print
Direcţia planificare bugetară
26.06.2014
Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
Mantaluță Zinaida șef direcție 022-257-822 zinaida.mantaluta@cnas.gov.md
Budeştean Ludmila șef-adjunct direcție 022-257-688 ludmila.budestean@cnas.gov.md

Funcţiile principale ale Direcţiei:

  1. organizarea şi coordonarea procesului de elaborare a proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat anual, și, în caz de necesitate, a propunerilor de modificare a legii bugetului, în conformitate cu cadrul normativ şi reglementările interne;
  2. elaborarea şi prezentarea APC de specialitate în domeniul protecţiei sociale a prognozelor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu;
  3. participarea la promovarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat anual;
  4. monitorizarea, analiza şi evaluarea executării bugetului asigurărilor sociale de stat;
  5. elaborarea şi prezentarea raportului anual privind  executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (descrierea narativă) şi asigurarea publicării acestuia, precum și participarea la întocmirea rapoartelor periodice privind executarea bugetului, inclusiv privind performanţa subprogramelor bugetului asigurărilor sociale de stat;
  6. menţinerea şi consolidarea managementului financiar şi bugetar al instituţiei.

 

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova