print
Străşeni
 - 

or. Străşeni, MD-3701,
str. Ştefan cel Mare, 92/2

Începând cu 1 ianuarie 2021, primirea cetățenilor la CTAS se efectuează de la 8.00 până 14.00, în regim special: în zilele de luni, marţi şi miercuri sunt deserviţi solicitanţii/beneficiarii de pensii, alocaţii şi ajutoare de deces; în zilele de joi şi vineri – solicitanţii/beneficiarii de indemnizaţii adresate familiilor cu copii, indemnizaţii de maternitate şi paternale, ajutoare de deces.

Nr. Nume, Prenume Funcţia Telefon
1. Glavan Parascovia Şef direcţie generală 0237-2-00-35 (fax)
2. Todorova Angela Şef-adjunct direcţie generală 0237-2-20-39
3.  Magar Angela  Şef Direcţia stabilirea pensiilor şi
alocaţiilor 
0237- 2-30-21 
Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova