<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> https://cnas.gov.md/ 15.04.2024 ro https://cnas.gov.md/ Copyright (c) 2024 https://cnas.gov.md/Особенности начисления и перечисления взносов обязательного государственного социального страхования в 2024 году <![CDATA[Особенности начисления и перечисления взносов обязательного государственного социального страхования в 2024 году // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=6687&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/ocobennocti-nacicleniea-i-perecicleniea-vznocov-obeazatelinogo-gocudarctvennogo-cotialinogo-ctrahovaniea-v-2024-godu/ 06.02.2024 07:02 Regulament cu privire la acordarea accesului persoanelor asigurate la contul curent de asigurări sociale prin intermediul Sistemului Informaţional ACCES CPAS, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 243-A din 06.11.2020 <![CDATA[Regulament cu privire la acordarea accesului persoanelor asigurate la contul curent de asigurări sociale prin intermediul Sistemului Informaţional ACCES CPAS, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 243-A din 06.11.2020 // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=6623&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Regulament-cu-privire-la-acordarea-accesului-persoanelor-asigurate-la-contul-curent-de-asigurari-sociale-prin-intermediul-Sistemului-Informational-ACCES-CPAS-aprobat-prin-Ordinul-CNAS-nr-243-A-din-06112020/ 22.12.2023 11:25 Regulament cu privire la recuperarea de la angajator a sumelor plătite necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale urmare a prezentării dărilor de seamă de corectare, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 96-A din 25.05.2023 <![CDATA[Regulament cu privire la recuperarea de la angajator a sumelor plătite necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale urmare a prezentării dărilor de seamă de corectare, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 96-A din 25.05.2023 // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=6622&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Regulament-cu-privire-la-recuperarea-de-la-angajator-a-sumelor-platite-necuvenit-sub-forma-de-prestatii-de-asigurari-sociale-urmare-a-prezentarii-darilor-de-seama-de-corectare-aprobat-prin-Ordinul-CNAS-nr-96-A-din-25052023/ 22.12.2023 11:22 Ordin cu privire la aprobarea modelului Contractului de asigurare socială și a Regulamentului cu privire la asigurarea prin contract în sistemul public de asigurări sociale (în vigoare de la 01.01.2024) <![CDATA[Ordin cu privire la aprobarea modelului Contractului de asigurare socială și a Regulamentului cu privire la asigurarea prin contract în sistemul public de asigurări sociale (în vigoare de la 01.01.2024) // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=6621&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-cu-privire-la-aprobarea-modelului-Contractului-de-asigurare-sociala-i-a-Regulamentului-cu-privire-la-asigurarea-prin-contract-in-sistemul-public-de-asigurari-sociale-in-vigoare-de-la-01012024/ 22.12.2023 10:49 Regulament privind înscrierea datelor în conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate cu informaţie privind contribuţiile de asigurări sociale achitate și nedeclarate în perioada anilor 1999-2017, aprobat prin Ordinul CNAS <![CDATA[Regulament privind înscrierea datelor în conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate cu informaţie privind contribuţiile de asigurări sociale achitate și nedeclarate în perioada anilor 1999-2017, aprobat prin Ordinul CNAS // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=6620&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Regulament-privind-inscrierea-datelor-in-conturile-personale-de-asigurari-sociale-ale-persoanelor-asigurate-cu-informatie-privind-contributiile-de-asigurari-sociale-achitate-i-nedeclarate-in-perioada-anilor-1999-2017-aprobat-prin-Ordinul-CNAS/ 22.12.2023 10:47 Strategia de comunicare a Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru anii 2021-2023. <![CDATA[Strategia de comunicare a Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru anii 2021-2023. // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=6308&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Strategia-de-comunicare-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-anii-2021-2023/ 13.05.2023 08:05 Concepția Casei Naționale de Asigurări Sociale privind prestarea serviciiilor publice pentru anii 2018-2022 <![CDATA[Concepția Casei Naționale de Asigurări Sociale privind prestarea serviciiilor publice pentru anii 2018-2022 // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5544&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Conceptia-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-privind-prestarea-serviciiilor-publice-pentru-anii-2018-2022/ 12.08.2021 13:14 Regulament cu privire la atribuirea codului personal de asigurări sociale și actualizarea datelor personale în Registrul de stat al evidenței individuale, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 188-A din 25.11.2022. <![CDATA[Regulament cu privire la atribuirea codului personal de asigurări sociale și actualizarea datelor personale în Registrul de stat al evidenței individuale, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 188-A din 25.11.2022. // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5542&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Regulament-cu-privire-la-atribuirea-codului-personal-de-asigurari-sociale-i-actualizarea-datelor-personale-in-Registrul-de-stat-al-evidentei-individuale-aprobat-prin-Ordinul-CNAS-nr-188-A-din-25112022/ 12.08.2021 13:04 Ordin nr. 26-A din 05.02.2018 cu privire la stoparea utilizării Anchetei persoanei asigurate, formularul REV 1 <![CDATA[Ordin nr. 26-A din 05.02.2018 cu privire la stoparea utilizării Anchetei persoanei asigurate, formularul REV 1 // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5538&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-26-A-din-05022018-cu-privire-la-stoparea-utilizarii-Anchetei-persoanei-asigurate-formularul-REV-1/ 12.08.2021 12:51 Ordin nr. 25-A din 01.02.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii de completare a formularului tipizat REV5 "Declarația persoanei asigurate" <![CDATA[Ordin nr. 25-A din 01.02.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii de completare a formularului tipizat REV5 "Declarația persoanei asigurate" // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5537&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-25-A-din-01022018-cu-privire-la-aprobarea-Instructiunii-de-completare-a-formularului-tipizat-REV5-Declaratia-persoanei-asigurate/ 12.08.2021 12:44 Codul de etică și conduită al angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale <![CDATA[Codul de etică și conduită al angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5536&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Codul-de-etica-i-conduita-al-angajatilor-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale/ 12.08.2021 06:17 Instrucțiunea privind modul de eliberare și evidență a legitimațiilor beneficiarilor de prestații sociale <![CDATA[Instrucțiunea privind modul de eliberare și evidență a legitimațiilor beneficiarilor de prestații sociale // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5534&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Instructiunea-privind-modul-de-eliberare-i-evidenta-a-legitimatiilor-beneficiarilor-de-prestatii-sociale/ 12.08.2021 05:09 Ordin nr. II-03110-7021 din 27.08.2016 Particularitatile pentru categoriile de platitori 2016 <![CDATA[Ordin nr. II-03110-7021 din 27.08.2016 Particularitatile pentru categoriile de platitori 2016 // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=4008&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-II-03110-7021-din-27082016-Particularitatile-pentru-categoriile-de-platitori-2016/ 27.08.2016 11:09 Ordin nr. 127-A din 06.04.2006 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare <![CDATA[Ordin nr. 127-A din 06.04.2006 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=668&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-127-A-din-06042006-cu-privire-la-aprobarea-documentelor-ce-tin-de-implementarea-evidentei-individuale-in-sistemul-public-de-asigurari-sociale-si-instructiunile-lor-de-completare/ 24.08.2009 09:15 Ordin nr. 621-A din 19.12.2007 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare <![CDATA[Ordin nr. 621-A din 19.12.2007 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare // Ordine]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=667&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-621-A-din-19122007-cu-privire-la-aprobarea-documentelor-ce-tin-de-implementarea-evidentei-individuale-in-sistemul-public-de-asigurari-sociale-si-instructiunile-lor-de-completare/ 24.08.2009 09:14