• vezi mai mult

  Anna Ciobanu - de 23 de ani devotată serviciului public   
  În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS   
 • Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2017

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2017

   17.10.2017    4483 Accesări    

  Pe parcursul a 9 luni ale anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 13205,8 mil. lei, ce reprezintă  75,4% din suma anuală aprobatăde 17513,8 mil. lei.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 8516,4 mil. lei, sau 74,7% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2016, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în anul curent a înregistrat o creştere cu 1293,6 mil. lei sau cu 17,9%.

  Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4678,6 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

  - 3780,0 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 72,6% din suma anuală aprobată pe anul 2017 de 5206,6 mil. lei, şi sunt cu 1018,6 mil. lei (36,9%) mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

  - 898,6 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii.

  Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 13116,7 mil. lei sau 74,9% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

  Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2016, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului curent  a fost mai mare cu 1969,1 mil. lei sau cu 17,7%.

  Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

  În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 89,1 mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia de 1 octombrie 2017 a constituit 215,4 mil. lei. 

          Direcţia planificare bugetară                                         

   

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY