print
Orhei
 - 

or. Orhei, MD-3505,
str. Vasile Lupu, 113

e-mail: ctas.orhei@cnas.gov.md 

Primirea cetățenilor la CTAS se efectuează de la 8.00 până 15.00, în regim special: în zilele de luni, marţi şi miercuri sunt deserviţi solicitanţii/beneficiarii de pensii, alocaţii, compensaţii şi ajutoare; în zilele de joi şi vineri – solicitanţii/beneficiarii de indemnizaţii adresate familiilor cu copii, indemnizaţii de maternitate şi paternale; zilnic, de luni până vineri - solicitanţii/beneficiarii de ajutoare de deces şi bilete de tratament balneosanatorial, persoane fizice şi juridice plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru eliberarea certificatelor. 

Nr. Nume, Prenume Funcţia Telefon
1. Şarban Lilia Şef direcţie generală 0235-2-25-48
0235-2-32-60 (fax)
2. Costin Vasile  Şef-adjunct direcţie generală 0235-33-1-39 
3. Doroş Ludmila 

Şef Direcţia stabilirea pensiilor şi alocaţiilor 

0235-2-37-57 
Copyright © 2022 CNAS, Republica Moldova