print
Direcţia generală resurse umane
25.06.2014

Direcția generală resurse umane

Nume, Prenume

Funcția

Telefon

E-mail

Botnariuc Angela

Șefă direcție generală

       022-257-849

angela.botnariuc@cnas.gov.md

Bulicanu Mihail

Şef-adjunct direcţie generală

       022-257-850

mihail.bulicanu@cnas.gov.md

Direcția planificarea, asigurarea şi evidenţa personalului

Fondos Marcela

Șefă direcție în cadrul direcției generale

022-257-560

marcela.fondos@cnas.gov.md

Țugui Veronica

Consultantă principală

022-257-561

veronica.tugui@cnas.gov.md

Guzun Cristina

Consultantă superioară

022-257-505

cristina.guzun@cnas.gov.md

Cucereanu Alla

Consultantă superioară

022-257-595

alla.cucereanu@cnas.gov.md

Andrei Oxana

Specialistă principală

022-257-683

oxana.andrei@cnas.gov.md

Catan Natalia

Specialistă principală

022-257-564

natalia.catan@cnas.gov.md

Stahi Irina

Specialistă principală

022-257-525

irina.stahi@cnas.gov.md

Cecan Cristina

Specialistă superioară

022-257-565

cristina.cecan@cnas.gov.md

Strîmbanu Victoria

Specialistă

022-257-671

victoria.strimbanu@cnas.gov.md

Direcția evaluarea, instruirea şi motivarea personalului

Tcaci Dina

Șefă direcție în cadrul direcției generale

022-257-700

dina.tcaci@cnas.gov.md

Dobroviceanu Ecaterina

Consultantă principală

022-257-707

ecaterina.dobroviceanu@cnas.gov.md

Cucirianu Liudmila

Consultantă principală

022-257-591

liudmila.cucirianu@cnas.gov.md

Saenco Natalia

Specialistă principală

022-257-559

natalia.saenco@cnas.gov.md

Ciobanu Mihaela

Specialistă principală

022-257-559

mihaela.ciobanu@cnas.gov.md

Funcţiile principale ale Direcţiei generale:

 1.  Administrarea personalului CNAS prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea implementării în cadrul CNAS a procedurilor de personal privind:

  a) proiectarea și organizarea funcțiilor/posturilor;

  b) asigurarea necesarului de personal;

  c) dezvoltarea profesională a personalului;

  d) motivarea și menținerea personalului;

  e) sănătatea în muncă;

  2. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniu;      

  3. Evidența datelor și documentelor cu privire la personalul CNAS.

Copyright © 2024 CNAS, Republica Moldova