• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 3 luni ale anului 2021

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 3 luni ale anului 2021

   15.04.2021    596 Accesări    

  Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 3 luni ale anului 2021, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 6814,7 mil. lei sau 25,8% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3618,8 mil. lei sau 24,0% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în primele 3 luni ale anului 2021 a înregistrat o creştere cu 205,5 mil. lei sau cu 6,0%.

  Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 67,2 mil. lei, din care partea majoră sau 66,2 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

  Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3128,7 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

   - 1778,7 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 24,1% din suma anuală prevăzută de 7375,5 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 254,7 mil. leisau cu 12,5% mai mici;

   - 1350,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au constituit 36,6% din suma anuală prevăzută de 3687,7 mil. lei.

  Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 6403,1 mil. lei sau 24,3% din suma anuală planificată de 26400,5 mil. lei.

  Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 3 luni ale anului de gestiune a fost mai mare cu 371,9 mil. lei sau cu 6,2%.

  În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 411,6 mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 aprilie 2021 a constituit 411,6 mil. lei. 

                  Direcţia planificare bugetară                                                    

   

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY