• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie cu privire achitarea prestaţiilor sociale

  Informaţie cu privire achitarea prestaţiilor sociale

   01.12.2015    3762 Accesări    

  Începînd cu luna septembrie 2015 prestaţiile sociale, achitate anterior de către Banca de Economii S.A. (alocaţiile lunare de stat, alocaţiile nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, indemnizaţiile unice la naşterea copilului, indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani persoanelor neasigurate, indemnizaţiile lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani persoanelor asigurate, indemnizaţia viageră sportivilor de performanţă, compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului), se plătesc prin intermediul oficiilor poştale ale Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”. Beneficiarilor, care au desemnat prin cerere alţi prestatori de servicii de plată (instituţii financiare), prestaţiile sociale se achită prin intermediul instituţiilor financiare desemnate.

  Sumele rămase neachitate la Banca de Economii S.A. şi restituite la conturile corespunzătoare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, au fost transmise spre plată în luna septembrie curent Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” şi instituţiilor financiare desemnate.

  Beneficiarii, care nu au desemnat prin cerere schimbarea prestatorului de servicii de plată, îşi pot primi prestaţiile sociale la oficiile poştale din momentul transferării mijloacelor financiare pentru plată şi pînă în penultima zi lucrătoare a lunii. Sumele neachitate pentru lunile precedente pot fi primite la orice oficiu poştal începînd cu data de 1 a lunii şi pînă în penultima zi lucrătoare a lunii.

  Sumele prestaţiilor sociale, cu excepţia ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului, transferate Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” şi neachitate pe parcursul a 3 luni consecutiv (septembrie, octombrie şi noiembrie), conform legislaţiei în vigoare vor fi restituite la conturile corespunzătoare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la finele lunii decembrie curent.  

  Beneficiarul are dreptul să-şi aleagă personal prestatorul de servicii de plată prin intermediul căruia va primi prestaţia socială.

  Direcţia generală prestaţii sociale

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY