• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 a fost adoptat

  Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 a fost adoptat

   08.11.2012    9725 Accesări    

  La 8 noiembrie, curent, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, în lectură finală.

  Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 prevede venituri în sumă de 10534774,1 mii lei, cu o creştere cu 708889,4 mii lei sau cu 7,2% în raport cu veniturile aprobate pentru anul 2012.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat au fost aprobate în sumă de 7946217,9 mii lei, cu o creştere de 711922,2 mii lei (9,8%) faţă de suma contribuţiilor aprobate pentru anul 2012.
  Tariful total al contribuţiei de asigurări sociale de stat în anul 2013 va constitui 29%, din care partea datorată de către angajator va constitui 23% şi partea datorată de angajat - 6%.
  Transferurile de la bugetul de stat  pentru anul 2013 sînt prevăzute în volum de 2585006,2 mii lei, din care pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă de 856436,2 mii lei.

  Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 se propun la nivel de 10614774,1 mii lei sau cu o creştere de 788889,4 mii lei, sau 8,0% faţă de suma cheltuielilor aprobate pentru anul 2012.

  Pentru anul 2013 s-au prevăzut mijloace pentru următoarele măsuri:
  - indexarea pensiilor de asigurări sociale cu 8,05%, procent calculat reieşind din prognoza creşterii indicelui preţurilor de consum mediu anual pe anul 2012 de 5,1% şi creşterea salariului nominal mediu lunar de 11,0%;
  - indexarea indemnizaţiilor de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale cu 8,05%;
  -    modificarea modului de stabilire şi plată a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă prin majorarea numărului de zile plătite din contul mijloacelor angajatorului pînă la 5 zile în anul 2013.

  Cheltuielile pentru prestaţii de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi plătite prin intermediul sistemului public de asigurări sociale au fost prevăzute   în sumă de 1682889,7 mii lei sau cu 83653,1 mii lei mai mult faţa de anul precedent.

  La estimarea cheltuielilor pentru plata prestaţiilor sociale pentru anul 2013, s-au aplicat următoarele măsuri:
  -    indexarea la 1 aprilie a prestaţiilor sociale;
  -    preluarea, începînd cu 1.01.2013 a cheltuielilor pentru plata indemnizaţiilor unice la naşterea copilului, persoanelor asigurate de la bugetul asigurărilor sociale de stat la bugetul de stat;
  -    majorarea cu 300 lei a indemnizaţiei unice la naşterea primului copil şi pentru fiecare copil următor, persoanelor asigurate şi neasigurate de la 2300/2600 lei în anul 2012 la 2600/2900 lei în anul 2013;
  -    majorarea cu 100 lei a cuantumului alocaţiei sociale pentru îngrijirea invalizilor care va constitui 400 lei pe lună;
  -    majorarea cuantumului ajutorului de deces, persoanelor neasigurate cu 200 lei în anul 2013 şi va constitui 1100 lei.

  Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 se estimează cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 80000 mii lei, care va fi acoperită din contul soldului format la conturile CNAS la începutul anului.
                                                                                                                     

                                                                                                               Direcţia planificare bugetară

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY