print
e-Petiţii
13.12.2018

Reguli pentru depunerea petiţiei electronice

e-Petiţia se recepţionează de la petiţionar în conformitate cu cerinţele faţă de documentul electronic prevăzute de Legea nr. 91-XIX din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, inclusiv, aplicarea semnăturii electronice.

În cazul în care petiţia nu este semnată electronic aceasta nu se examinează!

Pentru a semna electronic documentul creat accesaţi https://msign.gov.md/. După semnarea petiţiei cu semnătură electronică remiteţi documentul pe adresa epetitii@cnas.gov.md indicând datele de contact.

 

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova