• Prestatorii de servicii de plată

  Plata pensiilor şi alocaţiilor sociale de stat acordate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale se efectuează prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi prin cerere de către beneficiari care dispun de infrastructura respectivă în teritoriu, reţea de bancomate accesibile pentru beneficiari, ca aceştia să-şi poată ridica pensia şi alte tipuri de prestaţii.

  În prezent Casa Naţională de Asigurări Sociale a încheiat contracte privind plata pensiilor şi alocaţiilor sociale de stat cu următorii prestatori de servicii de plată:

  a.     BC Moldova Agroindbank SA

  b.     BC Moldindconbank SA

  c.      BC Victoriabank SA

  d.     FinComBank SA

  e.      BC Eximbank - Gruppo Veneto Banca SA

  f.       BC Energbank SA

  g.     BC EuroCreditBank SA

  h.     BC Comerţbank SA

  i.       BC Mobiasbanca - Groupe Societe Generale SA

  j.       Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei" 

       În cazul în care beneficiarul a desemnat instituţia financiară drept prestator de servicii de plată, achitarea pensiei sau alocaţiei sociale de stat se va efectua prin intermediul contului bancar pe termenul valabilităţii acestuia.  

       În cazul în care beneficiarul a închis contul bancar şi nu a reuşit să desemneze alt prestator de servicii de plată, informaţia despre contul închis se transmite către CNAS în baza căreia plata pensiei sau alocaţiei sociale de stat se transferă Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei" pentru achitare la orice oficiu poştal indiferent de domiciliu, până la desemnarea unui alt prestator de servicii de plată.

       În cazul în care beneficiarul a desemnat Î.S „Poşta Moldovei" drept prestator de servicii de plată, achitarea pensiilor sau alocaţiilor sociale de stat prin intermediul oficiilor poştale se efectuează în baza listelor electronice prezentate de către CNAS.

       Oficiile poştale efectuează plata pensiilor şi alocaţiilor sociale de stat integral, inclusiv a sumelor pentru lunile precedente, începând cu data de întâi pînă la data de douăzeci şi cinci a lunii de gestiune.  

       Plata pensiilor în regim on-line se efectuează în oficiile poştale la prezentarea buletinului de identitate (buletinului provizoriu).

       Persoanele care, din cauza stării de sănătate, nu pot primi pensiile  sau alocaţiile sociale de stat la oficiile poştale, la cerere, acestea li se distribuie la domiciliu.

       Pensia sau alocaţia socială de stat se plăteşte mandatarului doar la prezentarea actului ce confirmă identitatea sa şi a procurii autentificate, conform legislaţiei în vigoare.

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY