2022 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5696&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-aprobat-pe-anul-2022/ 04.01.2022 11:38 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat precizat pe anul 2021 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat precizat pe anul 2021 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5637&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-precizat-pe-anul-2021/ 07.12.2021 05:59 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat precizat pe anul 2021 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat precizat pe anul 2021 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5615&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-precizat-pe-anul-2021/ 27.10.2021 08:27 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat precizat pe anul 2021 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat precizat pe anul 2021 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5506&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-precizat-pe-anul-2021/ 09.07.2021 11:32 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2021 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2021 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5439&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2021/ 26.03.2021 09:34 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat aprobat pe anul 2021 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat aprobat pe anul 2021 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5388&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-aprobat-pe-anul-2021/ 13.01.2021 12:49 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5361&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2020/ 11.12.2020 08:38 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5299&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2020/ 30.09.2020 06:51 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5270&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2020/ 28.07.2020 11:52 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5224&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2020/ 03.06.2020 12:21 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5205&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2020/ 07.05.2020 08:16 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5109&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2019/ 15.01.2020 11:23 Subprogramele BASS pentru anul 2020 <![CDATA[Subprogramele BASS pentru anul 2020 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5108&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-pentru-anul-2020/ 15.01.2020 11:21 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5091&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2019/ 30.12.2019 13:22 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5084&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2019/ 23.12.2019 13:13 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=4969&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2019/ 02.09.2019 07:54 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=4954&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2019/ 19.07.2019 13:22