• vezi mai mult

  Anna Ciobanu - de 23 de ani devotată serviciului public   
  În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS   
 • Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 11 luni ale anului 2014

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 11 luni ale anului 2014

   15.12.2014    4571 Accesări    

  În perioada de 11 luni ale anului 2014 planul stabilit în sumă de 10984,4 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 100,1%, sau în sumă de 10996,5 mil. lei.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 7481,0 mil. lei, ceea ce reprezintă executarea planului la nivel de 100,3%. Faţă de indicatorul respectiv al anului 2013, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 553,8 mil. lei.

  Transferurile  de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3510,1  mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare,  dintre care:
  • 1509,1 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 746,8 mil. lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale;
  • 1221,5 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 5,4 mil. lei.

  În perioada de 11 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 10933,0 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 98,8%. Creşterea cheltuielilor în 11 luni ale anului curent faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013 a constituit 1171,8 mil. lei.

  Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

  În perioada de 11 luni ale anului 2014, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 63,5 mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 decembrie 2014 a constituit 237,3 mil. lei.

  Direcţia planificare bugetară

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY