• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  La Erevan a fost semnată declaraţia privind protecţia socială a lucrătorilor migranţi în Eurasia

  La Erevan a fost semnată declaraţia privind protecţia socială a lucrătorilor migranţi în Eurasia

   03.12.2012    4881 Accesări    

  În perioada 27–28 noiembrie 2012, la Erevan, Republica Armenia, în cadrul Conferinţei Internaţionale „Reformele sistemelor de pensionare: perspective şi realităţi”, Maria Borta, Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, şi Hans-Horst Konkolewsky, Secretar General al Asociaţiei Internaţionale pentru Securitate Socială (ISSA) au semnat Declaraţia Asociaţiei Internaţionale pentru Securitate Socială şi Asociaţiei Internaţionale a Fondurilor Sociale şi de Pensii privind protecţia socială a lucrătorilor migranţi în Eurasia.                                                                 

  Conferinţa Internaţională „Reformele sistemelor de pensionare: perspective şi realităţi”,  a fost organizată de Asociaţia Internaţională a Fondurilor Sociale şi de Pensii (AIFSP) în colaborare cu Ministerul Muncii şi Problemelor Sociale a Republicii Armenia, Serviciul de Stat de Asigurări Sociale a Republicii Armenia şi Fondul „Centrul de informare a sistemului de pensionare”.

  La conferinţă au participat factori de decizie ai Casei Naţionale de Asigurări Sociale din Republica Moldova, precum şi înalţi oficiali, reprezentanţi ai Asociaţiei Internaţionale pentru Securitate Socială (ISSA), Asociaţia Internaţională a Fondurilor Sociale şi de Pensii, Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO), conducătorii organizaţiilor în domeniul asigurărilor sociale şi pensiilor din alte ţări.

  Declaraţia a fost elaborată în rezultatul întrunirii Grupului de lucru al ISSA şi AIFPS privind protecţia socială a lucrătorilor migranţi în Eurasia, prezidat de către Maria Borta, Preşedinte CNAS, care a avut loc în perioada 15–16 mai 2012, la Chişinău, şi stipulează angajamentul membrilor Grupului de lucru de a respecta şi promova principii, care au ca scop extinderea şi fortificarea protecţiei sociale a lucrătorilor migranţi în Eurasia. De asemenea, în scopul consolidării cooperării reciproce, membrii Grupului de lucru recomandă Guvernelor naţionale şi organelor de drept de a lua în considerare aceste principii la elaborarea actelor legislative din domeniu sau adaptarea şi modificarea legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi extinderea rolului şi capacităţii administrative a instituţiilor din domeniul asigurărilor sociale, în vederea sporirii protecţiei sociale a lucrătorilor migranţi.

  Textul Declaraţiei în limba rusă şi limba engleză se anexează.

  Declaraţia în limba rusă.
  Declaraţia în limba engleză.
                                                                              Secţia comunicare şi mass-media

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY