• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Bilete de tratament   /  Bilete de tratament sanatorial pentru veteranii serviciului militar, veteranii organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului administraţiei penitenciare

  Bilete de tratament sanatorial pentru veteranii serviciului militar, veteranii organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului administraţiei penitenciare

  În conformitate cu Regulamentul privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.190/2010, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) efectuează procedurile de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de tratament sanatorial în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

  În scopul executării prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, care prevede că, organizarea recuperării sănătăţii prin tratament sanatorial a beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale conform Legii nr.190/2003 cu privire la veterani, se efectuează de către CNAS, care anual încheie contracte privind achiziţionarea biletelor de tratament balneosanatorial cu instituţiile prestatoare de servicii.

  După încheierea contractelor, CNAS repartizează biletele de tratament sanatoriale Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) din Republica Moldova. CTAS/CNAS eliberează în mod gratuit bilete de tratament sanatorial veteranilor serviciului militar, veteranilor organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului administraţiei penitenciare - o dată la trei ani.

  Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial veteranii serviciului militar, veteranii organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului administraţiei penitenciare depun cerere la CTAS, de la locul de domiciliu, iar veteranii serviciului militar, veteranii organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului administraţiei penitenciare al căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr.245/2008, cu privire la secretul de stat, depun cerere la CNAS.

  La cerere se prezintă  următoarele documente:

  a) originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  b) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e), în original;

  c) după caz, originalul şi copia primei şi ultimei pagini a carnetului de muncă care  conţin înscrieri;

  d) originalul şi copia certificatului privind gradul de dizabilitate;

  e) copia legitimaţiei de veteran şi/sau a documentului care confirmă existenţa ordinelor şi medaliilor.

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY