• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Bilete de tratament   /  Bilete de tratament sanatorial pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului

  Bilete de tratament sanatorial pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului

   

  În conformitate cu Regulamentul privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.190/2010, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) efectuează procedurile de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de tratament sanatorial în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

   În scopul executării prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, care prevede că, organizarea recuperării sănătăţii prin tratament sanatorial a beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale conform Legii nr.190/2003 cu privire la veterani, se efectuează de către CNAS, care anual încheie contracte privind achiziţionarea biletelor de tratament balneosanatorial cu instituţiile prestatoare de servicii.

  După încheierea contractelor, CNAS repartizează biletele de tratament sanatoriale Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) din Republica Moldova. CTAS/CNAS eliberează anual în mod gratuit bilete de tratament sanatorial persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului.

  Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului depun cerere la CTAS, de la locul de domiciliu, iar persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului din rândul instituțiilor de forță al căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr.245/2008, cu privire la secretul de stat, depun cerere la CNAS.

  La cerere se prezintă  următoarele documente:

  a) originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  b) originalul şi copia legitimaţiei de veteran sau participant la război;

  c) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e),  în original;

  d) după caz, originalul şi copia primei şi ultimei pagini a carnetului de muncă care  conţin înscrieri;

  e) originalul şi copia certificatului privind gradul de dizabilitate.

  Totodată, persoanele cu dizabilități severe de pe urma războiului care potrivit concluziei Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de muncă sau structurilor sale teritoriale, necesită ajutor permanent din partea altei persoane, au dreptul la însoțitor.

  Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial gratuit însoțitorul persoanei cu dizabilităţi severe de pe urma războiului depun la CTAS, de la locul de domiciliu al persoanei cu dizabilităţi severe de pe urma războiului, cerere cu prezentarea  următoarelor documente:

  a) originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  b) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e), în original.

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY