<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> http://www.cnas.md/ 17.05.2021 ro http://www.cnas.md/ Copyright (c) 2021 http://www.cnas.md/Beneficiarii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi a indemnizaţiilor pentru copii îşi pot ridica banii <![CDATA[Beneficiarii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi a indemnizaţiilor pentru copii îşi pot ridica banii // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5462&t=/Mass-media/Noutati/Beneficiarii-indemnizatiilor-pentru-incapacitate-temporara-de-munca-si-a-indemnizatiilor-pentru-copii-isi-pot-ridica-banii/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că a fost finanţată prima tranşă a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă în valoare de 72 mln lei. De asemenea, CNAS continuă finanţarea prestaţiilor sociale pentru anumite categorii de cetăţeni. Astfel au fost alocate ]]> 13.05.2021 05:08 Formulare <![CDATA[Formulare // Funcții vacante]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=531&id=5461&t=/Functii-vacante/Formulare/ 12.05.2021 11:17 CNAS aplică în prezent 14 acorduri în domeniul securităţii sociale <![CDATA[CNAS aplică în prezent 14 acorduri în domeniul securităţii sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5460&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-aplica-in-prezent-14-acorduri-in-domeniul-securitatii-sociale/ În vederea conformării la standardele şi normele europene în domeniul securităţii sociale, Casa Naţională de Asigurări Sociale aplică în prezent 14 acorduri în domeniul securităţii sociale semnate cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, ]]> 12.05.2021 08:50 Paște fericit! <![CDATA[Paște fericit! // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5459&t=/Mass-media/Noutati/Pate-fericit/ Stimaţi colegi! Vă adresez sincere felicitări cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti. Fie ca lumina Învierii Domnului să vă deschidă inimile spre speranţă, credinţă şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne ]]> 30.04.2021 07:23 Programaţi-vă în regim online la CTAS pentru toate prestaţiile sociale <![CDATA[Programaţi-vă în regim online la CTAS pentru toate prestaţiile sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5458&t=/Mass-media/Noutati/Programati-va-in-regim-online-la-CTAS-pentru-toate-prestatiile-sociale/ Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește că, beneficiarii tuturor prestaţiilor sociale pot să-şi programeze în regim online vizita la casa teritorială de asigurări sociale, accesând bannerul "Programare online la CTAS" de pe pagina web a CNAS www.cnas.md. Pentru programarea online trebuie ]]> 28.04.2021 05:29 CNAS: în luna aprilie toate prestaţiile sociale au fost finanţate conform graficului stabilit <![CDATA[CNAS: în luna aprilie toate prestaţiile sociale au fost finanţate conform graficului stabilit // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5457&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-in-luna-aprilie-toate-prestatiile-sociale-au-fost-finantate-conform-graficului-stabilit/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că operațiunile de finanţare a prestaţiilor de asigurări sociale pentru luna aprilie, curent, au fost finalizate. Suma totală a prestaţiilor sociale este de 2817,61 mln lei. Astfel, au fost transferate mijloace băneşti pentru toate tipurile ]]> 22.04.2021 10:26 CNAS solicită prezentarea operativă a Dărilor de seamă IPC 21 <![CDATA[CNAS solicită prezentarea operativă a Dărilor de seamă IPC 21 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5456&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-solicita-prezentarea-operativa-a-Darilor-de-seama-IPC-21/ Casa Naţională de Asigurări Sociale vine cu un apel către angajatori cu privire la  prezentarea Dărilor de seamă IPC 21 în termene cât mat restrâns posibile pentru a nu afecta stabilirea drepturilor sociale ale persoanelor asigurate, în special, a indemnizaţiei ]]> 22.04.2021 10:25 Asigurarea socială a cetăţenilor Republicii Moldova care muncesc legal în Regatul Spaniei <![CDATA[Asigurarea socială a cetăţenilor Republicii Moldova care muncesc legal în Regatul Spaniei // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5455&t=/Mass-media/Noutati/Asigurarea-sociala-a-cetatenilor-Republicii-Moldova-care-muncesc-legal-in-Regatul-Spaniei/ La 21 aprilie, curent, a demarat cea de-a treia rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Regatul Spaniei și a proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului. Negocierile se vor desfășura în perioada ]]> 21.04.2021 09:05 În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5454&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS/ În conformitate cu prevederile Codului Civil nr. 1107 din 06.06.2002, dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, ]]> 20.04.2021 11:16 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 aprilie 2021 <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 aprilie 2021 // Rapoarte lunare operative]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=5453&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raport-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-01-aprilie-2021/ 15.04.2021 13:00 Beneficiarii tuturor prestaţiilor sociale se pot programa online la CTAS <![CDATA[Beneficiarii tuturor prestaţiilor sociale se pot programa online la CTAS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5452&t=/Mass-media/Noutati/Beneficiarii-tuturor-prestatiilor-sociale-se-pot-programa-online-la-CTAS/ Începând cu 15 aprilie curent, beneficiarii tuturor prestaţiilor sociale pot să-şi programeze vizita la casa teritorială de asigurări sociale în regim online prin intermediul paginii web a CNAS www.cnas.md, accesând bannerul "Programare online la CTAS". Atragem atenţia beneficiarilor Casei Naţionale de ]]> 15.04.2021 12:59 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 3 luni ale anului 2021 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 3 luni ale anului 2021 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5451&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-3-luni-ale-anului-2021/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 3 luni ale anului 2021, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 6814,7 mil. lei sau 25,8% din planul anual ]]> 15.04.2021 12:45 Realizarea angajamentelor CNAS privind aplicarea acordurilor internaţionale de securitate socială <![CDATA[Realizarea angajamentelor CNAS privind aplicarea acordurilor internaţionale de securitate socială // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5450&t=/Mass-media/Noutati/Realizarea-angajamentelor-CNAS-privind-aplicarea-acordurilor-internationale-de-securitate-sociala/ În calitate de instituţie competentă Casa Naţională de Asigurări Sociale aplică actualmente 14 acorduri în domeniul securităţii sociale cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia şi cu Belarus  care presupun, că calcularea pensiilor ]]> 13.04.2021 06:09 Despre informaţia din carnetele de muncă scanate <![CDATA[Despre informaţia din carnetele de muncă scanate // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5449&t=/Mass-media/Noutati/Despre-informatia-din-carnetele-de-munca-scanate/ În contextul în care, începând cu anul 2019 angajatorii nu mai au obligaţia completării carnetelor de muncă în scopul evidenţei activităţii în muncă, accesul la informaţia din carnetul de muncă este o temă frecvent discutata pe diferite site-uri şi reţele ]]> 13.04.2021 05:30 Beneficiarii indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii îşi pot ridica banii <![CDATA[Beneficiarii indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii îşi pot ridica banii // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5448&t=/Mass-media/Noutati/Beneficiarii-indemnizatiilor-adresate-familiilor-cu-copii-isi-pot-ridica-banii/ Casa Naţională de Asigurări Sociale continuă finanţarea prestaţiilor sociale pentru anumite categorii de cetăţeni. Recent au fost alocate mijloace băneşti în mărime de  26,6 mln lei pentru indemnizaţiile unice la naşterea copilului, 26,9 mln lei - pentru indemnizaţiile pentru îngrijirea ]]> 09.04.2021 12:51 CNAS a finanţat prima tranşă a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă <![CDATA[CNAS a finanţat prima tranşă a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5447&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-a-finantat-prima-transa-a-indemnizatiilor-pentru-incapacitate-temporara-de-munca/ Casa Naţională de Asigurări Sociale anunţă că 27 192 beneficiari își pot ridica sumele indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă de la prestatorii de servicii de plată. CNAS a finanţat prima tranşă  în marime de 68,4 mln. lei  pentru achitarea ]]> 08.04.2021 12:23 Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la situaţia de 01.04.2021 (până la indexare) <![CDATA[Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la situaţia de 01.04.2021 (până la indexare) // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=5446&t=/Statistica/Informatie-privind-beneficiarii-de-pensii-alocatii-sociale-de-stat-si-indemnizatii-adresate-familiilor-cu-copii-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-la-situatia-de-01042021-pana-la-indexare/ 07.04.2021 07:55 Informaţie privind beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial), la situaţia de 01.04.2021 <![CDATA[Informaţie privind beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial), la situaţia de 01.04.2021 // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=5445&t=/Statistica/Informatie-privind-beneficiarii-de-pensii-si-alocatii-sociale-de-stat-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-aspect-teritorial-la-situatia-de-01042021/ 07.04.2021 07:53 1000 lei vor primi circa 668 mii de beneficiari de pensii şi alocaţii sociale <![CDATA[1000 lei vor primi circa 668 mii de beneficiari de pensii şi alocaţii sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5444&t=/Mass-media/Noutati/1000-lei-vor-primi-circa-668-mii-de-beneficiari-de-pensii-si-alocatii-sociale/ 1000 lei vor primi peste 668 mii de beneficiari de pensii şi alocaţii sociale]]> 31.03.2021 11:01 Raport privind asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în anul 2020 <![CDATA[Raport privind asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în anul 2020 // Rapoarte anuale privind transparenta in procesul decizional]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=317&id=5443&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale-privind-transparenta-in-procesul-decizional/Raport-privind-asigurarea-transparentei-in-procesul-decizional-in-cadrul-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-anul-2020/ 31.03.2021 04:08 Peste 663 mii de beneficiari vor primi pensia indexată cu 3,89 la suta <![CDATA[Peste 663 mii de beneficiari vor primi pensia indexată cu 3,89 la suta // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5442&t=/Mass-media/Noutati/Peste-663-mii-de-beneficiari-vor-primi-pensia-indexata-cu-389-la-suta/ Peste 663 mii de beneficiari vor primi pensia indexată cu 3,89 la suta ]]> 29.03.2021 13:35 Peste 18 mii de pensionari au obţinut pensii mai mari după reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă <![CDATA[Peste 18 mii de pensionari au obţinut pensii mai mari după reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5441&t=/Mass-media/Noutati/Peste-18-mii-de-pensionari-au-obtinut-pensii-mai-mari-dupa-reexaminarea-pensiei-pentru-limita-de-varsta/ 18401 pensionari, cu pensia stabilită după 1 ianuarie 1999, cu un stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă de la 7 până la 10 ani, au obţinut în anul 2021 majorarea pensiei după ce au ]]> 27.03.2021 09:46 28% din banii finanţaţi pentru indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă nu au fost ridicaţi <![CDATA[28% din banii finanţaţi pentru indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă nu au fost ridicaţi // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5440&t=/Mass-media/Noutati/28-din-banii-finantati-pentru-indemnizatiile-pentru-incapacitate-temporara-de-munca-nu-au-fost-ridicati/ CNAS: 28% din banii finanţaţi pentru indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă nu au fost ridicaţi]]> 26.03.2021 14:33 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2021 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2021 // Subprograme BASS]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5439&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2021/ 26.03.2021 09:34 În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5438&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS/ Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte, că data de 25 martie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la ]]> 23.03.2021 11:20 CNAS: în luna martie toate prestaţiile sociale au fost finanţate conform graficului stabilit <![CDATA[CNAS: în luna martie toate prestaţiile sociale au fost finanţate conform graficului stabilit // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5437&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-in-luna-martie-toate-prestatiile-sociale-au-fost-finantate-conform-graficului-stabilit/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că operațiunile de finanţare a prestaţiilor de asigurări sociale pentru luna martie, curent, au fost finalizate. Suma totală a prestaţiilor sociale este de 2157  mln lei. Astfel, au fost expediate mijloace băneşti pentru toate tipurile ]]> 20.03.2021 09:48 Planul de achiziţii a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în anul 2021 modificat la data de 17.03.2021 <![CDATA[Planul de achiziţii a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în anul 2021 modificat la data de 17.03.2021 // Plan de achiziţii publice]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=532&id=5436&t=/Achizitii-publice/Plan-de-achizitii-publice/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-procurarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-in-anul-2021-modificat-la-data-de-17032021/ 17.03.2021 13:26 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 martie 2021 <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 martie 2021 // Rapoarte lunare operative]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=5435&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raport-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-1-martie-2021/ 16.03.2021 11:59 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2021 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2021 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5434&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-2-luni-ale-anului-2021/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 2 luni ale anului 2021, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 4685,9 mil. lei, ce reprezintă o executare la nivel ]]> 16.03.2021 11:12 CNAS: beneficiarii ajutorului de şomaj îşi pot ridica banii <![CDATA[CNAS: beneficiarii ajutorului de şomaj îşi pot ridica banii // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5433&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-beneficiarii-ajutorului-de-somaj-isi-pot-ridica-banii/ Casa Naţională de Asigurări Sociale continuă finanţarea prestaţiilor sociale pentru anumite categorii de cetăţeni. Recent au fost alocate mijloace băneşti în mărime de  4,6 mln lei pentru ajutorul de şomaj,  61,2 mln lei - pentru ajutorul social, 107,7 mln lei ]]> 13.03.2021 08:18