print
Floreşti
 - 

or. Floreşti, MD-5000,
str. Victoriei, 2

Începând cu 1 ianuarie 2021, primirea cetățenilor la CTAS se efectuează de la 8.00 până 14.00, în regim special: în zilele de luni, marţi şi miercuri sunt deserviţi solicitanţii/beneficiarii de pensii, alocaţii şi ajutoare de deces; în zilele de joi şi vineri – solicitanţii/beneficiarii de indemnizaţii adresate familiilor cu copii, indemnizaţii de maternitate şi paternale, ajutoare de deces.

Nr. Nume, Prenume Funcţia Telefon
1. Matei Iraida Şef direcţie generală

0250-2-42-03(fax)

2. Vasilache Nina Şef-adjunct direcţie generală 0250-2-63-92
3. Maxian Tatiana Şef direcţie 0250-2-63-91
Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova