print
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Programului de dezvoltare strategică al Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anii 2012-2014
04.04.2012

Casa Naţională de Asigurări Sociale iniţiază, începînd cu data de 04.04.2012, consultarea publică a proiectului  Programului de Dezvoltare Strategică al Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anii 2012-2014.

Scopul proiectului este planificarea managerială şi strategică a activităţii CNAS pe termen mediu.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este planificarea pe termen mediu a activităţii şi reflectarea lacunelor privind capacitatea instituţiei

Prevederile de bază ale proiectului sunt: misiunea şi portofoliul instituţiei, cadrul de politici şi obiectivele, evaluarea şi dezvoltarea capacităţilor, mecanismul de monitorizare şi evaluare.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este dezvoltarea CNAS  pe termen mediu în corespundere cu   prevederile Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova ”Integrarea Europeană: Libertatea, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”

Impactul estimat al proiectului de decizie este  asigurarea funcţionării durabile a sistemului public de asigurări sociale de stat.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Hotărîrea Guvernului nr. 176 din 22.03.2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 13 aprilie 2012, în adresa dnei Elena Ţîbîrnă pe adresa electronică: elena.tibirna@cnas.gov.md, la numărul de telefon 257829 sau pe adresa sediului Casei Naţionale de Asigurări Sociale: MD 2028,  mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3.

Proiectul Programului de dezvoltare strategică al Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anii 2012-2014 este disponibil pe pagina web oficială www.cnas.md sau la sediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale situat pe adresa MD 2028,  mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3, biroul 202.

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova