print
Bilete de tratament sanatorial pentru alte categorii de persoane
22.11.2016

În conformitate cu Regulamentul privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.190/2010, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) efectuează procedurile de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de tratament sanatorial în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

În scopul executării prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, care prevede că, organizarea recuperării sănătăţii prin tratament sanatorial a beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale conform Legii nr.190/2003 cu privire la veterani, se efectuează de către CNAS, care anual încheie contracte privind achiziţionarea biletelor de tratament balneosanatorial cu instituţiile prestatoare de servicii.

După încheierea contractelor, CNAS repartizează biletele de tratament sanatoriale Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) din Republica Moldova. CTAS eliberează în mod gratuit bilete de tratament sanatorial altor categorii de persoane - o dată la trei ani.

Alte categorii de persoane care cad sub incidenţa Legii nr.190/2003 sunt:

- soţii supravieţuitori, inapţi de muncă, ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial sau la acţiunile de luptă în timp de pace din rândul militarilor căzuţi la datorie ori soţii persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate, dacă nu s-au recăsătorit;

- copiii acestora până la atingerea vârstei de 18 ani sau după această vârstă, dacă îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ la cursurile de zi, până la terminarea studiilor (însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani).

Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial soţii supravieţuitori depun la CTAS de la locul de domiciliu, cerere cu prezentarea  următoarelor documente:

a) originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

b) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e), în original;

c) originalul şi copia primei şi ultimei pagini a carnetului de muncă care  conţin înscrieri;

d) originalul şi copia certificatului de căsătorie;

e) originalul şi copia certificatului de deces.

Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial copiii depun la CTAS de la locul de domiciliu, cerere cu prezentarea  următoarelor documente:

a) originalul şi copia certificatului de naştere;

b) după caz, originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

c) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e), în original;

d) originalul şi copia certificatului de deces;

e) originalul certificatului de studii.

 

 

 

 

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova