print
Direcţia juridică
26.06.2014
Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
Lupașco Iulia șef direcție 022-257-633 iulia.lupasco@cnas.gov.md
Reguș Olesea șef-adjunct direcție 022-257-634 olesea.regus@cnas.gov.md

Funcţiile principale ale Direcţiei:

  1. elaborarea şi înaintarea propunerilor privind politica de stat în domeniul asigurărilor sociale, precum şi de perfecţionare a legislaţiei;
  2. avizarea proiectelor de acte normative elaborate de către alte autorități ale administrației publice centrale și de către subdiviziunile CNAS;
  3. asigurarea activităţii juridice în cadrul sistemului public de asigurări sociale;
  4. întreprinderea acţiunilor legale în urma depistării încălcărilor legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale;
  5. reprezentarea intereselor CNAS în instanțele de judecată şi alte instituţii;
  6. gestionarea procedurii de insolvabilitate a plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS);
  7. monitorizarea procedurii administrative şi contencios administrativ.  

 

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova