print
Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 5 luni ale anului 2014
17.06.2014 4247 Accesări  

În  perioada de 5 luni ale anului 2014, planul stabilit în sumă de 5060,8 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 97,5%, sau în sumă de 4932,3 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 3128,7 mil. lei, ceea ce reprezintă executarea planului la nivel de 96,1%. Faţă de indicatorul respectiv, a anului 2013, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 161,4 mil. lei.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1801,4 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, dintre care:
• 722,9 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
• 226,0 mil. lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale;
• 845,0 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.

Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 2,2 mil. lei.

În perioada de 5 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 4812,0 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 98,6%. Creşterea cheltuielilor în 5 luni ale anului curent faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013 a constituit 467,5 mil. lei.
 
Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

În perioada de 5 luni ale anului 2014, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 120,3 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iunie 2014 a constituit  199,1 mil. lei.

      Direcţia planificare bugetară

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova