• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 10 luni ale anului 2014

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 10 luni ale anului 2014

   14.11.2014    4915 Accesări    

  În  perioada de 10 luni ale anului 2014, planul stabilit în sumă de 10025,0 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 100,2%, sau în sumă de 10046,5 mil. lei.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 6754,1 mil. lei, ceea ce reprezintă executarea planului la nivel de 100,5%. Faţă de indicatorul respectiv, a anului 2013, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 507,3 mil. lei.

  Transferurile  de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3287,8  mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare,  dintre care:

  ·   1382,1 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;

  ·    651,5 mil. lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale;

  ·    1221,5 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 4,6 mil. lei.

  În perioada de 10 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 10007,8 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 100,0%. Creşterea cheltuielilor în 10 luni ale anului curent faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013 a constituit 1185,1 mil. lei.

  Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

  În perioada de 10 luni ale anului 2014, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 38,7 mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 noiembrie 2014 a constituit 117,6 mil. lei.

  Direcţia planificare bugetară

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY