• Prima   /  Formulare   /  Indicaţii metodice   /  Recomandaţii privind modul de calculare a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi aplicarea plafonului anual de 5 salarii medii prognozate pe economie

  Recomandaţii privind modul de calculare a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi aplicarea plafonului anual de 5 salarii medii prognozate pe economie

  Recomandaţii privind modul de calculare a contribuţiilor individuale

  de asigurări sociale de stat obligatorii şi aplicarea plafonului anual de 5 salarii medii prognozate pe economie

  În urma operării modificărilor Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale art. 21,  Legii nr. 156-XIV din 14.10.98  privind pensiile de asigurări sociale de stat art. 8 alin. 5  şi întru ajustarea  Legii bugetului asigurărilor sociale de stat  pe anul 2008 în concordanţă  cu prevederile legilor nominalizate, art. 6 (2) stipulează că, baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12.

  Întru reglementarea modului de calculare şi reţinere a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, Casa Naţională de Asigurări Sociale propune materialul cu caracter informativ respectându-se normele stipulate în actele legislative nominalizate.

  1.       Angajatorul achitând angajaţilor salariu şi alte recompense, este obligat să calculeze şi să reţină contribuţii individuale de asigurări sociale de stat în cuantumul stabilit prin Legea bugetului asigurărilor sociale adoptată anual.

  2.       Contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat se calculează şi se reţin din venitul angajaţilor la momentul calculării venitului,  cu excepţia plăţilor stipulate în Legia bugetului asigurărilor sociale de stat din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

  3.       Contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat se vor calcula atît din salariu şi alte recompense, achitate la locul de muncă de bază al angajatului, cît şi din cele obţinute din activitatea desfăşurată prin cumul.

  4.       Baza anuală de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12. Salariul mediu lunar pe economie prognozat se aprobă anual de către Guvernul RM. Pentru anul 2008 salariul mediu lunar prognozat  pe economie este aprobat în cuantum de 2630 lei. Baza anuală din care se vor reţine contribuţii individuale nu poate depăşi 157 800 lei pentru anul 2008  (2630 x 5 x 12).

  5.       Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi se stabileşte în proporţie de 5 % din salariul lunar şi din celelalte recompense. (2630 x 5 =13150 x 5 % = 657.5 x 12 =7890lei).

  6.       Reţinerea contribuţiei individuale  de la sursa de plată se efectuează prin metoda calculării  lunare cumulative de la începutul anului. Baza de calcul a contribuţiei individuală reţintă nu poate să depăşească 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la numărul de luni lucrate. În cazul cînd lucrătorul s-a angajat sau s-a eliberat pe parcursul anului, contribuţia se va calcula şi plafona reieşid din numărul de luni lucrate în acest an.

  7.       Perioada în care angajatorul oferă salariatului concediu de odihnă şi durata concediului acordat se răsfrânge pe parcursul a două luni calendaristice, la calculul concedialelor, reţinerea contribuţiei individuale se va efectua de la ambele luni conform calculelor efectuate în evidenţa contabilă, cu aplicarea plafonului de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru  fiecare lună. Potrivit  art. 8 (2) al Legii Nr. 156-XIV din 14.10.98, venitul mediu lunar asigurat se determină din suma contribuţiilor plătite în perioada de cotizare, cotele de contribuţii stabilite şi numărul total de luni de cotizare. Astfel, lipsa venitului asigurat pentru o anumită perioadă atrage după sine excluderea acestei perioade din stagiul de cotizare.

  Exemplul 1. Persoana a fost angajată pe tot parcursul anului şi a obţinut următoarele venituri din care urmează să se calculeze contribuţi individuale de asigurări sociale de stat:

  Luna

  Fondul de retribuire a muncii şi alte recompense calculat

  Calcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat

  Ianuarie

  20 000

  657,5

  Februarie

  20 000

  657,5

  Martie

  20 000

  657,5

  Aprilie

  20 000

  657,5

  Mai

  5 000

  657,5

  Iunie

  5 000

  657,5

  Iulie

  5 000

  657,5

  August

  5 000

  397,5

  Septembrie

  5 000

  250

  Octombrie

  5 000

  250

  Noiembrie

  5 000

  250

  Decembrie

  5 000

  250

  Total

  120 000

  6000

  Exemplul 2. Persoana a fost angajată pe tot parcursul anului şi a obţinut următoarele venituri din care urmează să se calculeze contribuţi individuale de asigurări sociale de stat:

  Luna

  Fondul de retribuire a muncii şi alte recompense calculat

  Calcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat

  Ianuarie

  3 000

  150

  Februarie

  3 000

  150

  Martie

  3 000

  150

  Aprilie

  3 000

  150

  Mai

  3 000

  150

  Iunie

  3 000

  150

  Iulie

  3 000

  150

  August

  3 000

  150

  Septembrie

  3 000

  150

  Octombrie

  3 000

  150

  Noiembrie

  15 000

  750

  Decembrie

  20 000

  1000

  Total

  65 000

  3250

  Exemplul 3. Persoana a fost angajată pe tot parcursul anului şi a obţinut următoarele venituri din care urmează să se calculeze contribuţii individuale de asigurări sociale de stat:

  Luna

  Fondul de retribuire a muncii şi alte recompense calculat

  Calcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat

  Ianuarie

  7 000

  350

  Februarie

  8 000

  400

  Martie

  28 000

  657,5

  Aprilie

  5 000

  657,5

  Mai

  3 000

  485

  Iunie

  3 000

  150

  Iulie

  3 000

  150

  August

  3 000

  150

  Septembrie

  3 000

  150

  Octombrie

  3 000

  150

  Noiembrie

  15 000

  750

  Decembrie

  18 000

  900

  Total

  99 000

  4950

  8.       Pentru lucrătorii angajaţi sau eliberaţi pe parcursul anului se vor lua în consideraţie la determinarea numărului de luni,  luna în care el s-a angajat precum şi luna în care s-a eliberat.

  Exemplul 4. Lucrătorul s-a angajat în funcţie la data de 15 aprilie şi s-a eliberat la data de 10 octombrie. Pentru perioada respectivă  i s-au efectuat următoarele calcule.

  Luna

  Fondul de retribuire a muncii şi alte recompense calculat

  Calcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat

  Aprilie

  1000

  50

  Mai

  15 000

  657,5

  Iunie

  15 000

  657,5

  Iulie

  15 000

  657,5

  August

  15 000

  657,5

  Septembrie

  10 000

  657,5

  Octombrie

  1000

  262,5

  Total

  72 000

  3600

  Exemplul 5 . Persoana a fost  angajată pînă în luna martie. Începând cu 01 aprilie persoana se pensionează.

  Luna

  Fondul de retribuire a muncii şi alte recompense calculat

  Calcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat

  Ianuarie

  7 000

  350

  Februarie

  8 000

  400

  Martie

  28 000

  1222,5

  Total

  43 000

  1972,5

  9.       Efectuarea calculelor salariale, la eliberarea angajatului din serviciu, calculul şi reţinerea contribuţiei individuale se va efectua prin metoda calculului lunar cumulativ şi se va ţine cont de numărul de luni lucrate pe parcursul anului. Din sumele achitate după concedierea angajatului se vor reţine contribuţii individuale de asigurări sociale din toată suma respectându-se plafonul pentru aceste luni separat.

  Exemplul 6. Angajatul s-a eliberat din funcţie la data de 10 octombrie. În luna decembrie i s-a calculat premiu trimestrial în sumă de 5000 lei. Calculele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

  Luna

  Fondul de retribuire a muncii şi alte recompense calculat

  Calcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat

  Ianuarie

  15 000

  657.5

  Februarie

  15 000

  657.5

  Martie

  15 000

  657.5

  Aprilie

  15 000

  657.5

  Mai

  5 000

  620.0

  Iunie

  15 000

  657.5

  Iulie

  15 000

  657.5

  August

  15 000

  657.5

  Septembrie

  15 000

  657.5

  Octombrie

  15 000

  695,0

  Noiembrie

  -

  Decembrie

  5 000

  250

  Total

  145 000

  6825

  10.   Pentru persoanele ce au calcule pe parcursul anului de gestiune pentru rezultatele activităţii anului precedent şi au fost concediaţi în anul precedent, reţinerea contribuţiilor se vor efectua conform tarifelor stabilite şi conform plafonului pentru anul de gestiune.

  11.   În cazul când persoana a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (concediu de boală), pe parcursul unei luni depline, această lună se va exclude din calcul la aplicarea plafonului anual. Perioada în care persoana a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă se asimilează stagiului de cotizare ca perioadă necontributivă (art. 37 în redacţia Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999).

  12.   Pentru persoanele care au beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă pe parcursul unei luni depline şi în această lună iau fost calculate premii sau alte plăţi stimulatorii, din suma în cauză se vor reţine  contribuţii individuale de asigurări sociale şi luna va participa în calcul la determinarea plafonului anual.

  13.   În cazul când persoana a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (concediu de boală), câteva zile pe parcursul a câteva luni, pentru aceste luni se vor calcula contribuţii individuale din suma venitului pentru această lună minus suma buletinelor, iar plafonul anual se va aplica reieşind din numărul de luni depline.

  Exemplul 7. Persoana s-a aflat în concediu medical pe tot parcursul lunii august, Suma buletinului constiuie 22 000lei.

  Luna

  Fondul de retribuire a muncii şi alte recompense calculat

  Calcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat

  Ianuarie

  15 000

  657,5

  Februarie

  15 000

  657,5

  Martie

  15 000

  657,5

  Aprilie

  15 000

  657,5

  Mai

  15 000

  657,5

  Iunie

  15 000

  657,5

  Iulie

  15 000

  657,5

  August

  22 000

  0

  Septembrie

  15 000

  657,5

  Octombrie

  15 000

  657,5

  Noiembrie

  15 000

  657,5

  Decembrie

  15 000

  657,5

  Total

  187 000

  7232,5

  14.    Pentru angajaţii care se află în concediu de maternitate şi în această perioadă au beneficiat de premiu (trimestrial sau după rezultatele anului) sau alte plăţi stimulatorii, din aceste sume reţinerea contribuţiilor se va efectua din fiecare sumă şi se va plafona lunar.

  15.    Salariaţii, care pe parcursul anului s-au aflat în concediu din cont propriu, sau au fost eliberaţi şi restabiliţi ulterior,  baza de calcul a contribuţiei individuală reţintă nu poate să depăşească 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la numărul de luni pentru care persoana are venit (lunile lucrătoare).

   

  16.   Lucrătorului căruia se acordă concediu de odihnă în luna decembrie şi suma concedialelor calculată se referă lunii ianuarie şi februarie a anului următor celui de gestiune, contribuţia individuală se va plafona pentru anul de gestiune cu calculele lunii decembrie. Din sumele anului următor se vor reţine contribuţii individuale de asigurări sociale din toată suma calculată.

  Exemplul 8. Persoana a fost angajată pe tot parcursul anului şi în luna decembrie a beneficiat de concediu de odihnă:

  Luna

  Fondul de retribuire a muncii şi alte recompense calculat

  Calcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat

  Ianuarie

  20 000

  657,5

  Februarie

  20 000

  657,5

  Martie

  20 000

  657,5

  Aprilie

  20 000

  657,5

  Mai

  20 000

  657,5

  Iunie

  20 000

  657,5

  Iulie

  20 000

  657,5

  August

  20 000

  657,5

  Septembrie

  20 000

  657,5

  Octombrie

  15 000

  657,5

  Noiembrie

  15 000

  657,5

  Decembrie

  25 000

  657,5

  Total

  235 000

  7890

  Ianuarie

  25 000

  1250

  februarie

  10 000

  500

  17.   La trecerea calculelor salariale în anul următor celui de gestiune, recalcule la contribuţiile   de asigurări sociale nu se vor efectua. Aceste sume vor fi luate în consideraţie la aplicarea plafonului în luna în care persoana are calcule salariale în anul bugetar următor celui de gestiune.

  Exemplul 8. Persoana în luna ianuarie şi februarie s-a aflat în concediu de odihnă. În luna martie are calcule salariale în sumă de 20 000 lei. Suma contribuţiei anuale în acest an  nu poate depăşi 9000lei (750 x 12).

  Luna

  Fondul de retribuire a muncii şi alte recompense calculat

  Calcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat

  ianuarie

  25 000

  1250

  februarie

  10 000

  500

  martie

  20 000

  500

  18.   În cazul când angajatorul pe parcursul unei luni a calculat salariaţilor premii trimestriale, sau alte tipuri de premii, reţinerile contribuţiei individuale de asigurări sociale se va efectua în luna calculării indiferent de perioada pentru care se referă aceste sume.

  19.   Pentru persoanele angajate în afara schemelor de încadrare a personalului (care au îndeplinit un volum de lucru) şi au sume achitate pe parcursul a cîtorva luni, reţinerea contribuţiilor individuale se va efectua pentru fiecare lună luîndu-se în consideraţie plafonul anului respectiv (nu mai mult de 657,5 lei pe lună pentru anul 2008).

  III. Modul de completare a declaraţiilor persoanelor asigurate (Formularul REV 5).

  1. Completarea declaraţiilor persoanelor asigurate se fa efectua în baza Instrucţiunii de completare a formularului tipizat REV 5 „Declaraţia persoanei asigurate pe an”.

  1. Formatele electronice elaborate pentru completarea şi depunerea declaraţiilor persoanelor asigurate în formă electronică vor corespunde  cerinţelor prezentei instrucţiuni.

  1. La completarea declaraţiei persoanei asigurate pentru persoanele  concediate care au beneficiat de plăţi salariale după eliberare  se va face înscrierea la categoria persoanei asigurate sub codul 116 „Pesoană eliberată la momentul prezentării declaraţiei”.

  1. La completarea declaraţiilor persoanelor asigurate sumele concedialelor care trec în anul următor se vor reflecta cu rîndul 13 şi 14 al declraţiei indicând perioada anului următor  (vezi anexa nr. 1).

  1. În declaraţiile persoanelor asigurate nu se vor accepta sume negative (cu semnul minus).

  1. În cazul când persoana se află în concediu de odihnă şi suma calculată se răsfrânge pe parcursul a 2-3 luni, la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate sumele se vor distribui pe luni conform calculelor în evidenţa contabilă.

  1. În situaţia cînd soţia, care nu este angajată în cîmpul muncii beneficiază de indemnizaţie de maternitate (sarcină şi lăuzie) la locul de muncă al soţului, suma indemnizaţiei va fi reflectată în declaraţia anuală a persoanei asigurate completată pe numele soţului. (Modificat la data de 01.07.2008)

  1. Pentru exemplele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şi 9 din capitolul II al prezentei instrucţiuni, declaraţiile persoanelor asigurate se vor completa corespunzător reţinerilor efectuate.
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY