print
În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS – 30 decembrie ultima zi operaţională
21.12.2020 528 Accesări  

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă plătitorilor de contribuţii că, potrivit prevederilor art. 70 alin. (1) al  Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, ci doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar. 
Reieşind din cele relatate, în anul 2020, ultima zi operaţională pentru încasări şi plăţi bugetare este ziua de 30 decembrie, iar în ziua de 31 decembrie (ultima zi lucrătoare) se vor efectua numai operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar 2020.
Prin urmare, toate plăţile bugetare recepţionate de către prestatorii de servicii de plată pe parcursul zilei operaţionale de 30 decembrie 2020, vor fi transferate după destinaţie pe parcursul la aceeaşi zi.
În acest context, Casa Naţională de Asigurări Sociale recomandă  plătitorilor de contribuţii să-şi onoreze obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale pînă la data de 30 decembrie 2020 inclusiv.

     Direcţia generală administrarea plăţilor şi plătitorilor                                         

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova