• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Ajutoare   /  Suport financiar de stat

  Suport financiar de stat

  Categoria 1

  Conform Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, de la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat în sumă de  180 de lei beneficiarilor de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei.

  Categoria 2

  Conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, de la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat în sumă de 180 de lei beneficiarilor de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei.

  Categoria 3

  De la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat unor beneficiari de pensii stabilite în temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei, în funcţie de categoria beneficiarilor de pensii, după cum urmează: 
      1) beneficiarilor de pensii integrale pentru limită de vârstă - 180 de lei;
      2) beneficiarilor de pensii incomplete pentru limită de vârstă - 100 de lei;
      3) beneficiarilor de pensii de invaliditate:
      a) de gradul I - 180 de lei;
      b) de gradul II - 120 de lei;
      c) de gradul III - 100 de lei;
      4) beneficiarilor de pensii de urmaş - 100 de lei pentru fiecare urmaş; 
      5) beneficiarilor de pensii stabilite pentru unele categorii de cetăţeni conform cap. VI din legea menţionată - 180 de lei.

  Categoria 4

   De la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat beneficiarilor de alocaţii sociale de stat stabilite în temeiul Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere şi a ajutorului de deces, după cum urmează:
      1) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rândul persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu dizabilităţi din copilărie şi copiilor cu dizabilităţi cu vârsta de până la 18 ani:
      a) cu dizabilităţi severe - 180 de lei;
      b) cu dizabilităţi accentuate - 120 de lei;
      c) cu dizabilităţi medii - 100 de lei;
      2) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat  din rândul persoanelor vârstnice - 100 de lei;
      3) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rândul copiilor care au pierdut întreţinătorul - 100 de lei pentru fiecare copil. În cazul pierderii ambilor părinţi, cuantumul suportului financiar de stat se dublează.

   

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next