• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Un serviciu nou de raportare electronică pentru agenţii economici

  Un serviciu nou de raportare electronică pentru agenţii economici

   10.12.2012    7678 Accesări    
  Începînd cu 10 decembrie 2012, Casa Naţională de Asigurări Sociale pune la dispoziţia plătitorilor contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat serviciul electronic de acces în regim on-line la contul curent al plătitorului la BASS.

  Serviciul în cauză se acordă prin intermediul sistemului informaţional ACCES CPAS, care poate fi accesat de pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md) urmând link-ul ACCES CPAS/Acces la contul curent al asiguratului/plătitorului. De acces la vizualizarea contului curent al plătitorului BASS vor beneficia conducătorii sau contabilii-şefi ai plătitorilor contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. Autorizarea în  sistemului informaţional ACCES CPAS se efectuează prin intermediul codului de utilizator (login) şi codului (parolei) de acces atribuite de Casa Naţională de Asigurări Sociale persoanei asigurate (conducătorului şi/sau contabilului-şef).

  Pentru a beneficia de serviciul electronic de acces  în regim on-line la contul curent al plătitorului la BASS este necesar:

  - conducătorii sau contabilii-şefi ai entităţilor economice, plătitoare la BASS,  care dispun de acces la sistemul informaţional ACCES CPAS pentru accesarea contului curent al persoanei asigurate, vor depune cererea, conform modelului prezentat în anexa nr.5 la Regulamentul cu privire la înregistrarea utilizatorilor în sistemul informaţional ACCES CPAS la structura teritorială CNAS, unde sînt înregistraţi ca plătitori la BASS. Casa Naţională de Asigurări Sociale va autoriza accesul la contul curent al plătitorului la BASS în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi respectiv conducătorul sau contabilul-şef va primi mesajul de informare la adresa electronică specificată în cerere;

  - conducătorii sau contabilii-şefi ai entităţilor economice, plătitoare de contribuţii de asigurări sociale de stat  care nu dispun de acces la sistemul informaţional ACCES CPAS se vor înregistra ca utilizatori ai sistemului menţionat, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la înregistrarea utilizatorilor în Sistemul Informaţional ACCES CPAS aprobat pentru accesarea contului curent al persoanei asigurate şi se vor autoriza pentru accesarea contului curent al plătitorului la BASS conform pct 1.

  În cazul modificării datelor plătitorului la BASS (conducătorului sau contabilului-şef) sau substituirea persoanei cu drept de acces la contul curent al plătitorului la BASS, conducătorul instituţiei va înştiinţa în termen de 3 zile lucrătoare specialiştii CTAS şi, respectiv, va depune cererea (anexa nr. 5 la Regulamentul menţionat) cu menţiunea de blocare a accesului şi, după caz, de atribuire a accesului pentru altă persoană.

  Regulamentul cu privire la înregistrarea utilizatorilor în sistemul informaţional ACCES CPAS, aprobat prin ordinul nr.279-A din 10.12.12, poate fi accesat pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md) urmînd link-ul Cadrul juridic/Documente interne.

                                                       Secţia comunicare şi mass-media
   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY