print
Informaţii utile privind biletele de tratament balneosanatorial persoanelor asigurate
18.05.2012

Lista entităţilor pentru care suma estimată a mijloacelor băneşti pentru tratamentul balneosanatorial acoperă preţul mediu al unuia şi mai multor bilete de tratament balneosanatorial în anul 2021, distribuite prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale (Lista nr. 1)

Lista entităţilor pentru care suma estimată a mijloacelor băneşti pentru tratamentul balneosanatorial nu acoperă preţul mediu al unui bilet, dar au dreptul la tratament balneosanatorial pentru anul 2021 în baza contribuţiilor, distribuite prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale (Lista nr. 2)

Lista entităţilor pentru care suma estimată a mijloacelor băneşti pentru tratamentul balneosanatorial acoperă preţul mediu al unuia şi mai multor bilete de tratament balneosanatorial în anul 2021, distribuite prin intermediul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (Lista nr. 1)

Lista entităţilor pentru care suma estimată a mijloacelor băneşti pentru tratamentul balneosanatorial nu acoperă preţul mediu al unui bilet, dar au dreptul la tratament balneosanatorial pentru anul 2021 în baza contribuţiilor, distribuite prin intermediul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (Lista nr. 2)

Acord pentru realizarea dreptului asiguraţilor la tratament balneosanatorial pentru anul

Acord adiţional la acordul nr

Acordul adiţional (la micşorare) la acordul nr

Acord cu privire la rezoluţiunea acordului nr

Acord cu privire la rezoluţiunea acordului sau acordului adiţional nr

Raport privind utilizarea biletelor de tratament balneosanatorial, Forma - 1 BTS

Raport privind utilizarea biletelor de tratament balneosanatorial

Raport privind bilete de tratament balneosanatoriale eliberate beneficiarilor

Normele metodologice privind modul de întocmire a Formularului raportului entităţii privind utilizarea biletelor de tratament balneosanatorial, Forma - 1 BTS

Raport privind utilizarea biletelor de tratament balneosanatorial, Forma - 2 BTS

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova