print
Suport financiar de stat
21.11.2016

Categoria 1

Conform Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, de la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat în sumă de  180 de lei beneficiarilor de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei.

Categoria 2

Conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, de la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat în sumă de 180 de lei beneficiarilor de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei.

Categoria 3

De la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat unor beneficiari de pensii stabilite în temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei, în funcţie de categoria beneficiarilor de pensii, după cum urmează: 
    1) beneficiarilor de pensii integrale pentru limită de vârstă - 180 de lei;
    2) beneficiarilor de pensii incomplete pentru limită de vârstă - 100 de lei;
    3) beneficiarilor de pensii de invaliditate:
    a) de gradul I - 180 de lei;
    b) de gradul II - 120 de lei;
    c) de gradul III - 100 de lei;
    4) beneficiarilor de pensii de urmaş - 100 de lei pentru fiecare urmaş; 
    5) beneficiarilor de pensii stabilite pentru unele categorii de cetăţeni conform cap. VI din legea menţionată - 180 de lei.

Categoria 4

 De la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat beneficiarilor de alocaţii sociale de stat stabilite în temeiul Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere şi a ajutorului de deces, după cum urmează:
    1) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rândul persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu dizabilităţi din copilărie şi copiilor cu dizabilităţi cu vârsta de până la 18 ani:
    a) cu dizabilităţi severe - 180 de lei;
    b) cu dizabilităţi accentuate - 120 de lei;
    c) cu dizabilităţi medii - 100 de lei;
    2) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat  din rândul persoanelor vârstnice - 100 de lei;
    3) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rândul copiilor care au pierdut întreţinătorul - 100 de lei pentru fiecare copil. În cazul pierderii ambilor părinţi, cuantumul suportului financiar de stat se dublează.

 

 

 

 

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova