• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Bilete de tratament   /  Bilete de tratament balneosanatorial persoanelor asigurate

  Bilete de tratament balneosanatorial pentru persoanele asigurate

  În conformitate cu Regulamentul cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.290/2010, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) efectuează procedurile de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de tratament sanatorial în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

  În scopul executării prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, care prevede că, organizarea recuperării sănătăţii prin tratament balneosanatorial a beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale conform Legii nr.489/1999 cu privire la sistemul public de asigurări sociale şi Legii nr.289/2004 cu privire la indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, se efectuează de către CNAS, care anual încheie contracte privind achiziţionarea biletelor de tratament balneosanatorial cu instituţiile prestatoare de servicii.

  După încheierea contractelor, CNAS repartizează biletele de tratament balneosanatorial Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), pentru entităţile în care există organizaţie sindicală primară şi Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) din Republica Moldova, pentru entităţile în care nu există organizaţie sindicală primară.

  - CNSM repartizează biletele de tratament balneosanatorial Centrelor sindicale naţionale-ramurale (CSNR), care la rândul său le repartizează organizaţiilor sindicale primare. Organizaţiile sindicale primare repartizează biletele de tratament balneosanatorial entităţilor. Entitatea eliberează biletele asiguraţilor care îşi desfăşoară activitatea la locul de muncă de bază - o dată la trei ani, în baza deciziei de repartizare a biletului, semnată de membrii unei comisii, indiferent dacă asiguraţii sunt membri sindicali sau nu.

  - CTAS repartizează biletele de tratament balneosanatorial entităţilor. Entitatea eliberează biletele asiguraţilor care îşi desfăşoară activitatea la locul de muncă de bază - o dată la trei ani, în baza deciziei de repartizare a biletului, semnată de membrii unei comisii.

  Pentru a beneficia de bilet de tratament balneosanatorial asiguraţii depun la locul de muncă de bază, cerere cu anexarea adeverinţei pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e), în original. 

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY