• vezi mai mult

  Anna Ciobanu - de 23 de ani devotată serviciului public   
  În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS   
 • Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 11 luni ale anului 2015

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 11 luni ale anului 2015

   15.12.2015    3410 Accesări    

  În perioada de 11 luni ale anului 2015, totalul veniturilor realizate a însumat 12333,1 mil. lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 100,3% a planului stabilit în sumă de 12297,2 mil. lei.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 8308,9 mil. lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a planului la nivel de 102,2%. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2014, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în 11 luni ale anului 2015 a înregistrat o creştere cu 836,0 mil. lei.

  Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4019,0 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare,  dintre care:
  • 1852,0  mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 1072,3  mil. lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale;
  • 1062,8 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 5,2 mil. lei.

  În perioada de 11 luni ale anului 2015, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 12287,9 mil. lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,3%. Cheltuielile în 11 luni ale anului curent faţă de cheltuielile din perioada analizată a anului precedent au fost mai mari cu 1363,0 mil. lei.

  Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

  În 11 luni ale anului 2015, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 45,2 mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 decembrie 2015 a constituit 333,3 mil. lei.

      Direcţia planificare bugetară

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY