• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Primul curs de instruire pentru funcţionarii publici debutanţi

  Primul curs de instruire pentru funcţionarii publici debutanţi

   19.11.2012    6825 Accesări    

  Casa Naţională de Asigurări Sociale, a organizat, în perioada 12-16 noiembrie,  primul curs de instruire profesională internă  la  Centrul de Instruire a instituţiei. Ciclul de lecţii  “Integrarea în funcţia publică din cadrul CNAS” pentru funcţionarii publici debutanţi din cadrul direcţiilor calcul drepturi sociale a Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale a urmărit  scopul dezvoltării competenţelor şi abilităţilor necesare exercitării atribuţiilor de serviciu.
  Participanţii s-au familiarizat atît cu prevederile cadrului normativ şi legislativ ce reglementează activitatea funcţionarului public, cît şi cu prevederile ce reglementează sistemul de asigurări sociale.

  O atenţie deosebită s-a acordat stabilirii şi plăţii pensiilor. Astfel, funcţionarii publici debutanţi  au studiat cine are dreptul la pensia pentru limită de vîrstă, la pensia de invaliditate, la pensia de urmaş, alte categorii de pensii, dar şi care sînt documentele necesare pentru stabilirea pensiilor: primirea cererii şi actelor necesare pentru stabilirea pensiior, verificarea şi legiferarea actelor prezentate, perfectarea documentelor pentru stabilirea pensiei.
  Alt compartiment important din cadrul instruirii a fost stabilirea alocaţiilor sociale de stat, alocaţiilor lunare de stat şi a alocaţiilor nominale de stat, perfectarea documentelor necesare la stabilirea alocaţiilor, stabilirea şi plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, stabilirea ajutoarelor de deces.

  De asemenea, participanţii la instruire au făcut cunoştinţă cu statutul şi structura organizaţională  a Casei Naţionale de Asigurări Sociale,  în deosebi atrăgîndu-se atenţia asupra culturii deservirii vizitatorilor.
  Formatori în cadrul seminarului au fost desemnaţi  specialişti cu o mare experienţă de muncă din cadrul aparatului central al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
   
  La finele cursului de instruire profesională internă participanţii au susţinut un test pentru a evalua volumul cunoştinţelor însuşite, iar certificatele ce atestă absolvirea  au fost înmînate de Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Maria Borta.

  “Timp de o săptămîna aţi făcut cunoştinţă cu sistemul de asigurări sociale, a spus în alocuţinea sa cu această ocazie Preşedintele CNAS. Sînteţi prima grupă de funcţionari publici debutanţi care au fost instruiţi astfel. Urmează încă să analizăm testele pe care le-aţi susţinut la sfîrşitul cursului, pentru ca să ne dăm seama dacă este bine elaborat. Sper, însă, că cunoştinţele acumulate o să vă permită  să activaţi cu succes în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale  mult timp înainte.”

                                                                    Secţia comunicare şi mass-media
   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY