• vezi mai mult

  Anna Ciobanu - de 23 de ani devotată serviciului public   
  În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS   
 • Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Înregistrarea în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat

  Înregistrarea în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat

   31.10.2014    7790 Accesări    

  În conformitate cu prevederile art. 26 al Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali, care realizează înregistrarea de stat în conformitate cu prevederile Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, se înregistrează în sistemul public de asigurări sociale în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat conform principiului „ghişeul unic”.

  În scopul asigurării funcţionării reale a principiului „ghişeul unic” de înregistrare a întreprinderilor, în vederea eliminării barierelor din calea mediului de afaceri, Casa Naţională de Asigurări Sociale  pe parcursul anului curent a efectuat ajustarea actelor normative interne, fiind excluse orice solicitare de documente aferente înregistrării de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali.

  Astfel, companiile nou-înregistrate în perioada de la înregistrare până la prezentarea primei declaraţii nu trebuie să viziteze structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi nu trebuie să prezinte careva copii a documentelor aferente înregistrării de stat.

  În cazul în care, companiile menţionate aleg metoda automatizată de raportare electronică prin intermediul sistemului informaţional automatizat „E-reporting” prima vizită la structura teritorială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale o efectuează la data prezentării cererii de autorizare la serviciul de depunere a declaraţiilor prin Internet.

  Cît priveşte unităţile şi persoanele fizice care nu cad sub incidenţa Legii nr. 220 XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali potrivit art. 26 al Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale sînt obligate să se înregistreze, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, ca plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică.

  Desfăşurarea activităţii în baza licenţei de avocat, de notar, de executor judecătoresc, de mediator sau în baza patentei de întreprinzător fără a fi înregistrat ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale de stat în termen de 10 zile lucrătoare din momentul obţinerii dreptului de a desfăşura activitatea, potrivit alin. (2) art. 263 al Codului Contravenţional nr.218 din 24.10.2008 „se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”. 

  Direcţia generală evidenţa contribuabililor

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY