print
Direcţia generală indemnizaţii şi alte prestaţii sociale
26.06.2014

Direcția generală indemnizații și alte prestații sociale

Nume, Prenume

Funcția

Telefon

E-mail

Varban Natalia

Șefă direcție generală

022-257-898

natalia.varban@cnas.gov.md

Guştiuc Lidia

Șefă-adjunctă direcție generală

     022-257-899

lidia.gustiuc@cnas.gov.md

Direcția indemnizații pentru familiile cu copii

Roşca Violeta

Șefă direcție în cadrul direcţiei generale

022-257-761

violeta.rosca@cnas.gov.md

Pulbere Tatiana

Consultantă principală

022-257-758

tatiana.pulbere@cnas.gov.md

Ocrain Natalia

Consultantă principală

022-257-552

natalia.ocrain@cnas.gov.md

Tărîță Mariana

Consultantă principală

022-257-552

mariana.tarita@cnas.gov.md

Zadorojneac Anjela

Consultantă superioară

022-257-758

anjela.zaporojneac@cnas.gov.md

Bonari Daniela

Consultantă

022-257-519

daniela.bonari@cnas.gov.md

Direcția indemnizații de asigurări sociale

Rotaru Carolina

Șefă direcție în cadrul direcţiei generale

022-257-575

carolina.rotaru@cnas.gov.md

Gotnog Galina

Consultantă principală

022-257-518

galina.gotnog@cnas.gov.md

Novosiolova Natalia

Consultantă principală

022-257-594

natalia.novosiolova@cnas.gov.md

Rusnac Mihail

Consultant

022-257-730

mihail.rusnac@cnas.gov.md

Borș Tatiana

Consultantă principală

022-257-730

tatiana.bors@cnas.gov.md

Direcția ajutoare și compensații

Puzderi Tamara

Șefă direcție în cadrul direcţiei generale

022-257-705

tamara.puzderi@cnas.gov.md

Buruian Emilia

Consultantă principală

022-257-712

emilia.buruian@cnas.gov.md

Tălămbuţă Diana

Consultantă principală

022-257-759

diana.talambuta@cnas.gov.md

Tonu Mariana

Consultantă principală

022-257-759

mariana.tonu@cnas.gov.md

Aldea Natalia

Consultantă superioară

022-257-712

natalia.aldea@cnas.gov.md

Funcţiile principale ale Direcţiei generale:

  1. supravegherea aplicării conforme a actelor normative la stabilirea indemnizaţiilor şi altor plăţi sociale de către casele teritoriale de asigurări sociale;
  2. înaintarea propunerilor de perfecţionare a actelor normative pe domeniul de activitate;
  3. acordarea suportului metodologic și consultativ caselor teritoriale de asigurări sociale în domeniul stabilirii indemnizaţiilor şi altor prestaţii sociale;
  4. coordonarea funcţionalităţii proceselor de stabilire a indemnizaţiilor şi altor prestaţii sociale în sistemul informaţional “Protecţia Socială”;
  5. întocmirea informaţiilor privind stabilirea indemnizaţiilor şi altor prestaţii sociale.
Copyright © 2024 CNAS, Republica Moldova