• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia generală audit intern

  Direcţia generală audit intern

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  vacant șef direcție generală 022-257-828
  Nicolaescu Veronica șef-adjunct direcție generală 022-257-829 veronica.nicolaescu@cnas.gov.md

  Misiunea Direcţiei generale audit intern

  Misiunea direcţiei generale constă în acordarea consultanţei şi furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial,  oferind recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii CNAS.

  Funcţiile de bază ale direcţiei generale:

  1. Evaluarea independentă şi obiectivă a proceselor derulate în cadrul CNAS, întru consolidarea eficacităţii sistemului de control intern managerial prin realizarea misiunilor de audit intern şi acordarea activităţilor de consiliere;

  2. Monitorizarea implementării de către subdiviziunile auditate a recomandărilor de audit intern înaintate în cadrul misiunilor de audit realizate;

  3. Asigurarea calităţii activităţii de audit intern prin realizarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern.  

  Cadrul normativ ce reglementează activitatea Direcţiei generale audit intern:

  - Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern

  - Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 153/2018 cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit Intern

  - Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 161/2020 privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public

  - Hotărîrea Guvernului nr. 557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi a Cartei de audit intern

  - Hotărîrea Guvernului nr. 617/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calităţii activităţii de audit intern în sectorul public

  - Carta de audit intern a Direcţiei generale audit intern

   

   

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY