• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  CNAS aminteşte: datoriile nu pot fi amînate la infinit

  CNAS aminteşte: datoriile nu pot fi amînate la infinit

   18.12.2012    5740 Accesări    

  La 18 decembrie, curent, la sediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale a avut loc o conferinţă de presă. La conferinţă a participat Maria Borta, Preşedinte al CNAS.

  Maria Borta a chemat contribuabilii să lichideze restanţele la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat  datorate de către entităţi. “Datoriile nu pot fi amînate la infinit, a spus dumneaei, iar agenţii economici trebuie să adopte o atitudine mai responsabilă  în privinţa achitării la timp a contrubuţiilor de asigurări sociale.”

  “Prin transferurile de contribuţii de asigurări sociale efectuate de către toate categoriile de plătitori partea de venituri a bugetului social s-a completat, de la începutul anului pînă la moment, cu 6,2 mlrd lei, a mai spus oficialul. Cu toate acestea, atenţionăm şi asupra sumelor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat. Din suma restanţei înregistrate în trimestrul III (la situaţia din 1 octombrie 2012) au rămas netransferate  circa  400 mln. lei.”

  În vederea susţinerii activităţii Serviciului Fiscal de încasare deplină a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat,  pe parcursul anului 2012 specialiştii CNAS au întocmit procese-verbale privind contravenţiile administrative conducătorilor întreprinderilor şi persoanelor fizice ce se eschivează de la achitarea la timp a contribuţiilor datorate în sumă de  440,0 mii lei. Colaboratorii CNAS au expediat  scrisori de avertizare contribuabililor restanţieri, în rezultatul cărora  au achitat restanţe 879 de entităţi în sumă de 41,1 mln. lei. La CTAS au fost invitaţi restanţieri la plata contribuţiilor sociale, care în urma discuţiilor au achitat 24,4 mln. lei.

  La moment, în evidenţa CNAS sînt înregistraţi ca plătitori de contribuţii 841 mii unităţi economice şi persoane fizice, din care 139,4 mii – deţin statut de persoană juridică (SA, SRL, COOP, ÎI) şi 701,6 mii unităţi reprezintă persoanele fizice ce desfăşoară activitate de întreprinzător sau activează pe cont propriu (titulari de patentă de întreprinzător, notari publici, avocaţi, executori judecătoreşti, proprietari de terenuri agricole, gospodării ţărăneşti, etc).

  Totodată, plătitori la bugetul asigurărilor sociale sînt şi persoane fizice din rîndul angajaţilor prin contract individual de muncă, care sînt în evidenţa CNAS în număr de 827,8 mii persoane.

                                                                   Secţia comunicare şi mass-media

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY