<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> https://cnas.gov.md/ 26.09.2021 ro https://cnas.gov.md/ Copyright (c) 2021 https://cnas.gov.md/Concepția Casei Naționale de Asigurări Sociale privind prestarea serviciiilor publice pentru anii 2018-2022 <![CDATA[Concepția Casei Naționale de Asigurări Sociale privind prestarea serviciiilor publice pentru anii 2018-2022 // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5544&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Conceptia-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-privind-prestarea-serviciiilor-publice-pentru-anii-2018-2022/ 12.08.2021 13:14 Ordin nr. 7-A din 16.01.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea codului personal de asigurări sociale, modul de actualizare și evidență a datelor persoanelor asigurate (ultima modificare Ordinul CNAS nr. 144-A din 16.06.2021) <![CDATA[Ordin nr. 7-A din 16.01.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea codului personal de asigurări sociale, modul de actualizare și evidență a datelor persoanelor asigurate (ultima modificare Ordinul CNAS nr. 144-A din 16.06.2021) // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5542&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-7-A-din-16012018-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-atribuirea-codului-personal-de-asigurari-sociale-modul-de-actualizare-i-evidenta-a-datelor-persoanelor-asigurate-ultima-modificare-Ordinul-CNAS-nr-144-A-din-16062021/ 12.08.2021 13:04 Regulamentul cu privire la recuperarea sumelor achitate necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale, ca urmare a prezentării declarațiilor corectate, aprobat prin Ordinul nr. 144-A din 30.10.2018 (ultima modificare Ordinul CNAS nr. 156-A din 26.08.2020 <![CDATA[Regulamentul cu privire la recuperarea sumelor achitate necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale, ca urmare a prezentării declarațiilor corectate, aprobat prin Ordinul nr. 144-A din 30.10.2018 (ultima modificare Ordinul CNAS nr. 156-A din 26.08.2020 // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5541&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Regulamentul-cu-privire-la-recuperarea-sumelor-achitate-necuvenit-sub-forma-de-prestatii-de-asigurari-sociale-ca-urmare-a-prezentarii-declaratiilor-corectate-aprobat-prin-Ordinul-nr-144-A-din-30102018-ultima-modificare-Ordinul-CNAS-nr-156-A-din-26082020/ 12.08.2021 13:01 Ordin nr. 234-A din 06.11.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea accesului persoanelor asigurate la contul curent de asigurări sociale prin intermediul Sistemului Informațional ACCES CPAS <![CDATA[Ordin nr. 234-A din 06.11.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea accesului persoanelor asigurate la contul curent de asigurări sociale prin intermediul Sistemului Informațional ACCES CPAS // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5540&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-234-A-din-06112020-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-acordarea-accesului-persoanelor-asigurate-la-contul-curent-de-asigurari-sociale-prin-intermediul-Sistemului-Informational-ACCES-CPAS/ 12.08.2021 12:58 Ordin nr. 67-A din 18.05.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind scanarea informației din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 01.01.1999 (modificat prin ordinul CNAS nr. 143-A din 16.06.2021) <![CDATA[Ordin nr. 67-A din 18.05.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind scanarea informației din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 01.01.1999 (modificat prin ordinul CNAS nr. 143-A din 16.06.2021) // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5539&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-67-A-din-18052018-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-scanarea-informatiei-din-carnetele-de-munca-pentru-perioada-realizata-pana-la-01011999-modificat-prin-ordinul-CNAS-nr-143-A-din-16062021/ 12.08.2021 12:53 Ordin nr. 26-A din 05.02.2018 cu privire la stoparea utilizării Anchetei persoanei asigurate, formularul REV 1 <![CDATA[Ordin nr. 26-A din 05.02.2018 cu privire la stoparea utilizării Anchetei persoanei asigurate, formularul REV 1 // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5538&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-26-A-din-05022018-cu-privire-la-stoparea-utilizarii-Anchetei-persoanei-asigurate-formularul-REV-1/ 12.08.2021 12:51 Ordin nr. 25-A din 01.02.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii de completare a formularului tipizat REV5 "Declarația persoanei asigurate" <![CDATA[Ordin nr. 25-A din 01.02.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii de completare a formularului tipizat REV5 "Declarația persoanei asigurate" // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5537&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-25-A-din-01022018-cu-privire-la-aprobarea-Instructiunii-de-completare-a-formularului-tipizat-REV5-Declaratia-persoanei-asigurate/ 12.08.2021 12:44 Codul de etică și conduită al angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale <![CDATA[Codul de etică și conduită al angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5536&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Codul-de-etica-i-conduita-al-angajatilor-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale/ 12.08.2021 06:17 Instrucțiunea privind modul de eliberare și evidență a legitimațiilor beneficiarilor de prestații sociale <![CDATA[Instrucțiunea privind modul de eliberare și evidență a legitimațiilor beneficiarilor de prestații sociale // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5534&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Instructiunea-privind-modul-de-eliberare-i-evidenta-a-legitimatiilor-beneficiarilor-de-prestatii-sociale/ 12.08.2021 05:09 Ordin nr. II-03110-7021 din 27.08.2016 Particularitatile pentru categoriile de platitori 2016 <![CDATA[Ordin nr. II-03110-7021 din 27.08.2016 Particularitatile pentru categoriile de platitori 2016 // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=4008&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-II-03110-7021-din-27082016-Particularitatile-pentru-categoriile-de-platitori-2016/ 27.08.2016 11:09 Ordin nr. 127-A din 06.04.2006 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare <![CDATA[Ordin nr. 127-A din 06.04.2006 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=668&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-127-A-din-06042006-cu-privire-la-aprobarea-documentelor-ce-tin-de-implementarea-evidentei-individuale-in-sistemul-public-de-asigurari-sociale-si-instructiunile-lor-de-completare/ 24.08.2009 09:15 Ordin nr. 621-A din 19.12.2007 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare <![CDATA[Ordin nr. 621-A din 19.12.2007 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=667&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-621-A-din-19122007-cu-privire-la-aprobarea-documentelor-ce-tin-de-implementarea-evidentei-individuale-in-sistemul-public-de-asigurari-sociale-si-instructiunile-lor-de-completare/ 24.08.2009 09:14