• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Ajutoare   /  Suport financiar de stat

  Suport financiar de stat

  Categoria 1

  Conform Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, de la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat în sumă de  180 de lei beneficiarilor de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei.

  Categoria 2

  Conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, de la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat în sumă de 180 de lei beneficiarilor de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei.

  Categoria 3

  De la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat unor beneficiari de pensii stabilite în temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei, în funcţie de categoria beneficiarilor de pensii, după cum urmează: 
      1) beneficiarilor de pensii integrale pentru limită de vârstă - 180 de lei;
      2) beneficiarilor de pensii incomplete pentru limită de vârstă - 100 de lei;
      3) beneficiarilor de pensii de invaliditate:
      a) de gradul I - 180 de lei;
      b) de gradul II - 120 de lei;
      c) de gradul III - 100 de lei;
      4) beneficiarilor de pensii de urmaş - 100 de lei pentru fiecare urmaş; 
      5) beneficiarilor de pensii stabilite pentru unele categorii de cetăţeni conform cap. VI din legea menţionată - 180 de lei.

  Categoria 4

   De la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat beneficiarilor de alocaţii sociale de stat stabilite în temeiul Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere şi a ajutorului de deces, după cum urmează:
      1) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rândul persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu dizabilităţi din copilărie şi copiilor cu dizabilităţi cu vârsta de până la 18 ani:
      a) cu dizabilităţi severe - 180 de lei;
      b) cu dizabilităţi accentuate - 120 de lei;
      c) cu dizabilităţi medii - 100 de lei;
      2) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat  din rândul persoanelor vârstnice - 100 de lei;
      3) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rândul copiilor care au pierdut întreţinătorul - 100 de lei pentru fiecare copil. În cazul pierderii ambilor părinţi, cuantumul suportului financiar de stat se dublează.

   

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY