<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> https://cnas.gov.md/ 15.04.2024 ro https://cnas.gov.md/ Copyright (c) 2024 https://cnas.gov.md/Planul de achiziţii a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în anul 2024 <![CDATA[Planul de achiziţii a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în anul 2024 // Plan de achiziţii publice]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=532&id=6770&t=/Achizitii-publice/Plan-de-achizitii-publice/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-procurarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-in-anul-2024/ 15.04.2024 13:47 Planul de achiziţii a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în trimestru II al anului 2024 <![CDATA[Planul de achiziţii a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în trimestru II al anului 2024 // Plan de achiziţii publice]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=532&id=6769&t=/Achizitii-publice/Plan-de-achizitii-publice/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-procurarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-in-trimestru-II-al-anului-2024/ 15.04.2024 13:46 CNAS finanţează indemnizația de maternitate și indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă <![CDATA[CNAS finanţează indemnizația de maternitate și indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6768&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-finanteaza-indemnizatia-de-maternitate-i-indemnizatia-pentru-incapacitatea-temporara-de-munca/ Casa Națională de Asigurări Sociale informează, că astăzi a fost finanțată plata pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, în valoare totală de  152,8 milioane lei. Pentru a ridica banii, beneficiarii urmează să se adreseze la orice oficiu poştal din ]]> 15.04.2024 13:01 La CNAS a avut loc gala voluntarilor implicați în pilotarea Ghișeului unic la Botanica! <![CDATA[La CNAS a avut loc gala voluntarilor implicați în pilotarea Ghișeului unic la Botanica! // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6767&t=/Mass-media/Noutati/La-CNAS-a-avut-loc-gala-voluntarilor-implicati-in-pilotarea-Ghieului-unic-la-Botanica/ La CNAS a avut loc gala voluntarilor implicați în pilotarea Ghișeului unic la Botanica!  Pe parcursul a 40 ore de voluntariat pe care tinerii le-au realizat în procesul de pilotare, au demonstrat nu doar competențe și abilități remarcabile, dar și un ]]> 15.04.2024 12:47 RAPORT privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 aprilie 2024 <![CDATA[RAPORT privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 aprilie 2024 // Rapoarte lunare operative]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=6766&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/RAPORT-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-01-aprilie-2024/ 15.04.2024 06:11 Informație operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 3 luni ale anului 2024 <![CDATA[Informație operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 3 luni ale anului 2024 // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6765&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-3-luni-ale-anului-2024/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în primele 3 luni ale anului 2024, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 11382,8 mil. lei sau 26,6% din planul anual aprobat. Contribuții ]]> 15.04.2024 05:46 În atenția beneficiarilor de indemnizație lunară pentru creșterea copilului. <![CDATA[În atenția beneficiarilor de indemnizație lunară pentru creșterea copilului. // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6764&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-beneficiarilor-de-indemnizatie-lunara-pentru-creterea-copilului/ Începând cu 01.01.2024 indemnizația lunară pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani se acordă de către Casa Națională de Asigurări Sociale, din oficiu, mamei asigurate conform opțiunii până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, iar ]]> 12.04.2024 14:03 Casa Națională de Asigurări Sociale finanțează indemnizațiile adresate familiilor cu copii <![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale finanțează indemnizațiile adresate familiilor cu copii // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6763&t=/Mass-media/Noutati/Casa-Nationala-de-Asigurari-Sociale-finanteaza-indemnizatiile-adresate-familiilor-cu-copii/ CNAS informează că astăzi a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, tot astăzi s-a finanțat ajutorul de șomaj și cel social, compensațiile pentru energie și compensațiile pentru participanții la ]]> 12.04.2024 11:06 INFORMAŢIE privind beneficiarii de pensii și alocaţii sociale de stat (în aspect teritorial), aflaţi la evidenţă Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la situaţia 01.04.2024 (pînă la indexare) <![CDATA[INFORMAŢIE privind beneficiarii de pensii și alocaţii sociale de stat (în aspect teritorial), aflaţi la evidenţă Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la situaţia 01.04.2024 (pînă la indexare) // Statistica]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=6762&t=/Statistica/INFORMATIE-privind-beneficiarii-de-pensii-i-alocatii-sociale-de-stat-in-aspect-teritorial-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-la-situatia-01042024-pina-la-indexare/ 10.04.2024 10:41 INFORMAŢIE privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia 01.04.2024 (pînă la indexare) <![CDATA[INFORMAŢIE privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia 01.04.2024 (pînă la indexare) // Statistica]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=6761&t=/Statistica/INFORMATIE-privind-beneficiarii-de-pensii-alocatii-sociale-de-stat-si-indemnizatii-adresate-familiilor-cu-copii-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-la-situatia-01042024-pina-la-indexare/ 10.04.2024 10:40 CNAS finanţează indemnizația de maternitate și indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă <![CDATA[CNAS finanţează indemnizația de maternitate și indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6759&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-finanteaza-indemnizatia-de-maternitate-i-indemnizatia-pentru-incapacitatea-temporara-de-munca/ Casa Națională de Asigurări Sociale informează, că astăzi a fost finanțată plata pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, în valoare totală de 84,7 milioane lei. Pentru a ridica banii, beneficiarii urmează să se adreseze la orice oficiu poştal din ţară sau ]]> 08.04.2024 13:26 CNAS informează: modificări în legislație privind plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii <![CDATA[CNAS informează: modificări în legislație privind plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6758&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-informeaza-modificari-in-legislatie-privind-plata-indemnizatiilor-pentru-familiile-cu-copii/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că, au fost operate modificări în legislație privind plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii. Astfel, începând cu luna aprilie, achitarea indemnizaţiilor se va efectua lunar, pentru luna curentă, conform deciziilor aprobate. În acest context, ]]> 05.04.2024 11:26 Directoarea generală adjunctă a CNAS a întreprins o vizită de lucru la Cahul <![CDATA[Directoarea generală adjunctă a CNAS a întreprins o vizită de lucru la Cahul // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6757&t=/Mass-media/Noutati/Directoarea-generala-adjuncta-a-CNAS-a-intreprins-o-vizita-de-lucru-la-Cahul/ Directoarea generală adjunctă a Casei Naționale de Asigurări Sociale, Vecvert Svetlana, în contextul vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului și conducătorilor autorităților administrației publice centrale a întreprins astăzi o vizită de lucru în raionul Cahul.  În cadrul vizitei, în incinta Consiliului ]]> 04.04.2024 10:45 Totalurile vizitei de lucru în Republica Italia <![CDATA[Totalurile vizitei de lucru în Republica Italia // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6756&t=/Mass-media/Noutati/Totalurile-vizitei-de-lucru-in-Republica-Italia/ Pe data de 2 și 3 aprilie curent reprezentanții  Casei  Naționale de Asigurări Sociale și ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale pe parcursul vizitei de lucru în Republica Italia au participat în cadrul întâlnirilor cu diaspora moldovenească. Întâlnirile au fost organizate cu ]]> 04.04.2024 05:06 Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare <![CDATA[ Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6755&t=/Mass-media/Noutati/Casa-Nationala-de-Asigurari-Sociale-informeaza-ca-a-fost-executata-finantarea-pensiilor-i-alocatiilor-sociale-a-beneficiarilor-care-detin-carduri-bancare/  Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea finanțării a constituit suma de 1685.4 milioane lei.   Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii ]]> 02.04.2024 12:25 Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în trimestrul I al anului 2024 <![CDATA[Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în trimestrul I al anului 2024 // Deplasări de serviciu în străinătate]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=674&id=6754&t=/Transparenta-decizionala/Deplasari-de-serviciu-in-strainatate/Informatia-privind-deplasarile-de-serviciu-efectuate-in-strainatate-de-catre-personalul-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-trimestrul-I-al-anului-2024/ 02.04.2024 10:48 Delegația Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova se află în vizită de lucru în Republica Italiană <![CDATA[Delegația Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova se află în vizită de lucru în Republica Italiană // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6752&t=/Mass-media/Noutati/Delegatia-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-a-Republicii-Moldova-se-afla-in-vizita-de-lucru-in-Republica-Italiana/ În perioada 02-03 aprilie curent, la invitația Patronatului Acli, delegația Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova condusă de directoarea generală, doamna Elena Țîbîrnă se află în vizită de lucru în Republica Italiană. Scopul întrevederii cu conducerea Patronatului Acli este ]]> 02.04.2024 10:26 CNAS finanţează indemnizaţiile adresate familiilor cu copii <![CDATA[CNAS finanţează indemnizaţiile adresate familiilor cu copii // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6751&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-finanteaza-indemnizatiile-adresate-familiilor-cu-copii/ Casa Națională de Asigurări Sociale informează că astăzi a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, în valoare totală de 223,4 milioane lei. Pentru a ridica banii, beneficiarii urmează să se adreseze ]]> 01.04.2024 12:48 La 1 aprilie 2024 pensiile şi unele prestații sociale se indexează cu 6% <![CDATA[La 1 aprilie 2024 pensiile şi unele prestații sociale se indexează cu 6% // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6750&t=/Mass-media/Noutati/La-1-aprilie-2024-pensiile-si-unele-prestatii-sociale-se-indexeaza-cu-6/ Indexarea este prevăzută pentru: pensiile pentru limită de vârstă, de dizabilitate, de urmaș; pensiile pentru vechime în muncă; pensiile funcţionarilor publici, colaboratorilor vamali, judecătorilor; plățile periodice/lunare capitalizate; indemnizațiile de dizabilitate; pensiile și compensațiile bănești lunare stabilite cetăţenilor care au avut de ]]> 01.04.2024 12:09 Recensământul populației și locuințelor 2024 <![CDATA[Recensământul populației și locuințelor 2024 // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6749&t=/Mass-media/Noutati/Recensamantul-populatiei-i-locuintelor-2024/ Casa Națională de Asigurări Sociale informează că, în perioada de 8 aprilie -7 iulie 2024,  Biroul Național de Statistică va desfășura recensământul populației și al locuințelor din Republica Moldova. Datele de recensământ despre persoanele care fac obiectul recensământului vor fi ]]> 01.04.2024 10:36 Anunțăm graficul finanțării prestațiilor sociale pentru luna aprilie <![CDATA[Anunțăm graficul finanțării prestațiilor sociale pentru luna aprilie // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6748&t=/Mass-media/Noutati/Anuntam-graficul-finantarii-prestatiilor-sociale-pentru-luna-aprilie/ Casa Naţională de Asigurări Sociale anunță graficul finanțării unor prestații sociale pe parcursul lunii aprilie. Astfel, indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale vor fi finațate pe  1, 5, 12, și 22 aprilie. Indemnizațiile ]]> 01.04.2024 06:16 Start finanţării prestaţiilor sociale pentru luna aprilie <![CDATA[Start finanţării prestaţiilor sociale pentru luna aprilie // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6747&t=/Mass-media/Noutati/Start-finantarii-prestatiilor-sociale-pentru-luna-aprilie/ Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanţării primei tranşe a pensiilor şi alocaţiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna aprilie. Finanțarea pensiilor şi alocaţiilor sociale achitate prin intermediul instituţiilor bancare va fi  la data de 2 aprilie, iar la ]]> 29.03.2024 09:54 Registrul de evidenţă a cadourilor inadmisibile primite şi declarate de angajaţii autorității, pentru trimestrul I anul 2024 <![CDATA[Registrul de evidenţă a cadourilor inadmisibile primite şi declarate de angajaţii autorității, pentru trimestrul I anul 2024 // Registrele de evidență a cadourilor]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=604&id=6746&t=/Despre-CNAS/Prevenirea-coruptiei/Registrele-de-evidenta-a-cadourilor/Registrul-de-evidenta-a-cadourilor-inadmisibile-primite-si-declarate-de-angajatii-autoritatii-pentru-trimestrul-I-anul-2024/ 29.03.2024 08:53 Registrul de evidenţă a cadourilor admisibile primite şi declarate de angajaţii autorității, pentru trimestrul I anul 2024 <![CDATA[Registrul de evidenţă a cadourilor admisibile primite şi declarate de angajaţii autorității, pentru trimestrul I anul 2024 // Registrele de evidență a cadourilor]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=604&id=6745&t=/Despre-CNAS/Prevenirea-coruptiei/Registrele-de-evidenta-a-cadourilor/Registrul-de-evidenta-a-cadourilor-admisibile-primite-si-declarate-de-angajatii-autoritatii-pentru-trimestrul-I-anul-2024/ 29.03.2024 08:52 Delegaţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale se află într-o vizită de lucru la Fondul Social al Republicii Kârgâze <![CDATA[Delegaţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale se află într-o vizită de lucru la Fondul Social al Republicii Kârgâze // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6739&t=/Mass-media/Noutati/Delegatia-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-se-afla-intr-o-vizita-de-lucru-la-Fondul-Social-al-Republicii-Kargaze/ În perioada 25-29 martie 2024, delegaţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale, se află într-o vizită de lucru la Fondul Social al Republicii Kârgâze. Scopul întrevederii este abordarea subiectelor relevante de pe agenda cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Kârgâză în ]]> 27.03.2024 07:15 În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6738&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS/ Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte, că data de 25 martie 2024 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.   În conformitate cu anexa nr. 1 la ]]> 22.03.2024 15:05 CNAS finanţează indemnizaţiile adresate familiilor cu copii <![CDATA[CNAS finanţează indemnizaţiile adresate familiilor cu copii // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6737&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-finanteaza-indemnizatiile-adresate-familiilor-cu-copii/ Casa Națională de Asigurări Sociale informează, că astăzi a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni şi indemnizațiilor paternale, în valoare totală de 11,14 milioane lei. Pentru a ridica banii, beneficiarii urmează să se adreseze la orice oficiu ]]> 22.03.2024 14:55 CNAS finanţează indemnizația de maternitate și indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă <![CDATA[CNAS finanţează indemnizația de maternitate și indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6736&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-finanteaza-indemnizatia-de-maternitate-i-indemnizatia-pentru-incapacitatea-temporara-de-munca/ Casa Națională de Asigurări Sociale informează, că astăzi a fost finanțată plata pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, în valoare totală de 36,4 milioane lei. Pentru a ridica banii, beneficiarii urmează să se adreseze la ]]> 21.03.2024 15:55 La CNAS a avut loc ședința Consiliului de Administrație <![CDATA[La CNAS a avut loc ședința Consiliului de Administrație // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6735&t=/Mass-media/Noutati/La-CNAS-a-avut-loc-edinta-Consiliului-de-Administratie/ Astăzi, 21 martie în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale au fost abordate subiecte ce țin de rezultatele activității autorității, precum și prioritățile acesteia pentru anul curent, a fost examinat și aprobat Raportul privind executarea ]]> 21.03.2024 14:43 Directoarea generală adjunctă a CNAS a întreprins o vizită de lucru la Criuleni <![CDATA[Directoarea generală adjunctă a CNAS a întreprins o vizită de lucru la Criuleni // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6734&t=/Mass-media/Noutati/Directoarea-generala-adjuncta-a-CNAS-a-intreprins-o-vizita-de-lucru-la-Criuleni/ Directoarea generală adjunctă a Casei Naționale de Asigurări Sociale, Vecvert Svetlana, în contextul vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului și conducătorilor autorităților administrației publice centrale a întreprins astăzi o vizită de lucru în raionul Criuleni. În cadrul vizitei, în incinta Consiliului ]]> 21.03.2024 09:28