• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 9 luni ale anului 2012

  Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 9 luni ale anului 2012

   16.10.2012    5180 Accesări    
  În perioada de 9 luni ale anului 2012 planul stabilit în sumă de 7254,3 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost executat la nivel de 99,8%, sau în sumă de 7239,7 mil. lei.

  În perioada de referinţă, contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 5143,5 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a planului la nivel de 99,7%. Faţă de indicatorul respectiv, înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2011, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 443,1 mil. lei.

  Transferurile  de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2093,1 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare,  din care:
  •    1186,7 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  •    880,0 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat;
  •    26,0 mil. lei – pentru compensarea diferenţei de tarife de asigurări sociale obligatorii în sectorul agrar;
  •    0,4 mil. lei – pentru compensarea sumelor anulate a contribuţiilor de asigurări sociale.
  Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 3,1 mil. lei.

  În perioada de 9 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 7307,4 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,8%. Creşterea cheltuielilor totale în 9 luni ale anului curent faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011 a constituit 360,2 mil. lei.

  Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate conform graficului stabilit şi restanţe nu sunt înregistrate.

  În perioada de 9 luni ale anului 2012 cheltuielile au depăşit veniturile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 67,7 mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 octombrie 2012 a constituit  171,1 mil. lei, care a permis începerea finanţării, în termenii stabiliţi, a prestaţiilor cuvenite pentru luna octombrie curent.
   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY