<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> http://www.cnas.md/ 19.06.2021 ro http://www.cnas.md/ Copyright (c) 2021 http://www.cnas.md/Codul de conduită al angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale <![CDATA[Codul de conduită al angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5215&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Codul-de-conduita-al-angajatilor-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale/ 15.05.2020 08:03 Ordinul CNAS nr. 54-A din 24.05.2019 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat <![CDATA[Ordinul CNAS nr. 54-A din 24.05.2019 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=4962&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordinul-CNAS-nr-54-A-din-24052019-cu-privire-la-modificarea-si-completarea-Regulamentului-privind-evidenta-platitorilor-de-contributii-la-bugetul-asigurarilor-sociale-de-stat/ 15.08.2019 07:10 Cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la contravenşiile constatate de Casa Naţională de Asigurări Sociale <![CDATA[Cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la contravenşiile constatate de Casa Naţională de Asigurări Sociale // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=4009&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Cu-privire-la-modificarea-Instructiunii-cu-privire-lacontravensiile-constatate-de-Casa-Nationala-de-Asigurari-Sociale/ 18.11.2016 11:56 Ordin nr. II-03110-7021 din 27.08.2016 Particularitatile pentru categoriile de platitori 2016 <![CDATA[Ordin nr. II-03110-7021 din 27.08.2016 Particularitatile pentru categoriile de platitori 2016 // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=4008&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-II-03110-7021-din-27082016-Particularitatile-pentru-categoriile-de-platitori-2016/ 27.08.2016 11:09 Începînd cu 1 ianuarie 2016 se va aplica bugetul asigurărilor sociale de stat provizoriu <![CDATA[Începînd cu 1 ianuarie 2016 se va aplica bugetul asigurărilor sociale de stat provizoriu // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=3421&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Incepind-cu-1-ianuarie-2016-se-va-aplica-bugetul-asigurarilor-sociale-de-stat-provizoriu/ 31.12.2015 11:41 Ordin nr. 290-A din 09.12.2015 Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a propunerilor pentru perfecționarea cadrului legislativ/ normativ <![CDATA[Ordin nr. 290-A din 09.12.2015 Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a propunerilor pentru perfecționarea cadrului legislativ/ normativ // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=4010&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-290-A-din-09122015-Cu-privire-la-aprobarea-Instructiunii-privind-modul-de-prezentare-a-propunerilor-pentru-perfectionarea-cadrului-legislativ-normativ/ 09.12.2015 11:56 Standardele de deservire a clientelei Casei Naţionale de Asigurări Sociale <![CDATA[Standardele de deservire a clientelei Casei Naţionale de Asigurări Sociale // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=3274&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Standardele-de-deservire-a-clientelei-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale/ 18.09.2015 11:39 Concepţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale privind deservirea clientelei <![CDATA[Concepţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale privind deservirea clientelei // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=3273&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Conceptia-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-privind-deservirea-clientelei/ 18.09.2015 00:00 Instrucţiune cu privire la contravenţiile constatate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (aprobată prin ordinul nr. 1-A din 02.01.2012) <![CDATA[Instrucţiune cu privire la contravenţiile constatate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (aprobată prin ordinul nr. 1-A din 02.01.2012) // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=3066&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Instructiune-cu-privire-la-contraventiile-constatate-de-Casa-Nationala-de-Asigurari-Socialeaprobata-prin-ordinul-nr-1-A-din-02012012/ 07.05.2015 00:00 Regulamentul cu privire la înregistrarea utilizatorilor în sistemul informaţional ACCES CPAS, aprobat prin оrdinul nr.279-A din 10.12.12 <![CDATA[Regulamentul cu privire la înregistrarea utilizatorilor în sistemul informaţional ACCES CPAS, aprobat prin оrdinul nr.279-A din 10.12.12 // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=2084&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Regulamentul-cu-privire-la-inregistrarea-utilizatorilor-in-sistemul-informational-ACCES-CPAS-aprobat-prin-ordinul-nr279-A-din-101212/ 10.12.2012 00:00 Ordin nr. 127-A din 06.04.2006 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare <![CDATA[Ordin nr. 127-A din 06.04.2006 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=668&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-127-A-din-06042006-cu-privire-la-aprobarea-documentelor-ce-tin-de-implementarea-evidentei-individuale-in-sistemul-public-de-asigurari-sociale-si-instructiunile-lor-de-completare/ 24.08.2009 09:15 Ordin nr. 621-A din 19.12.2007 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare <![CDATA[Ordin nr. 621-A din 19.12.2007 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=667&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-621-A-din-19122007-cu-privire-la-aprobarea-documentelor-ce-tin-de-implementarea-evidentei-individuale-in-sistemul-public-de-asigurari-sociale-si-instructiunile-lor-de-completare/ 24.08.2009 09:14 Ordin nr. 102-A din 12.03.2008 cu privire la aprobarea formularelor declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi instrucţiunilor despre completarea lor <![CDATA[Ordin nr. 102-A din 12.03.2008 cu privire la aprobarea formularelor declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi instrucţiunilor despre completarea lor // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=666&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Ordin-nr-102-A-din-12032008-cu-privire-la-aprobarea-formularelor-declaratiilor-privind-calcularea-si-utilizarea-contributiilor-de-asigurari-sociale-de-stat-obligatorii-si-instructiunilor-despre-completarea-lor/ 24.08.2009 09:12