• перевод за рубеж пенсионных прав

  Acordurile internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, prevăd exportul prestaţiilor de asigurări sociale, acordate în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor contractante, ceea ce presupune dreptul unui lucrător migrant de a beneficia de prestaţiile dobândite în statele în care şi-a desfăşurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu. Totodată, exportul prestaţiilor nu se aplică, pentru alocaţiile sociale, alocaţiile de stat, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi de maternitate, ajutoarele de şomaj, pensiile pentru vechime în muncă, pensiile speciale pentru unele categorii de cetăţeni, acordate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

  Potrivit prevederilor acordurilor, există două modalităţi de export a  prestaţiilor sociale:

  a)                           În baza Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Republica Estonia precum şi Republica Bulgaria, plata pensiilor se transferă pe contul bancar al instituţiei competente din statul de domiciliu al persoanei, o dată în trimestru. Suplimentar, plata prestaţiilor sociale în baza Acordului între                Republica Moldova şi Republica Lituania în domeniul protecţiei   sociale se efectuează de asemenea la contul bancar al instituţiei competente din statul de domiciliu, însă plata se execută lunar.

   

  b)                          Potrivit Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi România, Republica Portugheză, Republica Cehă, Republica Austria, Republica Polonă, Regatul Belgiei, Republica Ungaria prestaţiile sociale vor fi plătite lunar, direct pe contul bancar al beneficiarului.

   

  Pentru a beneficia de exportul drepturilor sociale stabilite a achita prestaţiile sociale stabilite în baza Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte,  este necesară prezentarea următoarelor acte (în original şi copie).

  -         buletinul de identitate sau paşaportul cu viza de domiciliu.

  -         rechizitele bancare (IBAN, SWIFT, valuta, denumirea băncii) necesare pentru transferul ulterior al prestaţiilor stabilite.

  * la fiecare 12 luni este necesar de a prezenta Certificatul de viaţă pentru a verifica dreptul la plata prestaţiilor în continuare.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY