• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia generală gestionarea conturilor beneficiarilor de pensii, alocaţii şi prestaţii sociale

  Direcţia generală gestionarea conturilor beneficiarilor de pensii, alocaţii şi prestaţii sociale

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  Casapu Tatiana
  şef direcţie generală 022-257-633
  tatiana.casapu@cnas.gov.md
  Dvorean Ecaterina șef-adjunct direcție generală 022-257-731 ecaterina.dvorean@cnas.gov.md
  Bectoraş Liudmila șef-adjunct direcție generală 022-257-767 liudmila.bectoras@cnas.gov.md
  Belinschi Diana șef-adjunct direcție generală 022-257-529 diana.belinschi@cnas.gov.md

  Funcţiile principale ale Direcţiei:

  1. organizarea procesului de plată a pensiilor, alocaţiilor, indemnizațiilor, compensațiilor şi altor prestaţii sociale (în continuare – prestații sociale) prin intermediul  prestatorilor de servicii de plată desemnaţi de către beneficiari pe teritoriul Republicii Moldova, peste hotare, precum şi instituţiile penitenciare în corespundere cu actele normative;
  2. gestionarea conturilor beneficiarilor de prestaţii sociale și asigurarea raportării în termen a sumelor de prestaţii sociale finanţate, achitate, neachitate şi rambursate de către prestatorii de servicii de plată, instituţiile penitenciare, precum şi cele de peste hotare;
  3. asigurarea evidenţei contingentului de beneficiari pe tipuri de prestaţii sociale, celor condamnaţi, precum şi celor care locuiesc în centrele de plasament pentru persoanele vîrstnice şi persoane cu dizabilităţi;
  4. asigurarea calităţii datelor introduse de către casele teritoriale de sigurări sociale în sistemul informaţional „Protecția Socială”, monitorizarea funcționalității sistemului informațional în domeniul de competență și înaintarea propunerilor întru dezvoltarea şi îmbunătăţirea funcţionalităţii sistemului;
  5. asigurarea efectuării reţinerilor din prestații sociale  în baza documentelor executorii, deciziilor organelor administrative, care  urmează a fi  executate  fără  drept de contestare, precum şi recuperarea sumelor cu titlu de prestaţii sociale încasate necuvenit;
  6. monitorizarea proceselor de plată  a prestaţiilor sociale în corespundere cu actele normative naţionale şi internaţionale;
  7. colaborarea cu autoritățile publice centrale și locale, prestatorii de servicii de plată, instituțiile penitenciare în vederea realizării obiectivelor stabilite, elaborarea și avizarea actelor normative ce țin de plata prestaţiilor sociale, precum și propagarea şi explicarea legislaţiei în domeniul de activitate.

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY