print
Transferaţi corect plăţile ce constituie încasări la bugetul asigurărilor sociale de stat în 2014
15.01.2014 9799 Accesări  

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează, că potrivit Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 188 din 26.12.2013, plăţile ce constituie încasări la bugetul asigurărilor sociale de stat se vor vira de contribuabili la următoarele date bancare:

Beneficiar: Ministerul Finanţelor -  Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Contul de plăţi: 331701;

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor -  Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX 85 XXXX.

Contul trezorerial de încasări pentru achitarea plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat este format din 3 părţi (11 semne), după cum urmează:

I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare;

II parte (2 semne) – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări care este constant şi valoarea acestuia este egală cu „85”;

III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM.

Clasificatorul clasificaţiilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat este prezentat în tabelul ce urmează:

Codul capitolului clasificaţiei de venituri bugetare

Codul paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare

Denumirea

112

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori

112

021

Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii

112

03

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii individuale, virate de persoanele fizice, proprietarii de terenuri agricole

112

05

Contribuţii de asigurări sociale de stat individuale virate de persoanele care au încheiat contract individual

112

06

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de titularii de patentă de întreprinzător

112

11

Majorarea de întărziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen de către angajatori a contribuţiilor sociale de stat obligatorii

112

12

Majorarea de întărziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii

123

01

Amenzi şi sancţiuni administrative

123

19

Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat

         Direcţia generală evidenţa contribuabililor    

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova