• Prima   /  Cadrul juridic   /  Acte normative interne   /  Ordine  /  Ordin nr. 127-A din 06.04.2006 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare

  Ordin nr. 127-A din 06.04.2006 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare

   24.08.2009    8462 Accesări    

  * * *

   

  Aprobat:

  Casa Naţională de Asigurări Sociale

  _______________Maria Borta

        (semnătura)

  nr.127-A din 06.04.2006

   

  Înregistrat:

  Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

  _____________Victoria Iftodi

         (semnătura)

  nr.446 din 10.05.2006

   

  În scopul executării prevederilor art.5, 8 la Legea privind sistemul publicde asigurări sociale nr.489-XIV din 8 iulie 1999, Hotărîrii GuvernuluiRepublicii Moldova nr.418 din 03.05.2000 cu privire la crearea registrului destat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale cureferinţă la obligaţia contribuabililor de a prezenta subdiviziunilorteritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în care se află laevidenţă, dări de seamă ce ţin de implementarea evidenţei individuale acontribuţiilor

  ORDON:

  1. Se aprobă formularele dărilor de seamă ce ţin deimplementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale:

  - Fişa contribuabilului labugetul asigurărilor sociale - anexa nr.1

  - REV1 - “Ancheta persoaneiasigurate” - anexa nr.2

  - REV2 “Inscripţie recipisă” -anexa nr.3

  - REV3 “Certificatul de atribuirea codului personal de asigurări sociale” - anexa nr.4

  [Pct.1 modificat prinOrdinul CNAS nr.621-A din 19.12.2007, în vigoare 01.01.2009]

   

  2. Se aprobă instrucţiunile de completare aformularelor:

  - Fişa contribuabilului labugetul asigurărilor sociale - anexa nr.8

  - REV1 “Ancheta persoaneiasigurate” anexa nr.9

  - REV2 “Inscripţie recipisă”anexa nr.10

  [Pct.2 modificat prinOrdinul CNAS nr.621-A din 19.12.2007, în vigoare 01.01.2009]

   

  3. Despre prevederile prezentului ordin,subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale urmează săinformeze contribuabilii şi să-i asigure gratuit cu formularele menţionate.

  4. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administrare alCasei Naţionale de Asigurări Sociale nr.3 din 31 mai 2004 “Privind aprobareadocumentelor REVIND, instrucţiunilor de completare a rapoartelor din registrulde stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale”.

   

  Anexa nr.1

   

  Aprobat:

  Prin ordinul CNAS

  nr.127-A din 6 aprilie 2006

   

  FIŞA CONTRIBUABILULUI LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE

  КАРТОЧКА ПЛАТЕЛЬЩИКА В БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY