print
Ordin nr. 127-A din 06.04.2006 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare
24.08.2009 8496 Accesări  

* * *

 

Aprobat:

Casa Naţională de Asigurări Sociale

_______________Maria Borta

      (semnătura)

nr.127-A din 06.04.2006

 

Înregistrat:

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

_____________Victoria Iftodi

       (semnătura)

nr.446 din 10.05.2006

 

În scopul executării prevederilor art.5, 8 la Legea privind sistemul publicde asigurări sociale nr.489-XIV din 8 iulie 1999, Hotărîrii GuvernuluiRepublicii Moldova nr.418 din 03.05.2000 cu privire la crearea registrului destat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale cureferinţă la obligaţia contribuabililor de a prezenta subdiviziunilorteritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în care se află laevidenţă, dări de seamă ce ţin de implementarea evidenţei individuale acontribuţiilor

ORDON:

1. Se aprobă formularele dărilor de seamă ce ţin deimplementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale:

- Fişa contribuabilului labugetul asigurărilor sociale - anexa nr.1

- REV1 - “Ancheta persoaneiasigurate” - anexa nr.2

- REV2 “Inscripţie recipisă” -anexa nr.3

- REV3 “Certificatul de atribuirea codului personal de asigurări sociale” - anexa nr.4

[Pct.1 modificat prinOrdinul CNAS nr.621-A din 19.12.2007, în vigoare 01.01.2009]

 

2. Se aprobă instrucţiunile de completare aformularelor:

- Fişa contribuabilului labugetul asigurărilor sociale - anexa nr.8

- REV1 “Ancheta persoaneiasigurate” anexa nr.9

- REV2 “Inscripţie recipisă”anexa nr.10

[Pct.2 modificat prinOrdinul CNAS nr.621-A din 19.12.2007, în vigoare 01.01.2009]

 

3. Despre prevederile prezentului ordin,subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale urmează săinformeze contribuabilii şi să-i asigure gratuit cu formularele menţionate.

4. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administrare alCasei Naţionale de Asigurări Sociale nr.3 din 31 mai 2004 “Privind aprobareadocumentelor REVIND, instrucţiunilor de completare a rapoartelor din registrulde stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale”.

 

Anexa nr.1

 

Aprobat:

Prin ordinul CNAS

nr.127-A din 6 aprilie 2006

 

FIŞA CONTRIBUABILULUI LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE

КАРТОЧКА ПЛАТЕЛЬЩИКА В БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

 

Copyright © 2024 CNAS, Republica Moldova