• Prima   /  Formulare   /  Indicaţii metodice   /  Explicaţii metodice cu privire la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate în cazul acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

  Explicaţii metodice cu privire la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate în cazul acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

  Odată cu adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr. 56 din 9 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, au fost operate modificări în Legea  nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. În contextul acestor modificări, au fost reglementate sursele de finanţare a prestaţiilor de asigurări sociale. 

  Astfel, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de cancer de orice tip sau de apariţia riscului de întrerupere a sarcinii, precum şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu îngrijirea copilului bolnav, se efectuează  integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Totodată, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boală obişnuită sau de accidente nelegate de muncă se efectuează parţial din contul persoanei asigurate şi a angajatorului.

  Deşi, prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se suportă de către persoana asigurată, a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului, toată perioada aflării în incapacitate temporară de muncă este inclusă în stagiul de cotizare a persoanei asigurate. Potrivit articolului 5 al Legii nr. 156 din 14 octombrie 1998, perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă se include în stagiul de cotizare ca perioadă necontributivă.

  În această ordine de idei, a fost necesar operarea unor modificări în „Instricţiunea de completare a formularului tipizat REV 5 «Declaraţia Persoanei asigurate pe an». Conform ultimilor modificări, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate (REV 5) pentru anul 2011, perioada aflării în  incapacitate temporară de muncă se va reflecta începînd cu prima zi de boală, indiferent de sursa achitării acesteia. În mod obligatoriu, se vor delimita prin rînduri separate perioada activităţii persoanei asigurate în cadrul întreprinderii şi perioada aflării acesteia în concediu medical. Această metodă se va aplica pentru tot parcursul anului 2011, şi nu doar începând cu 1 iulie.

  Pentru prima zi de concediu medical, din contul persoanei asigurate, deoarece nu sunt efectuate calcule în evidenţa contabilă, în declaraţuiile persoanelor asigurate suma nu se va reflecta, dar ca perioadă în coloniţa 3 „de la data” această zi va fi inclusă. 

  Exemplul 1.

  Persoana a fost angajată pe parcursul întregului an calendaristic. De la data de 20 iunie şi pînă la 28 iulie, s-a aflat în incapacitate temporară de muncă. Începînd cu 29 iunie şi-a reluat activitatea în cadrul întreprinderii. La completarea declaraţiei persoanei asigurate înscrierile se vor efectua după cum urmează:

  Nr. crt.

  Luna

  Месяц

  Perioada de muncă

  Период работы

  Zile lucră­toare în săptă­mînă

  Рабо­чие дни в не­деле

  Categoria persoanei asigurate

  Катего­рия зас­трахованного лица

  Codul funcţiei

  Код долж­ности

  Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

  Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

  Inclusiv concediul medical

  В том числе  больнич­ные листы

  Contribuţii individuale de asigu­rare

  calcu­late

  Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

  Contribuţii datorate de angajator calculate

  Взносы  начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

  De la data

  С рабочей даты

  Pînă la data

  По рабочую дату

  În cazul în care concediului medical a fost acordat pînă la 1 iulie şi continuă

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  6

  iunie

  01.06.2011

  19.06.2011

  5

  101

  1047

  2000

  120

  460

  7

  iunie

  20.06.2011

  30.06.2011

  5

  101

  1047

  800

  800

  0

  0

  8

  iulie

  01.07.2011

  28.07.2011

  5

  101

  1047

  1200

  1200

  0

  0

  9

  iulie

  29.07.2011

  31.07.2011

  5

  101

  1047

  1000

  60

  230

  Pentru concediile medicale acordate pînă la 1 iulie 2011, indemnizaţiile se vor calcula în baza actelor normative în vigoare la data apariţiei riscului asigurat. Pentru situaţiile în care, incapacitatea de muncă a survenit după 1 iulie, înscrierile în declaraţia REV 5 se vor face reieşind din perioada confirmată prin certificatul de concediu medical, fără specificarea perioadelor după sursa de plată.

  Exemplul 2.

  Persoana fiind angajată la întreprindere pe parcursul anului 2011, incapacitatea de muncă a survenit la data de 2 iulie 2011 şi a continuat pînă la 20 iulie. Pentru ziua de 2 iulie persoanei nu i s-a achitat indemnizaţia, pentru data de 3 iulie indemnizaţia a fost achitată din contul angajatorului, începînd cu data de 4 iulie, plata indemnizaţiei a fost suportată de bugetul asigurărilor sociale de stat. Pentru cazurile similare înscrierile în declaraţii se vor face în felul următor:  

  Nr. crt.

  Luna

  Месяц

  Perioada de muncă

  Период работы

  Zile lucră­toare în săptă­mînă

  Рабо­чие дни в не­деле

  Categoria persoanei asigurate

  Катего­рия зас­трахованного лица

  Codul funcţiei

  Код долж­ности

  Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

  Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

  Inclusiv concediul medical

  В том числе  больнич­ные листы

  Contribuţii individuale de asigu­rare

  calcu­late

  Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

  Contribuţii datorate de angajator calculate

  Взносы  начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

  De la data

  С рабочей даты

  Pînă la data

  По рабочую дату

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  7

  iulie

  01.07.2011

  01.07.2011

  5

  101

  1047

  200

  12

  46

  8

  iulie

  02.07.2011

  20.07.2011

  5

  101

  1047

  800

  800

  0

  0

  9

  iulie

  21.07.2011

  31.07.2009

  5

  101

  1047

  1000

  60

  230

  La acordarea de către instituţiile medicale a certificatelor de concediu medical consecutive, cu indicarea continuării tratamentului pentru unul şi acelaşi caz de îmbolnăvire, se vor plăti din contul persoanei asigurate şi a angajatorului doar cîte o zi conform primului certificat.

  Exemplul 3.

  Persoana a urmat tratamentul într-o instituţie medicală staţionar de la 16 august 2011 pînă la 03 septembrie 2011. La externare, persoana a primit certificatul de concediu medical în care era indicat că tratamentul continuă. Tratamentul a continuat pînă la 29 septembrie în baza unui alt certificat de concediu medical. Ziua de 16 august s-a plătit din contul persoanei, 17 august - din contul angajatorului, după data de 18 august, suma indemnizaţiei se va achita integral din contul bugetului asigurărilor sociale de stat, iar în declaraţia persoanei asigurate înscrierile se vor efectua din prima zi a  aflării pe buletin.

   

  Nr. crt.

  Luna

  Месяц

  Perioada de muncă

  Период работы

  Zile lucră­toare în săptă­mînă

  Рабо­чие дни в не­деле

  Categoria persoanei asigurate

  Катего­рия зас­трахованного лица

  Codul funcţiei

  Код долж­ности

  Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

  Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

  Inclusiv concediul medical

  В том числе  больнич­ные листы

  Contribuţii individuale de asigu­rare

  calcu­late

  Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

  Contribuţii datorate de angajator calculate

  Взносы  начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

  De la data

  С рабочей даты

  Pînă la data

  По рабочую дату

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  8

  august

  01.08.2011

  15.08.2011

  5

  101

  1047

  2000

  120

  460

  9

  august

  16.08.2011

  31.08.2011

  5

  101

  1047

  800

  800

  0

  0

  10

  sept

  01.09.2011

  29.09.2011

  5

  101

  1047

  1200

  1200

  0

  0

  11

  sept

  30.09.2011

  30.09.2009

  5

  101

  1047

  100

  6

  23

  Deoarece, cazul de îmbolnăvire se tratează pînă la restabilirea capacităţii de muncă, se va considera o singură indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă acordată persoanei asigurate.

  Asiguratul poate beneficia de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă pe parcursul aceleiaşi luni de două ori, prezentînd două certificate de concediu medical cu un interval de cîteva zile. Situaţiile date vor fi tratate ca două cazuri de îmbolnăvire separate.

  Exemplul 4.

  Persoana asigurată a prezentat la întreprindere certificatul de concediu medical începînd cu 05 septembrie 2011 pînă la 10 septembrie 2011. Se întoarce la serviciu pe data de 11 septembrie şi activează pînă la 14 septembrie, după care pleacă iarăşi în concediu medical. În următorul certificat medical prezentat, este indicată perioada 15 septembrie – pînă la 20 septembrie, după care din nou se întoarce la intreprindere şi continuă activitatea. Pentru a reflecta situaţia dată în declaraţia persoanei asigurate REV 5 vom face următoarele înscrieri.

  Nr. crt.

  Luna

  Месяц

  Perioada de muncă

  Период работы

  Zile lucră­toare în săptă­mînă

  Рабо­чие дни в не­деле

  Categoria persoanei asigurate

  Катего­рия зас­трахованного лица

  Codul funcţiei

  Код долж­ности

  Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

  Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

  Inclusiv concediul medical

  В том числе  больнич­ные листы

  Contribuţii individuale de asigu­rare

  calcu­late

  Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

  Contribuţii datorate de angajator calculate

  Взносы  начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

  De la data

  С рабочей даты

  Pînă la data

  По рабочую дату

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  9

  Sept.

  01.09.2011

  04.09.2011

  5

  101

  1047

  200

  12

  46

  10

  Sept.

  05.09.2011

  10.09.2011

  5

  101

  1047

  250

  250

  0

  0

  11

  Sept.

  11.09.2011

  14.09.2011

  5

  101

  1047

  200

  12

  46

  12

  Sept.

  15.09.2011

  20.09.2011

  5

  101

  1047

  250

  250

  0

  0

  13

  Sept.

  21.09.2011

  31.09.2011

  5

  101

  1047

  450

  27

  103.50

  Salariaţilor, care activează în cadrul unei întreprinderi, dar concomitent cumulează şi alte  funcţii în cadrul altor instituţii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează în funcţie de venitul asigurat realizat în total. Angajatorul de la locul de muncă de bază a asiguratului va confirma prin certificat partea indemnizaţiei care urmează a fi achitată angajatului de către angajatorul de la locul de muncă prin cumul pentru a doua zi de concediu medical. Mărimea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă  pentru a doua zi de concediu medical se va distribui între angajatori în mărimi proporţionale veniturilor asigurate ale angajatului, realizate la fiecare angajator în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.

  În acest context, angajatorul la care persoana asigurată cumulează funcţia, este obligat să reflecte în declaraţie suma concediului medical calculată pentru a doua zi de concediu medical.

  Exemplul 5.

  Persoana este angajată la locul de muncă de bază şi, concomitent, activează în bază de contract de prestare a serviciilor la o altă instituţie. De la data de 5 august 2011 pînă la 15 august persoana s-a aflat în concediu medical. Conform certificatelor prezentate de la locul de muncă de bază, pentru data de 6 august angajatorii, la care persoana cumula funcţiile, urmau să-i achite indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă. Modul de reflectare a acestei perioade în declaraţiile persoanei asigurate este următorul:

  REV 5 la locul de muncă principal

  Nr. crt.

  Luna

  Месяц

  Perioada de muncă

  Период работы

  Zile lucră­toare în săptă­mînă

  Рабо­чие дни в не­деле

  Categoria persoanei asigurate

  Катего­рия зас­трахованного лица

  Codul funcţiei

  Код долж­ности

  Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

  Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

  Inclusiv concediul medical

  В том числе  больнич­ные листы

  Contribuţii individuale de asigu­rare

  calcu­late

  Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

  Contribuţii datorate de angajator calculate

  Взносы  начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

  De la data

  С рабочей даты

  Pînă la data

  По рабочую дату

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  8

  august

  01.08.2011

  04.08.2011

  5

  101

  1047

  500

  30

  115

  9

  august

  05.08.2011

  15.08.2011

  5

  101

  1047

  800

  800

  0

  0

  10

  august

  16.08.2011

  31.08.2011

  5

  101

  1047

  1200

  72

  276

  REV 5 la primul loc de muncă prin cumul

  Nr. crt.

  Luna

  Месяц

  Perioada de muncă

  Период работы

  Zile lucră­toare în săptă­mînă

  Рабо­чие дни в не­деле

  Categoria persoanei asigurate

  Катего­рия зас­трахованного лица

  Codul funcţiei

  Код долж­ности

  Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

  Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

  Inclusiv concediul medical

  В том числе  больнич­ные листы

  Contribuţii individuale de asigu­rare

  calcu­late

  Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

  Contribuţii datorate de angajator calculate

  Взносы  начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

  De la data

  С рабочей даты

  Pînă la data

  По рабочую дату

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  8

  august

  01.08.2011

  04.08.2011

  5

  123

  1012

  200

  12

  46

  9

  august

  06.08.2011

  06.08.2011

  5

  123

  1012

  50

  50

  0

  0

  10

  august

  16.08.2011

  31.08.2011

  5

  123

  1012

  2000

  120

  460

  REV 5 la al doilea loc de muncă prin cumul

  Nr. crt.

  Luna

  Месяц

  Perioada de muncă

  Период работы

  Zile lucră­toare în săptă­mînă

  Рабо­чие дни в не­деле

  Categoria persoanei asigurate

  Катего­рия зас­трахованного лица

  Codul funcţiei

  Код долж­ности

  Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

  Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

  Inclusiv concediul medical

  В том числе  больнич­ные листы

  Contribuţii individuale de asigu­rare

  calcu­late

  Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

  Contribuţii datorate de angajator calculate

  Взносы  начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

  De la data

  С рабочей даты

  Pînă la data

  По рабочую дату

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  8

  august

  01.08.2011

  04.08.2011

  5

  123

  1012

  100

  6

  23

  9

  august

  06.08.2011

  06.08.2011

  5

  123

  1012

  50

  50

  0

  0

  10

  august

  16.08.2011

  31.08.2011

  5

  123

  1012

  1500

  90

  345

  La stabilirea indemnizaţiei de maternitate (sarcină şi lăuzie) pe perioada de 126 zile calendaristice, sau de 140 zile calendaristice, în cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi şi mai mulţi copii, suma indemnizaţiei acordate, se va distribui pe toată perioada aflării în concediu de maternitate conform datelor reflectate în certificatul de concediu medical.

  Exemplul 6.

  Persoana a plecat în concediu de maternitate de la data de 10 octombrie 2011 pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, pînă pe 14 februarie 2012. Înscrierile în declaraţie se vor efectua în felul următor:

  Nr. crt.

  Luna

  Месяц

  Perioada de muncă

  Период работы

  Zile lucră­toare în săptă­mînă

  Рабо­чие дни в не­деле

  Categoria persoanei asigurate

  Катего­рия зас­трахованного лица

  Codul funcţiei

  Код долж­ности

  Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

  Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

  Inclusiv concediul medical

  В том числе  больнич­ные листы

  Contribuţii individuale de asigu­rare

  calcu­late

  Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

  Contribuţii datorate de angajator calculate

  Взносы  начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

  De la data

  С рабочей даты

  Pînă la data

  По рабочую дату

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  10

  Oct.

  01.10.2011

  09.10.2011

  5

  101

  1047

  200

  12

  46

  11

  Oct.

  10.10.2011

  31.10.2011

  5

  101

  1047

  800

  800

  0

  0

  12

  Noiem.

  01.11.2011

  30.11.2011

  5

  101

  1047

  1000

  1000

  0

  0

  13

  Decem..

  01.12.2011

  31.12.2011

  5

  101

  1047

  1000

  1000

  0

  0

  14

  Ianuar

  01.01.2012

  31.01.2011

  5

  101

  1047

  1000

  1000

  0

  0

  15

  F ebr.

  01.02.2012

  14.02.2012

  5

  101

  1047

  450

  500

  0

  0

  Pentru situaţiile în care, soţia se află la întreţinerea soţului salariat, indemnizaţia de maternitate se plăteşte la întreprindere la locul de muncă de bază al soţului. Stabilirea se face pe numele soţiei, dar la completarea declaraţiei persoanei asigurate, sumele vor fi reflectate în declaraţia soţului. Nu este necesar distribuirea acestora conform perioadei de concediu de maternitate, dar pot fi reflectate cu un singur rînd în luna în care au fost calculate. Nu se va considera o greşeală dacă ele vor fi distribuite pe luni. Declaraţiile vor fi acceptate.

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă poate fi acordată şi în cazul în care incapacitate de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual. În asemenea cazuri se prelungeşte concediul de odihnă anual cu durata concediului medical ce a decurs în interiorul sau. La completarea declaraţiei REV 5 se va ţine cont de necesitatea distribuirii sumei concedialelor pe durata concediului.

  Exemplul 7.

  Persoana, aflîndu-se în concediu de odihnă de la 15 iulie 2011 pînă la 31 august 2011, iar pe 16 august 2011 a survenit incapacitatea temporară de muncă. În certificatul de concediu medical  a fost indicată perioada de incapacitate de muncă de la 16 august pînă la 28 august 2011. Modul de reflectare a perioadelor este următorul:

  Nr. crt.

  Luna

  Месяц

  Perioada de muncă

  Период работы

  Zile lucră­toare în săptă­mînă

  Рабо­чие дни в не­деле

  Categoria persoanei asigurate

  Катего­рия зас­трахованного лица

  Codul funcţiei

  Код долж­ности

  Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

  Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

  Inclusiv concediul medical

  В том числе  больнич­ные листы

  Contribuţii individuale de asigu­rare

  calcu­late

  Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

  Contribuţii datorate de angajator calculate

  Взносы  начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

  De la data

  С рабочей даты

  Pînă la data

  По рабочую дату

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  10

  iulie

  01.07.2011

  31.07.2011

  5

  101

  1047

  2000

  120

  460

  11

  august

  01.08.2011

  15.08.2011

  5

  101

  1047

  800

  48

  184

  12

  august

  16.08.2011

  28.08.2011

  5

  101

  1047

  1000

  1000

  0

  0

  13

  august

  29.08.11

  31.08.2011

  5

  101

  1047

  200

  12

  46

  14

  Septem.

  01.09.2011

  30.09.2011

  5

  101

  1047

  1500

  90

  345

  Deoarece, concediul anual nu se delimitează ca perioadă la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate, în luna septembrie, va fi inclusă perioada  aflării în concediu de odihnă precum si perioada de activitate după expirarea concediului prelungit.

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională se stabileşte în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale  nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999. Indemnizaţia se plăteşte pentru primele 20 de zile calendaristice de la data pierderii capacităţii de muncă, de către angajator şi începînd cu a 21 zi din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru acest tip de concediu medical, în declaraţia persoanei asigurate se va indica perioada începînd cu prima zi de acordare a acesteia. De asemenea, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se reflectă integral începînd cu prima zi de îmbolnăvire.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY