• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 6 luni ale anului 2011

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 6 luni ale anului 2011

   20.07.2011    10024 Accesări    

  În perioada de 6 luni ale anului 2011 planul stabilit în sumă de 4388,9 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 100,8%, sau în sumă de 4425,3 mil. lei.
  În perioada de referinţă, contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 3109,9 mil. lei, ce reprezintă o executare a planului de 101,2%, cu o creştere în sumă de 300,6 mil. lei faţă de indicatorul respectiv, înregistrat în aceiaşi perioadă a anului 2010.
  Încasările zilnice la bugetul asigurărilor sociale de stat în perioada de raportare au constituit în mediu circa 22,3 mil. lei.
  Transferurile  de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1313,5 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare,  din care:
        • 910,0 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat - cu o creştere cu 232,8 mil. lei faţă de cheltuielile finanţate în perioada de 6 luni ale anului 2010;
        • 389,7 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat;
        • 13,4 mil. lei – pentru compensarea diferenţei de tarife de asigurări sociale obligatorii în sectorul agrar.
  Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 1,3 mil. lei.
  În perioada de 6 luni ale anului curent cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 4613,5 mil. lei, ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,1%.  Creşterea cheltuielilor faţă de aceiaşi perioadă a anului 2010 a constituit 460,2 mil. lei.
  Întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 150 din 14 martie 2011 „Cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat”, la CNAS a fost organizat şi efectuat procesul de indexare a prestaţiilor sociale. Începînd cu 1 aprilie curent au fost indexate pensiile de asigurări sociale, indemnizaţiile de invaliditate şi unele prestaţii sociale de stat pentru un număr total de circa 665,2 mii de beneficiari.
  Întru executarea prevederilor Legii nr.53 din 31 martie 2011 „Privind compensaţiile sociale unice” a fost organizată plata operativă în luna aprilie a compensaţiilor sociale unice în cuantum de 390 lei pentru perioada ianuarie - martie 2011 la circa 540,8 mii de beneficiari.
  Prestaţiile cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate conform graficului stabilit.
  În perioada de 6 luni ale anului 2011 cheltuielile au depăşit veniturile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 188,2 mil. lei.
  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iulie 2011 a constituit  175,3 mil. lei.

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY